Jesteś liderem czy szefem?

Czy istnieje różnica pomiędzy liderem zespołu a jego szefem? Tak i jak się okazuje rozbieżności jakie występują pomiędzy tymi dwiema postawami są bardzo duże.

Lider – czyli kto?

Lider to osoba, która można nazwać naturalnym przywódcą. Taka osoba nie musi dawać twardych rozkazów. Potrafi jednak w sposób rzeczowy i niemalże naturalny sprawić, iż ludzie wysłuchają i wykonają zadania im przydzielone. Poziom umiejętności przywódczych możemy zaobserwować u ludzi już od ich najmłodszych lat. Często osoby o wysokim poziomie przywództwa liderami stają się niemal naturalnie nawet do tego nie dążąc. Inni bowiem intuicyjnie ufają im pozwalając się prowadzić przy procesie realizacji danego zadania. Lider nie tylko opracuje plan działania i wyda polecenia, ale także wyruszy wraz ze swoim zespołem w drogę prowadzącą do osiągnięcia założonego celu.

Kim jest szef?

Szef to ktoś kto wydaje polecenia. Tutaj główną rolę odgrywa po prostu podległość służbowa. Pracownicy wykonują polecenia ze strachu chociażby przed utratą zatrudnienia. Szef jest także niejako beneficjentem umiejętności swoich pracowników, które wykorzystuje dla osiągnięcia celu danej firmy lub organizacji. Szef nie dba także o bieżącą motywacje wśród pracowników. Wychodzi z założenia, że pracownicy powinni sami się motywować samym faktem zajmowania danego stanowiska.

Szef czy lider?

Różnica pomiędzy szefem oraz liderem najlepiej może zobrazować stwierdzenie, iż lider widzi niejako jedność pomiędzy sobą a pracownikami. Dostrzega ich zalety i potrafi inspirować. Krótko mówiąc lider powie „firma to my”. Szef zaś tej jedności zupełnie nie dostrzega. Uważa, że stoi wyżej w hierarchii od swoich podwładnych i nie waha się tego okazać. Styl jego rządzenia to nie inspirowanie tylko kierowanie pracownikami. Szef powie „firma to ja”.

Dlaczego warto być liderem

Od razu należy zaznaczyć, iż bycie liderem jest zdecydowanie trudniejsze niż bycie szefem. Zwłaszcza, że w niektórych firmach może okazać się, iż pracownicy niejako będą próbować wykorzystać postawę współpracy swojego przełożonego. Mimo wszystko jednak warto podjąć to wyzwanie. Jeśli swój model zarządzania oprzesz na przywództwie i będziesz wciąż doskonalił tę umiejętność wówczas nie tylko zyskasz bardziej wydajnych pracowników, ale także będą oni bardziej lojalni i przywiązani do miejsca w którym pracują. Nie da się bowiem ukryć iż częstym powodem zmiany miejsca zatrudnienia jest niewłaściwa atmosfera panująca w firmie. Poza profitami czysto firmowymi zyskasz także szacunek swoich pracowników a tego wycenić się nie da, gdyż jest bezcenny.

Przeczytaj także, jak zarządzać swoją karierą zawodową, co zrobić, aby przyśpieszyć swój rozwój zawodowy, a także sprawdź 13 zachowań, które uczynią cię godnym zaufania i zwiększą sukces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.