Jaka przyszłość czeka inżynierów branży budowlanej?

Studenci i absolwenci kierunków budowlanych, którzy wzięli udział w badaniu „Młodzi Inżynierowie 2022” wskazali z jakimi sektorami chcą związać swoją przyszłość. Największym zainteresowaniem cieszy się branża konstrukcyjno-budowlana

Od kilku lat w Polsce brakuje specjalistów budowlanych, co szczególnie odczuwają kadry inżynierskie i kierownicze. Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki pomiędzy 2016 a 2019 rokiem odnotowano 15% spadek liczby kandydatów na studia na kierunku budownictwo, co nie pozwala zaspokoić potrzeb firm tego sektora. Dopiero w ostatnich 2 latach nastąpił powolny wzrost liczby studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w tej specjalizacji.

Budownictwo zachęca młodych

W badaniu przeprowadzonym przez firmę HRK, która specjalizuje się w doradztwie personalnym, we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa oraz Polskim Towarzystwem Politechnicznym, wśród 1182 uczestników znaleźli się studenci i młodzi absolwenci kierunków inżynieryjnych.

Większość z nich jest związana z profilami budowlanymi (77%). Pośród innych profili można wyróżnić kierunki związane z inżynierią środowiska (13%), inżynierią elektryczną (2%) i energetyką (1%). Reprezentanci pozostałych kierunków stanowili mniej niż 1% badanych. Należy odnotować, że branża budowlana zaczyna być interesującym kierunkiem dla kobiet.

– Karierę zawodową w branży budowlanej wybiera zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, ale od kilku lat zainteresowanie kierunkami związanymi z budownictwem wśród kobiet rośnie, więc jest to tendencja napawająca optymizmem. Wielu moich klientów bardzo pozytywnie wypowiada się o posiadaniu w organizacji pracownic, które często wnoszą „pierwiastek kobiecy” do zespołu i łagodzą obyczaje w budowlanym środowisku opanowanym przez mężczyzn, a ich kompetencje zawodowe oceniane są na równi z ich kolegami po fachu – mówi Patrycja Sidło, Executive Recruitment Consultant w HRK Real Estate & Construction.

Ster na projektowanie

Najatrakcyjniejszą specjalizacją w branży budowlanej jest projektowanie, w którym chce rozwijać się 36% badanych. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazła się praca w sektorze wykonawczym firm zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych. Chęć kształcenia się w tym kierunku zadeklarowało 29% ankietowanych. Ostatni stopień podium przypadł rolom zarządzającym w budownictwie, na które wskazało 16% badanych.

Pośród konkretnych segmentów budownictwa największe zainteresowanie budzi branża konstrukcyjno-budowlana (budownictwo kubaturowe), na które wskazało 63% badanych. Znacznie mniej atrakcyjne dla ankietowanych wydają się sektory budownictwa specjalistycznego oraz drogowy (po 15%). 13% badanych mogłoby związać się z branżą instalacji sanitarnych, natomiast 11% z budownictwem przemysłowym, odnawialnymi źródłami energii i branżą mostową.

Nierówne wynagrodzenia

Jednym z argumentów, które przemawiają za branżą budowlaną są atrakcyjne zarobki. Ich przeciętny poziom rośnie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Na stawki składają się specjalizacja, stanowisko, doświadczenie czy rodzaj inwestycji, ale początkowe wynagrodzenie w porównaniu z innymi sektorami jest zachęcające.

W badaniu ankietowani odpowiedzieli na pytanie o wysokość wynagrodzenia, jakie ich interesuje. 57% z nich chciałoby zarabiać powyżej 5001 zł netto. Zarobki w granicach 4001 – 5000 zł netto mogą usatysfakcjonować 29% badanych. Problemem jest nierówność płacowa w zależności od płci. Z czego to wynika?  

– Coraz więcej w ostatnim czasie mówi się o różnicach pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn. Według różnych źródeł realna luka płacowa w Polsce wynosi około 20%. Jak pokazały wyniki naszego badania, istnieje różnica nie tylko pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, ale również w ich oczekiwaniach finansowych. Z perspektywy rekruterki, z przykrością muszę potwierdzić, że kobiety na tych samych stanowiskach i o podobnym doświadczeniu zawodowym co mężczyźni, mają niższe oczekiwania finansowe. Różnica kształtuje się na poziomie około 10 – 25%. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Myślę, że jednym z nich jest mniejsza pewność siebie wśród kobiet. – mówi ekspertka HRK.

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!

Doświadczenie kosztuje

Osoby, które w trakcie studiów zainwestowały w zdobycie doświadczenia zawodowego, oczekują wyższego wynagrodzenia finansowego. 63% liczy na zarobki powyżej 5001 zł netto. Pewności siebie nie brakuje również badanym bez cennego przetarcia w branży – 46% z nich również oczekuje wynagrodzenia przekraczającego 5001 zł. Wpływ na to mają plany zawodowe.

W obszarze projektowania oczekiwania finansowe powyżej 5001 zł netto ma niespełna połowa (45%) osób zainteresowanych pracą w tej specjalizacji. Zdecydowanie więcej osób oczekuje takich samym zarobków w przypadku zajmowania się wykonawstwem z ramienia wykonawcy (65%) czy zarządzania w budownictwie (67%). Jakie są tego przyczyny?

Różnic między tymi sektorami doświadcza się bardzo szybko. W wykonawstwie czy zarządzaniu należy przygotować się do pracy w delegacjach, godzinach nadliczbowych, a nawet w weekendy. Osoby decydujące się na projektowanie wybierają większy komfort i spokój – praca jest stacjonarna i jej godziny są normowane.

Przygotowani na start

Warte odnotowania są statystyki dotyczące zdobytego doświadczenia w branży, z którą młodzi inżynierowie wiążą przyszłość:

  • 80% studentów kierunków budowlanych zadeklarowało, że już w trakcie studiów zdobyło doświadczenie zawodowe w branży
  • 74% studentów i studentek studiów stacjonarnych stwierdziło, że posiada pierwsze doświadczenie zawodowe
  • 89% uczęszczających na studia niestacjonarne oraz 98% uczących się w trybie hybrydowym zadeklarowało, że posiada już doświadczenie zawodowe w branży budowlanej
  • 64% ogółu grupy badawczej jest zatrudnionych lub pracowało w czasie nauki w zawodzie związanym z kierunkiem studiów
  • Jedynie 16% badanych rozwijało się w branży, ale na innych stanowiskach niż te związane ze specjalizacją studiów

Odpowiedzi zostały pozyskane metodą CAVI. Celem badania była analiza aktualnego profilu młodych inżynierów, którzy obecnie pracują lub planują podjąć pracę w branży budowlanej.

centrum kariery cv dokumenty aplikacyjne działanie efektywność goldenline GoldenLine od kuchni kariera kariera zawodowa kompetencje marka osobista motywacja nowa praca nowe oferty pracy oferty pracy oferty zatrudnienia personal branding porada porady goldenline porady rekrutacyjne praca praca biurowa praca w IT praca zdalna pracownicy przegląd pracy rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna rozmowa rekrutacyjna rozwój rozwój kompetencji rozwój osobisty rozwój zawodowy rynek pracy sukces szukam pracy szukanie pracy umiejętności weekendowy przegląd pracy wynagrodzenia wynagrodzenie zarobki zatrudnienie zmiana pracy ścieżka kariery