Jak wygląda rekrutacja Assesssment Center dla kierowników?

Bierzesz udział w procesie rekrutacji na pozycję kierowniczą i zostałeś zaproszony do udziału w Assessment Center? Gratulacje :) Oznacza to, że Twoja kandydatura jest interesująca dla firmy, a niezależnie od finalnego wyniku procesu (do udziału w AC raczej zaproszonych jest kilku kandydatów), zdobędziesz bardzo cenne doświadczenie i wiele się nauczysz

Procedura Assessment Center jest stosowana przez firmy, które chcą uniknąć błędnych decyzji personalnych – czyli przez firmy świadome. Kandydaci zyskują na tym, ponieważ dzięki tej metodzie z dużym prawdopodobieństwem wybrana osoba uniknie sytuacji, w której po kilku miesiącach okaże się, że współpraca nie układa się dobrze. Dzięki rzetelnemu sprawdzeniu Twoich kompetencji podczas AC i minimalizacji ryzyka błędnej decyzji masz dużą szansę sprawdzić się na nowym stanowisku, jeśli zostaniesz na nie wybrany. A jeśli nie – po kilku miesiącach mogłoby się okazać, że nie do końca radzisz sobie z celami stanowiska, zadania wywołują u Ciebie stres lub Tobie nie bardzo pasuje ta rola.

Assessment Center na pozycję kierowniczą najczęściej sprawdza Twoje umiejętności z zakresu zarządzania personelem (lub potencjał do tego, jeśli nie posiadasz jeszcze doświadczenia w tym obszarze). Oprócz tego koncentruje się na sprawdzeniu kompetencji z zakresu ukierunkowania na cel (zarówno własnego, jak i poprzez odpowiednie zarządzanie zespołem), motywowania, komunikacji i perswazji, a często także innych kompetencji objawiających się poprzez prezentowane zachowania. Istotą najbardziej wiarygodnych AC jest dopasowanie badanych kompetencji do organizacji. Tak więc w jednej firmie pozytywnie zostanie oceniona umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami motywowania typu premie, bonusy dla pracowników, nagradzanie ich w sposób formalny, a w innej kluczowym elementem skuteczności na pozycji kierownika będzie stosowanie stylu coachingowego. Jest to uzależnione od wartości obowiązujących w danej firmie, modelu kompetencji, ale także od konkretnych celów dla danej pozycji, strategii rozwoju firmy. Dla przykładu – w jednej sieci marketów ważną umiejętnością kierownika może być skuteczne zarządzanie zmianą (komunikowanie zmian w zespole, ustalanie planów wdrożenia, pracowanie nad świadomością pracowników i przekonywanie ich do zmian), ponieważ firma w danym momencie przechodzi przez intensywny proces zmian i w przyszłości także chce posiadać elastyczny zespół. W innej sieci istotne i podlegające ocenie podczas AC na pozycję kierowniczą może być stosowanie coachingu, rozwijanie podległego zespołu oraz ukierunkowanie na cel – ponieważ firma ma już stabilną pozycję, nie chce wdrażać zbyt wielu zmian w najbliższej przyszłości, a raczej zadbać o kompetencje swojego zespołu oraz realizację coraz ambitniejszych celów.

Z czym możesz spotkać się jako kandydat na stanowisko kierownicze w czasie sesji Assessment Center? Z różnymi ćwiczeniami. Mogą one być osadzone w realiach biznesowych firmy, do której aplikujesz, ale mogą także być „oderwane” od jej rzeczywistości. Zdecydowanie większą wartość mają te pierwsze – zarówno dla firmy, jak i dla kandydatów. Firmie pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jak dany kandydat zachowa się w sytuacjach, które są codziennością w ich pracy. Kandydatom pozwalają zobaczyć z czym mogą zmierzać się na danym stanowisku. W drugim przypadku, gdy ćwiczenia nie są powiązane z realiami biznesowymi firmy pragnącej zatrudnić kierownika, możesz spotkać się np. z zadaniem zaplanowania otwarcia klubu fitness i zarządzenia zespołem tak, aby je skutecznie przeprowadzić. Oczywiście dostaniesz wiele danych, jednak pomimo to sytuacja może być dla Ciebie mało komfortowa (bo np. nigdy nie byłeś w takim klubie…). Takie ćwiczenia także pokażą Twoje kompetencje, ale nie są już tak dobrym predykatorem konkretnych zachowań u potencjalnego pracodawcy. Jednak przygotuj się na różne warianty.

Same ćwiczenia zwykle są podobne: przeprowadzenie rozmowy z podwładnym (w rolę podwładnego wciela się specjalnie przygotowany do niej aktor), rozmowa z klientem, prezentacja, Case Study, tzw. „Koszyk Zadań” przedstawiający wiele sytuacji i problemów, dla których masz zaplanować rozwiązania i ułożyć plan działań. Często są to także (a czasem wyłącznie) ćwiczenia grupowe, w których zadaniem jest wypracowanie jakiegoś planu, podziału np. premii dla zespołu lub przekonanie innych do swojego rozwiązania. Wtedy bierzesz udział w ćwiczeniach wspólnie z innymi kandydatami. W przypadku pozycji kierowniczych takie rozwiązania są rzadziej stosowane. Najczęściej spotkasz się z ćwiczeniami indywidualnymi.

Czy możesz się jakoś przygotować do sesji? Możesz, poprzez zdobywanie nowych doświadczeń i stały rozwój własnych kompetencji. To pozwala Ci na wypracowywanie dobrych, skutecznych zachowań, które na co dzień możesz wykorzystywać w swojej pracy. Nie licz na to, że do sesji przygotujesz się na „dzień przed”. Zadania są zwykle mocno złożone, skomplikowane, a na przygotowanie się do nich nie masz zbyt wiele czasu. Tak więc podczas ćwiczeń zaprezentujesz w większości takie zachowania, które są dla Ciebie nawykowe, z których korzystasz najczęściej w swojej pracy. Jeśli w jakimś obszarze nie posiadasz jeszcze doświadczenia – także sięgniesz po takie zachowania, które są Ci najbliższe i najłatwiej Ci je zastosować.

Autorka: Iwona Golińska, materiał aktualizowany w lipcu 2022 r.

Przeczytaj także: tajniki Assessment Center, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o rekrutacji

Szukasz pracy? Skorzystaj z bezpłatnych e-booków Centrum Kariery Goldenline:

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!