Ile zarabiają pracownicy fizyczni? Więcej, niż myślisz!

Z danych zebranych przez firmę badawczą Sedlak&Sedlak wynika, że mediana zarobków pracowników fizycznych znacznie przekracza wynagrodzenie minimalne. W przypadku brygadzistów kwota wzrasta niemal dwukrotnie. Na jaką pensję mogą liczyć osoby pracujące fizycznie?

W 2017 roku pensja minimalna wynosiła 2000 zł brutto. Pracownik, który tyle zarabiał, na rękę dostawał 1460 zł. Tymczasem jak podaje serwis wynagrodzenia.pl, mediana zarobków na stanowisku początkującego pracownika fizycznego wyniosła 2762 zł brutto. Oznacza to, że wbrew obiegowej opinii – dzięki poprawie na rynku pracy – zawody związane z pracą fizyczną już nie należą do najniżej opłacanych.

młodszy – pracownik uczący się pracy na danym stanowisku, wykonujący proste zadania;
doświadczony – pracownik samodzielny, który opanował już umiejętności pracy na swoim stanowisku;
starszy – pracownik posiadający różnorodne umiejętności oraz duże doświadczenie, który często szkoli mniej doświadczonych pracowników;
brygadzista – pracownik o różnorodnych umiejętnościach i dużym doświadczeniu, który dodatkowo nadzoruje prace grupy pracowników fizycznych i odpowiada za ich szkolenie.

Wśród analizowanych stanowisk najwyżej opłacanym jest operator/ustawiacz maszyny, dla którego w każdej z analizowanych branż stawki były najwyższe. W branży metalowej i metalurgicznej mediana wynagrodzeń sięgnęła niespełna 3900 zł. Na stanowiskach doświadczonego pracownika produkcyjnego oraz montera najwyższe wynagrodzenia oferowane były w branży motoryzacyjnej – 3535 zł. W przypadku monterów jedyną branżą płacącą poniżej 3000 zł okazała się branża elektroniczna i elektrotechniczna.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń