Ile zarabia Twój szef? Wynagrodzenia menedżerów

Firma badawcza Sedlak&Sedlak podała dane dotyczące zarobków kadry menedżerskiej w Warszawie. W tej grupie zawodowej najlepiej opłacaną branżą nie jest IT. Kto, gdzie i na jakie wynagrodzenie może liczyć?

Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Warszawie na stanowisku kierowniczym w 2017 roku wyniosła 8,5 tys. zł brutto. Co czwarty menedżer pracujący w stolicy zarabiał powyżej 12 tys. zł brutto. Z kolei zarobki 25 proc. kierowników nie przekraczały 5,7 proc. brutto.

Okazuje się, że wielkość prowadzonego zespołu nie ma znaczącego wpływu na zarobki. Połowa menedżerów dużego zespołu (powyżej 10 osób) zarabiała w przedziale 5,8 – 12 tys. zł brutto. Natomiast wynagrodzenia połowy kierowników małego zespołu (2-10 osób) mieściły się w przedziale 5,6 – 11,8 tys. zł brutto.

Co zatem decydowało o tym, że jedni zarabiali poniżej 5,7 tys. zł, a drudzy powyżej 12 tys. zł?

Przede wszystkim lepiej płacą firmy z kapitałem zagranicznym. Tam mediana zarobków wyniosła 10 tys. zł brutto, a w firmach z polskim kapitałem – 7,1 tys. zł brutto. Równocześnie tylko 25 proc. kierowników zatrudnionych w polskich firmach zarabiało powyżej 10 tys. zł brutto.

Nie bez znaczenia była też wielkość firmy. Jak nie trudno się domyślić korporacje i duże przedsiębiorstwa płaciły więcej. Mediana zarobków wyniosła tam 9,5 tys. zł brutto. W małych firmach zatrudniających do 49 osób – 7,1 tys. zł miesięcznie. 

Największy wpływ miała jednak branża oraz zajmowane stanowisko. 

Z zebranych danych wynika, że najkorzystniej być szefem niewielkiego zespołu w zagranicznej, dużej firmie, działającej w obszarze finansów, IT lub przemysłowej. Ci warszawscy menedżerowie zarabiają najwięcej. 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń