Idealne ogłoszenie? Jasne warunki i jawne wynagrodzenie

Niemal co piąty pracownik myśli o zmianie zatrudnienia w perspektywie najbliższych dwóch lat, a nowej pracy najczęściej będzie szukał na portalach ogłoszeniowych, przez znajomych i na stronach wybranych firm – wynika z badań Work Service. Ponad jedna czwarta Polaków wysyła CV w czwartki i niedziele, a najchętniej aplikują na ogłoszenia zawierające jawne stawki wynagrodzeń.

Z raportu „Barometr Rynku Pracy IX” przygotowywanego przez Work Service wynika, że 19,8 proc. Polaków zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat zmienić pracę. Ponad 2/3 z tej grupy chce znaleźć nową pracę jeszcze w tym roku. Największa skłonność do rotacji występuje wśród osób młodych (27,6 proc.) w wieku 18-34 lata, a najmniejsza wśród pracowników 55+ (9,2 proc.).

– Firmy muszą aktywniej docierać z bezpośrednią informacją o ofertach zatrudnienia do wybranej grupy specjalistów. Wskazówką jak to robić mogą być nasze ostatnie analizy. Okazuje się, że 27,5 proc. aplikacji na ogłoszenia o pracę dokonywanych jest w czwartki przed południem oraz w niedzielę po godzinie 20. Oznacza to, że w tych przedziałach czasowych kandydaci najczęściej przeglądają oferty pracy i na nie odpowiadają – mówi Piotr Adamczyk, Prezes serwisu Kariera.pl i dodaje: – Aby zwiększyć atrakcyjność ogłoszenia warto postawić na jawność widełek płacowych. Nasze dane potwierdzają, że takie rozwiązanie nawet o 70 proc. zwiększa współczynnik wysyłanych aplikacji.

Internet przed znajomymi

Polscy pracownicy mają obecnie trzy główne i sprawdzone metody poszukiwania zatrudnienia. Pierwszym źródłem informacji są portale ogłoszeniowe (57,1 proc.), a w drugiej kolejności pracownicy zwracają się o pomoc do znajomych (53,5 proc.). Na trzecim miejscu wymieniane jest samodzielne poszukiwanie ofert w zakładkach „Kariera” (51,2 proc.). Ta metoda najbardziej zyskuje na popularności i osiąga wynik o 8,4 p.p. wyższy niż na jesieni 2017 roku. Na kolejnej pozycji znalazły się media społecznościowe (30,1 proc.), z których najchętniej korzystają osoby dobrze wykształcone i młode do 34 roku życia. W Urzędach Pracy ofert zatrudnienia planuje szukać 25,4 proc. badanych, głównie z wykształceniem podstawowym i w wieku 55+. Co piąty badany myśli o zwróceniu się do agencji zatrudnienia.

–Wyraźnie widać, że kanały on-line są dziś najczęściej wykorzystywane do poszukiwania pracy. Szczególnie to widać w przypadku osób młodych i dobrze wykształconych, które obecnie aspirują lub zajmują stanowiska specjalistyczne. W tej grupie dominuje samodzielne poszukiwanie pracy lub korzystanie z mediów społecznościowych, co pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo świadomymi osobami, które oczekują otwartej komunikacji i szczegółowych informacji już na etapie ogłoszenia lub informacji o firmie – podsumowuje Piotr Adamczyk, Prezes serwisu Kariera.pl.