Pozafinansowe powody, dla których odchodzimy z pracy

Rynek pracy się zmienia, a wraz z nim nastawienie i potrzeby pracowników. Widać to w szczególności po liście powodów, dla których zmieniamy pracę. Choć wciąż niekwestionowanym liderem są wyższe zarobki, to jednak na horyzoncie pojawia się poważniejszy problem, którego pracodawcy, którzy chcą powalczyć o swoich pracowników, nie będą w stanie rozwiązać podwyżkami.

W warunkach rekordowego popytu na pracowników i niskiego poziomu bezrobocia, wiele osób szuka najlepszego dla siebie miejsc zatrudnienia. Z ostatnich danych z Barometru Rynku Pracy IX wynika, że jeszcze w 2018 roku niemal 14 proc. obecnie zatrudnionych planuje poszukać nowego miejsca pracy. Ważnym czynnikiem przy jego wyborze będą nie tylko warunki zatrudnienia, ale również długofalowe możliwości rozwoju czy perspektywy awansu. I choć 63 proc. pracowników jest zadowolonych z praktyk rozwojowych podejmowanych przez pracodawców, to przeszło jedna czwarta ocenia je negatywnie. W największym stopniu na brak możliwości rozwoju zwracają uwagę osoby w wieku 45-54 lata – w tej grupie jest to jedna trzecia badanych. Również względy dochodowe mają w tej kwestii znaczenie. Wśród osób zarabiających do 2000 zł netto, ponad 40 proc. respondentów negatywnie ocenia możliwości rozwojowe.

Największe niezadowolenie wywołuje brak odpowiedniego systemu szkoleń (38 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się elementy związane z powstaniem szklanego sufitu. 35 proc. respondentów wskazało, że stanowiska na wyższych szczeblach są już pozajmowane, a w 32 proc. przypadków pracownicy nie mają jasnych kryteriów awansu. Obie te kwestie najczęściej wskazują osoby młode w wieku do 35 lat.

Krzysztof Borkowski, konsultant Antal Sales & Marketing tłumaczy: – „Do jednej z najczęstszych przyczyn rotacji w firmach należy brak możliwości awansu i niejasna ścieżka kariery. Jednocześnie wiele organizacji cechuje płaska struktura, która pozornie nie daje możliwości awansu pionowego. Istnieją jednak inne, dobre praktyki takie jak budowanie pozytywnej atmosfery w organizacji, wewnętrzny employer branding, oferowanie benefitów pozapłacowych czy możliwość szkoleń pracowników. Często kandydaci poszukujący pracy, zwracają uwagę, że problemem w poprzednim miejscu zatrudnienia był niekoniecznie brak awansu pionowego, ale brak nowych wyzwań w organizacji. Z takich sytuacji korzystają firmy konkurencyjne, które stosują coraz bardziej wyszukane rozwiązania, by przyciągnąć tych najbardziej pożądanych pracowników.”