FAQ rozmowy kwalifikacyjnej

Czas poszukiwania pracy uważany jest za niełatwy, a jednym z bardziej stresujących elementów procesu rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna. Spotkanie z rekruterem lub przełożonym wymaga od Ciebie najwięcej wysiłku – musisz zrobić dobre wrażenie, zaprezentować swoje kompetencje i odpowiedzieć na różne pytania.

Z pewnością nieraz zastanawiałeś się, co rekruter sprawdza, zadając właśnie to pytanie. Możliwe, że czasem, słysząc je na rozmowie kwalifikacyjnej, analizowałeś później, co rekruter miał na myśli.
We współpracy z profesjonalistami z branży HR, przygotowaliśmy FAQ rozmowy kwalifikacyjnej, w którym wyjaśniamy drugie dno najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. W drugiej części publikacji rekruterzy radzą, jak odpowiedzieć, by wypaść dobrze. Jeśli poznasz część tajników pracy rekrutera, na pewno łatwiej Ci będzie przygotować najlepsze odpowiedzi. Powodzenia!

Dowiedz się, co rekruter sprawdza, zadając konkretne pytanie.

Proszę powiedzieć coś o sobie.

To jedno z bardziej wdzięcznych pytań, które możemy dostać na rozmowie o pracę. Wbrew pozorom, rekruter zadaje je nie tylko po to, aby rozluźnić atmosferę i pozbyć się pierwszego stresu kandydata, ale przede wszystkim, by sprawdzić sposób jego autoprezentacji i poziom posiadanych umiejętności interpersonalnych. Zadając pytanie tego typu, rekruter oczekuje raczej ogólnej odpowiedzi. Najlepiej wypadają osoby szczere, niebanalne, pozbawione sztuczności i arogancji, ale jednocześnie konkretne i rozważnie selekcjonujące informacje, które chcą przekazać.

Teresa Bęben, Rekruter, Agencja Zatrudnienia CRAFTS

Co Pana/Panią interesuje?

Pytając o zainteresowania chcemy poznać to, co kandydata tak naprawdę pasjonuje. Sposób w jaki udzielane są odpowiedzi na pytanie pokazuje poziom zaangażowania emocjonalnego w to, co dla danej osoby jest ważne. Możemy porównać to jednocześnie z zaangażowaniem w opowiadanie o obowiązkach zawodowych. Jest to dla mnie istotny element, by móc sprawdzić czy kandydat lubi swoją pracę, czy jest ona także jego pasją. Z drugiej strony lubię kandydatów, którzy mają silne pozazawodowe pasje, bo wiem, że jeśli coś ich interesuje, wciąga, potrafią się temu oddać i poświęcić na to czas. Jest to dla mnie sygnał, że jeśli odpowiednio dobierzemy w firmie zakres zadań, będzie on angażował nowego pracownika. Opowiadanie o zainteresowaniach jest dla mnie ważne także przy kandydatach bez doświadczenia zawodowego, gdyż często pasje są jedynym obszarem, na podstawie którego możemy wyciągać wnioski o tym jaka dana osoba jest, co lubi, co ją angażuje i jak podchodzi do realizacji zadań.

Joanna Kamińska, autorka bloga HR z pasją

Jak rozwija Pan/Pani swoje umiejętności?

Chęć rozwoju jest jednym z najczęściej podawanych przez kandydatów powodem do zmiany pracy. Dla pracodawców ta cecha jest bardzo istotna i pożądana, o ile rzeczywiście jest to głównym motywem, a nie tylko próbą zaimponowania rozmówcy. Menadżerom zależy na tym, aby ich pracownicy chcieli rozwijać swoje umiejętności – dzięki temu jakość wykonywanych przez nich zadań ciągle rośnie. Większość rekruterów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zadaje pytanie dotyczące planów rozwojowych kandydata, ponieważ na podstawie odpowiedzi można zweryfikować czy podany powód zmiany pracy jest prawdziwy. Poza tym, pozwala to ocenić czy kandydat samodzielnie dokształca się w jakimś temacie czy też potrzebuje do tego pomocy pracodawcy w postaci finansowania szkoleń, zdobywania certyfikatów czy możliwości udziału w konferencjach branżowych.

Agnieszka Hajduk, Resource Project Manager, Connectis

Jak dobrze posługuje się Pan/Pani językiem X?

Zadając to pytanie, rekruter oczekuje wskazania praktycznej znajomości języka obcego, który jest wymagany na konkretnym stanowisku. Najważniejszą informacją jest to, czy umiejętności kandydata są wystarczające, aby mógł on bez problemu wykonywać powierzone mu zadania. Według europejskiego systemu TELC, wyróżnia się 6 poziomów zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dość często zdarza się, że deklaracje w CV, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W przypadku międzynarodowych firm, gdzie na co dzień używa się języka obcego w komunikacji ze współpracownikami czy klientami, najważniejsze jest, aby kandydatowi nie sprawiało problemu swobodne formułowanie wypowiedzi. Najprostszym sposobem sprawdzenia tej praktycznej znajomości języka jest krótsza bądź dłuższa rozmowa podczas procesu rekrutacji. Rekruter może poprosić kandydata również o przygotowanie tekstu wypowiedzi na konkretny temat. Jest to idealna metoda sprawdzenia umiejętności poprawnej pisowni.

Ewa Żurowska, Project Coordinator, MJCC Employer Branding Consultants

Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony?

To dość oczywiste, że rozmowa kwalifikacyjna jest momentem, kiedy ludzie starają się zaprezentować z jak najlepszej strony. Zatem oczekiwanie, że kandydat szczerze i bezpośrednio odpowie na pytanie o swoje słabości jest zwyczajnie naiwne. Można oczywiście próbować ten temat racjonalizować, tłumacząc, że tak postawionym pytaniem badamy umiejętność konstruowania dyplomatycznych wypowiedzi i tak dalej… ale dla mnie to pytanie jest nie do wybronienia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, słabości kandydata są oceniane nie na podstawie opisowych deklaracji, tylko obserwacji jego zachowania. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pytania o mocne strony. Jeśli pada na rozmowie kwalifikacyjnej, masz szansę opowiedzieć o wszystkim, co gra Ci w duszy. Nie bój się zatem rzeczowo i merytorycznie opowiedzieć o swoich sukcesach i zaletach maści wszelakiej (o ile, mają jakieś znaczenie w kontekście stanowiska, o które się starasz). Mądry rekruter będzie się starać, za pomocą tak postawionego pytania, zbadać Twój poziom zaangażowania, energii oraz potencjał, który w Tobie drzemie. Pamiętaj jednak, że suche deklaracje mają absolutnie drugorzędną wartość podczas rozmowy o pracę. Na piedestale zawsze pozostaje umiejętność przytoczenia prawdziwych historii, przykładów, faktów.

Paulina Basta, HR Business Partner, autorka bloga paulinabasta.com

Z jakimi ludźmi pracuje się Panu/Pani najlepiej?

Rekruter dowiaduje się z odpowiedzi na to pytanie jakie kompetencje, zachowania, wartości cenisz w pracy, w jaki sposób lubisz pracować. To też pośrednio pytanie o motywacje: jakie otoczenie sprzyja Twojej efektywności, dobremu samopoczuciu. Istotne jest uzasadnienie wyboru zestawu cech idealnych współpracowników. Dajesz wtedy dodatkową porcję wiedzy, jaką osobą jesteś bądź jaką chciałbyś być, do czego aspirujesz, a czego unikasz.

Iwona Kaszuba, Koordynator Biura, Grupa Progres

Co powiedzieliby o Panu/Pani współpracownicy?

Rozmowa rekrutacyjna ma na celu weryfikację tego, czy dana osoba jest odpowiednia na stanowisko, o które się ubiega. Najczęściej rekruter zadaje pytania dotyczące przebiegu kariery zawodowej, doświadczeń oraz tzw. twardych kompetencji. Pamiętajmy jednak, że sposób komunikowania się i umiejętność pracy zespołowej to również bardzo ważne kryteria, które często determinują osiągnięcie sukcesu w danej organizacji. Pytanie: „Co powiedzieliby o Panu/Pani współpracownicy?” pomaga rekruterowi zdobyć informacje dotyczące tzw. kompetencji miękkich. Pokazuje, co kandydat ceni w relacjach międzyludzkich i na co zwraca uwagę.

Katarzyna Aftewicz, Business Development Executive, HRK S.A.

Jak radzi sobie Pan/Pani w sytuacjach konfliktowych?

To pytanie podczas rozmowy o pracę dostarcza rekruterowi informacje na temat umiejętności interpersonalnych kandydata, umiejętności zarządzania konfliktem. Rekruter sprawdza też jak innym osobom będzie się z nami współpracowało. To pytanie pozwala kandydatowi opowiedzieć o swoim podejściu do pracy, do współpracowników, do spraw trudnych i kłopotliwych. Aby odnieść sukces w dzisiejszych czasach pożądana jest umiejętność porozumienia się z różnym typem osób o różnych osobowościach. Wymagane są umiejętności odnalezienia się w sytuacjach pełnych napięcia i nieporozumień, pożądany przez pracodawcę pracownik potrafi utrzymać nerwy na wodzy na tyle by sytuację konfliktową przetrwać w spokoju, a sam konflikt rozwiązać i unicestwić tak szybko jak to tylko możliwe.

Łukasz Zuber, Menadżer Projektu, Grupa Progres

Jak planuje Pan/Pani swoją ścieżkę kariery?

Pytanie o ścieżkę kariery jest jednym z podstawowych pytań, które powinno pojawić się, podczas każdego procesu rekrutacji. Pytanie to zadaje Rekruter, któremu zależy nie tylko na samym zakończeniu procesu, ale również na tym, aby kandydat, który rozpocznie pracę w danej firmie, był usatysfakcjonowany z kroku, na który się zdecydował. Gdy firma decyduje się na prowadzenie procesu rekrutacji na zewnętrznym rynku, przeważnie zależy jej na znalezieniu kandydata, który będzie chciał związać się z firmą na dłużej. Sytuacja, w której oczekiwania kandydata względem własnego rozwoju są inne niższe te, które może zaproponować firma, może spowodować, iż dwie strony po pewnym czasie będą niezadowolone ze współpracy. Są to sytuacje, których chcemy uniknąć w Unileverze. Zależy nam na zadowoleniu pracownika oraz pracodawcy. Satysfakcja i motywacja do pracy kandydata, to dla nas, jako pracodawcy, połowa sukcesu. Dodatkowo, gdy kandydat ma plan na swoją ścieżkę kariery, łatwiej jest mu dążyć do obranego celu oraz wyznaczać cele, które motywują go do podejmowania konkretnych działań.

Anna Koźniewska, CEE Recruitment Manager, Unilever

Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?

Przygotowując się do rozmowy rekrutacyjnej większość osób ćwiczy odpowiedzi na pytania, które najprawdopodobniej padną z ust rekrutera podczas spotkania. Jednak przygotowanie pytań, które to Ty zadasz, jest równie ważne. Dzięki temu zaprezentujesz się jako prawdziwie zaangażowany i zainteresowany kandydat do konkretnej firmy i na konkretne stanowisko, a nie jedynie kandydat do jakiejkolwiek firmy i na jakiekolwiek stanowisko.

Hanna Piotrowska, Manager, Adzuna Polska

Proszę opisać historię swoich zarobków.

Kandydaci nie lubią pytań o zarobki. Zdradzę Wam tajemnicę i powiem, że nie lubią ich również rekruterzy. Ci ostatni, spełniają najczęściej prośby pracodawców, którzy chcą znać oczekiwania finansowe potencjalnie zatrudnionych. Wyjątkiem od tej zasady jest pytanie o historię zarobków. Drugie dno pytania o historię zarobków. Historia zarobków pojawia się zawsze, by sprawdzić motywacje do pracy u kandydata. Co nakłania go do pracy? Jakie są lub były dotychczasowe przyczyny zmian pracy? Podpowiem, że jeśli kandydat często zmienia pracę (częściej niż dwa razy w roku) i kryją się za tym motywacje finansowe, to gwałtownie zmaleją jego szanse na zatrudnienie. Pracodawcy, z reguły, szukają pracowników, dla których finanse są rodzajem nagrody, a do pracy motywuje potrzeba rozwoju lub bycia w grupie. Tak więc szczególnie uważnie na pytanie o historię zarobków powinni odpowiadać kandydaci z częstymi zmianami pracy w CV i osoby, które pozostawały bez zatrudnienia dłużej niż rok.

Violetta Rymszewicz, właścicielka rymszewicz.eu

Proszę opowiedzieć o swojej największej porażce/sukcesie.

Rekruter sprawdza, jak postrzegasz sukces i porażkę. Jaki rodzaj sytuacji jest dla Ciebie osiągnięciem, motywacją do dalszego działania i gdzie upatrujesz źródeł sukcesu czy porażki by jak najlepiej ocenić dopasowanie Twojej osoby do stanowiska, na które aplikujesz. Dla każdego może być to coś innego, dla jednych to udana promocja nowego portalu internetowego dla drugich zorganizowanie wszystkich działań w projekcie na czas, bez spóźnień. Podobnie jest z kategorią porażki.

Anna Krawczyk, Specjalista ds. Rekrutacji, Agora S.A.

Jakie były Pana/Pani cele na ostatnim stanowisku i w jaki sposób je Pan/Pani osiągał/a?

Moim zdaniem nie sposób wyobrazić sobie interview bez tego pytania. Często jednak sprawia ono kandydatom wiele trudności. Zadając to pytanie chciałbym dowiedzieć się, które cele były krótkoterminowe, a które długoterminowe. Które były strategiczne, a które operacyjne? Chciałbym otrzymać informację, jak kandydat podchodził do ich realizacji, jak organizował sobie czas i wyznaczał priorytety. Ważny jest dla mnie także sposób, w jaki je osiągał oraz oczywiście efekt jego pracy. Zdarza się jednak, że kandydatowi nie udało się zrealizować jednego bądź nawet kilku celów, jakie wyznaczył mu przełożony. Czy taki kandydat jest przeze mnie odrzucany? Oczywiście, że nie, ale tylko pod warunkiem, że przedstawi argumenty przemawiające za tym, że osiągnięcie danego celu było niemożliwe. Dzięki odpowiedziom na to pytanie zbieram także wiedzę pośrednią na temat innych kompetencji kandydata, czyli m.in. jego komunikatywności, planowania, struktury wypowiedzi, orientacji na rezultat czy w przypadku managera zarządzającego zespołem np. umiejętności delegowania zadań.

Michał Piątkowski, Recruitment and training project manager, Big Fish Polska Sp. z o.o.

Proszę opowiedzieć o osiągnięciu, z którego jest Pan/Pani najbardziej dumny/a.

W związku z krążącymi stereotypami związanymi z rozmową rekrutacyjną, kandydaci zwykle posiadają przygotowaną odpowiedź na pytanie o swoje słabsze strony. Natomiast rekruterzy chętniej pytają o największy sukces czy osiągnięcie, z którego kandydat jest najbardziej dumny. Niezmiennie ono potrafi zaskoczyć naszych rozmówców, więc właśnie tę odpowiedź warto przygotować szczególnie precyzyjnie. Zadając to pytanie rekrutujący chce wniknąć w szczegóły tego, co należy do głównych motywacji kandydata i co on sam postrzega jako sukces. Na pewno zada kilka pytań doprecyzowujących, np. jak duża jest skala osiągnięcia, jakie kompetencje były wykorzystane w celu osiągnięcia sukcesu i jak bardzo był on pracochłonny. Przykład wybranego osiągnięcia powinien być przemyślany i spójny. Należy również zadbać o balans pomiędzy opisem efektu końcowego, a opisem samego procesu. Warto dobrze przygotować odpowiedź, by nie doprowadzić do sytuacji, gdy jako osiągnięcie przedstawione zostanie pozyskanie bardzo dużego kontraktu, a po pytaniach doprecyzowujących zadanych przez rekrutera okaże się, że klient zadzwonił do firmy sam, już zdecydowany na podpisanie umowy. Taki przykład deprecjonuje kompetencje sprzedażowe i zaangażowanie na rzecz łutu szczęścia.

Klaudia Godlewska, Konsultant, HRK S.A.

Dlaczego zakończył/a Pan/Pani współpracę z poprzednim pracodawcą?

Rekruter diagnozuje Twoje oczekiwania wobec pracodawcy i źródło Twojej motywacji do pracy. Jest to próba dotarcia do informacji o tym, co jest dla Ciebie ważne w sferze zawodowej, co sprawi, że firma będzie w stanie zatrzymać Cię na dłużej, a co może Cię frustrować i spowodować, że szybko uciekniesz.

Marta Barszczewska, autorka happyhr.pl

Jakim pracodawcą była poprzednia firma?

Podczas przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej w InterviewMe.pl kandydaci pytają mnie skąd bierze się to pytanie. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się o wiele więcej niż pytając wprost: „Dlaczego zmieniasz pracę?” Swobodna możliwość oceny poprzednich przełożonych pozwala zaobserwować, jakie relacje udało Ci się z nimi zbudować.

Piotr Sosnowski, Współzałożyciel InterviewMe.pl

Jakich obowiązków nie lubi Pan/Pani w swojej obecnej pracy?

Celem tego pytania jest sprawdzenie, na ile będzie odpowiadać Ci zakres obowiązków w nowej pracy. Możesz oczywiście powiedzieć, że lubiłeś wszystko i wielu kandydatów tak robi. Jeśli jednak naprawdę chcesz znaleźć pracę marzeń i uniknąć pewnego typu zadań, mów prawdę. Wtedy oczywiście musisz liczyć się z tym, że ceną za szczerość może być nieotrzymanie danego stanowiska, ale skoro i tak nie odpowiadałoby Twoim oczekiwaniom, to nie masz czego żałować. Jeśli zdecydujesz się coś wskazać, unikaj przy tym narzekania. Zwłaszcza wtedy, gdy Twój życiorys jest burzliwy i często zmieniasz pracę. Jest wówczas większe prawdopodobieństwo, że będziesz postrzegany jako osoba, która zmienia pracę, bo ciągle coś jej nie pasuje. Jeśli zdecydujesz się coś powiedzieć, wskaż na mało istotne zadania. Wtedy to, że nie lubisz ich robić, nie będzie miało większego znaczenia przy podejmowaniu decyzji o Twoim zatrudnieniu.

Angelika Śniegocka, Dyrektor Personalny, coach kariery, autorka książki „Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących.”, właścicielka OdZeraDoManagera.

Pytania o cele i premie, osiągnięte w dotychczasowych miejscach pracy.

Bardzo chętnie podczas rozmów kwalifikacyjnych, szczególnie na stanowiska związane ze sprzedażą i obsługą klientów, stosuję serię pytań poświęconych realizacji celów. Pytania zadaje w następującej kolejności:

 • Jaka była częstotliwość stawianych celów na Pana/Pani stanowisku pracy (tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku, rok, inna?)
 • Pozwala mi określić horyzont czasowy stawianych celów. Im dłuższy horyzont czasowy, tym dłuższy czas wpływu pracownika na wynik.
 • Jakie cele Pan/Pani otrzymywał (a)? (Ilościowe – np. marżowe, przychodowe; jakościowe – jakie?)
  Pozwala mi określić treść celów i wartości mierników. W dobrze skonstruowanych systemach premiowych treścią celów będą najważniejsze lub dodatkowe, wykraczające poza podstawowy zakres obowiązków, zadania.
  Proszę podać procentowe poziomy realizacji celów indywidualnych w ostatnich 12 miesiącach/4 kwartałach/roku (w zależności od horyzontu czasowego stawianych celów)?Odpowiedź na to pytanie pozwala mi określić, jakie wyniki pracownik uzyskiwał w ostatnim roku zatrudnienia. To pytanie często pozwala uzyskać dodatkową wiedzę na temat przyczyn odejścia pracownika z firmy.
 • Jak kształtowały się Pana/Pani wyniki na tle pozostałych pracowników zajmujących podobne stanowiska? (np. miejsca w rankingach, wygrane konkursy sprzedażowe)Dzięki temu dowiaduję się, jak kształtowały się wyniki kandydata w porównaniu z innymi osobami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach. Odpowiedź na pytanie uzupełnia wiedzę uzyskaną w wyniku odpowiedzi na pytanie nr 3.
 • Jaki był procentowy udział premii za realizację 100% celów w Pana/Pani wynagrodzeniu całkowitym?
  Na stanowiskach sprzedażowych kierujemy się następującą zasadą: im wyższy udział premii w wynagrodzeniu całkowitym kandydata, tym większe prawdopodobieństwo realizacji sprzedaży transakcyjnej, ukierunkowanej na pozyskiwaniu nowych klientów; im niższy udział premii, tym większe prawdopodobieństwo realizacji sprzedaży doradczej, ukierunkowanej na lojalizację klientów.

Mariusz Bzdęga, Manifest HR

Co wie Pan/Pani o naszej firmie?

Pytanie o firmę, do której kandydat aplikuje, jest jednym z podstawowych pytań pozwalających sprawdzić wiedzę na temat firmy oraz sektora, w którym organizacja działa. Kandydat powinien wykazać się wiedzą na temat firmy, marek jak również podać jasne argumenty i powody, dlaczego dana branża go interesuje. Pracodawcy zależy, aby kandydaci byli świadomi, w jakiej branży będą pracować oraz z jakimi wyzwaniami wiąże się praca na danym stanowisku. Zdarza się, że błędna odpowiedź na pytanie np. o znajomość marek firmy ujawnia niewiedzę kandydata i jest sygnałem dla rekrutera, że kandydat nie do końca wie, w jakim procesie rekrutacji bierze udział. Odpowiedź na to pytanie pozwala również sprawdzić, czy świadomość biznesowa kandydata jest na odpowiednim i wymaganym dla danego stanowiska poziomie.

Anna Koźniewska, CEE Recruitment Manager, Unilever

Czego oczekuje Pan/i względem nowego stanowiska?

To pytanie jest jednym z najistotniejszych, ponieważ pozwala ocenić zbieżność potrzeb, wartości firmy z tym co istotne dla kandydata. Poznanie preferencji zawodowych, rodzaju motywacji ułatwia rekruterowi ocenę stopnia dopasowania kandydata do wymagań stanowiska. Jeśli oczekiwania kandydata i oferta firmy korespondują ze sobą, odzwierciedleniem będzie wysoki poziom motywacji, co skutkuje efektywną pracą oraz zadowoleniem pracownika i pracodawcy, a to jest dążeniem rekrutera.

Magdalena Baster, Kierownik Oddziału, Grupa Progres

Jakie są Pana/Pani oczekiwania finansowe?

Przede wszystkim osoba prowadząca rekrutację chce wiedzieć, czy Twoje oczekiwania finansowe są zbieżne z tym, co może zaoferować potencjalny pracodawca. Może się zdarzyć, że pracodawca nie ma określonej kwoty, jaką chce zapłacić osobie na danym stanowisku, więc będzie porównywał Twoje oczekiwania i to, co w zamian oferujesz do tego, co usłyszał od innych kandydatów. To, czy i w jaki sposób przedstawisz swoje oczekiwania finansowe pozwoli także rekruterowi określić Twoją pewność siebie, asertywność i motywację do pracy.

Natalia Bogdan, prezes JobHouse

Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?

Coraz częściej pracodawca szuka osób, które będą z nim ramię w ramię budować pozytywny wizerunek oraz wiarygodność marki. Chce mieć poczucie, że pracuje z kimś, komu chce się działać w strukturze jego organizacji. Właśnie dlatego sprawdza, czy kandydat wie cokolwiek o firmie, czy identyfikuje się z produktami lub usługami. Pracodawca nie chce mieć u siebie nikogo z „przypadku”, jak ognia unika „hurtowników”, którzy wysyłają swoje CV na każde możliwe ogłoszenie. Właśnie dlatego pracodawca zadaje to magiczne pytanie.

Kamila Czarnomska, autorka Trening Kariery

Czego oczekuje Pan/Pani, jeśli chodzi o warunki pracy, kulturę organizacyjną firmy?

Powodzenie rekrutacji zależy nie tylko od doświadczenia i kompetencji kandydata, ale również od jego dopasowania do kultury organizacyjnej. Niedopasowanie może być katastroficzne w skutkach dla obu stron. Stres, brak satysfakcji z wykonywanej pracy, spadek zaangażowania i poczucia własnej wartości, niska efektywność, konieczność poszukiwania nowej pracy – dla kandydata to jedne z wielu niefortunnych skutków złego dopasowania. Warto być szczerym i na etapie rekrutacji wykorzystać możliwość weryfikacji, zadając sobie pytanie: „czy organizacja może zapewnić mi to, czego potrzebuję?”. Błędem, który mogą popełnić kandydaci jest próba przypodobania się rekruterowi.

Monika Monkiewicz, Konsultant ds. Rekrutacji, ATERIMA

Czego oczekuje Pan/Pani od swojego przełożonego?

Pytanie zadawane przez bezpośredniego przełożonego lub rekrutera pomaga sprawdzić w jakim stylu zarządzania czy wręcz w jakiej kulturze organizacyjnej dobrze się odnajdziesz. Odpowiedzi pomagają też wnioskować, jaki rodzaj zadań będzie odpowiedni dla nowego pracownika, podpowiadają rekrutującym, jak zaplanować współpracę, komunikację, by działać sprawnie i komfortowo.

Justyna Fiuk, Konsultant, Grupa Progres

Jaką wartość dodaną mógłby/mogłaby Pan/i wnieść, pracując na tym stanowisku?

Zadając to pytanie sprawdzam, czy kandydat posiada kompetencje, które są na tym stanowisku oczekiwane. Otrzymując odpowiedź, wiem czy kandydat w ogóle przeanalizował opis stanowiska. Jeśli tak było i odpowiedź jest spójna, to możemy przypuszczać, że kandydat wykazuje się motywacją do objęcia proponowanego stanowiska. Z większości opisów stanowisk dość jasno wynika, jakie kompetencje są poszukiwane przez pracodawcę. Wystarczy szczegółowo przeanalizować opis stanowiska, żeby dowiedzieć się, które umiejętności i doświadczenia są kluczowe. Informacje te wystarczy porównać z własnym doświadczeniem zawodowym – zastanowić się, które z konkretnych osiągnięć przysłużą się pracodawcy w świetle proponowanego stanowiska. Często można usłyszeć podobne pytania z tej serii (kompetencje + motywacja), które brzmią inaczej, niemniej jednak ich cel jest wciąż taki sam. Rozmowa rekrutacyjna to także test na zdolności komunikacyjne. Pamiętaj, zawsze opowiadaj o doświadczeniu/umiejętnościach, które mogą być wykorzystane na konkretnym stanowisku.

Agnieszka Piątkowska, Partner, Big Fish Polska Sp. z o.o.

Jakie cele określi sobie Pan/Pani na tym stanowisku?

Dzięki temu pytaniu sprawdzamy jak kandydat postrzega dane stanowisko, czy ma na nie pomysł, czy zastanowił się w ogóle co chciałby na nim robić. Poza tym chcemy dowiedzieć się czy kandydat potrafi patrzeć na swoją pracę przez pryzmat celów i czy sam potrafi je sobie określać, czy potrzebuje celów narzuconych odgórnie.

Joanna Kamińska, autorka bloga HR z pasją

Co chce Pan/Pani robić za 5 lat?

Pytanie jest niczym innym, jak próbą zobaczenia przyszłości. Podczas rozmowy o pracę pytania z kategorii: „Jaki masz pomysł na siebie?” są nieuniknione, szczególnie wtedy, gdy zależy nam na długofalowej współpracy z potencjalnym pracownikiem. Stawiamy na stole „szklaną kulę” i zaczynamy się zastanawiać, co kryje się za mgłą. Kandydat mówi o wizji siebie w przyszłości, a rekruter dopasowuje elementy tak, by uzyskać pełen obraz rozmówcy. Sprawdza, czy puzel „plany/pomysły kandydata” pasują do puzla „ścieżka kariery w firmie”. Słowa, które padną, pozwolą wstępnie zweryfikować to, czy istnieje możliwość zrealizowania tej wizji w ramach organizacji. Co ciekawe, odpowiedź na to pytanie odkrywa pewne atrybuty kandydata. Jeśli od programisty Python słyszę, że za pięć lat chce zostać Team Leaderem, myślę o tych cechach, które w tym momencie nie są mocno eksponowane, a dość prawdopodobne: „pewnie ma zmysł organizacyjny, potrafi być odpowiedzialny za siebie i innych, jest konsekwentny” itd. Te moje przypuszczenia, wynikające z jego aspiracji/planów, mogą mi ułatwić podjęcie decyzji odnośnie zatrudnienia.

Olga Sikorska, HR Specialist, CodiLime

Już wiesz, w jakim celu zadawane są konkretne pytania na rozmowie o pracę. W ramach przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej, która Cię czeka, warto poznać porady samych rekruterów. Znajdziesz je poniżej.

RADA REKRUTERA – JAK ODPOWIEDZIEĆ, BY DOBRZE WYPAŚĆ

Proszę powiedzieć coś o sobie.

Odpowiadając na to pytanie, nie warto tracić czasu na oczywistości lub informacje nieistotne z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego. Rekruter chętnie usłyszy krótkie streszczenie dokonań zawodowych kandydata oraz informacje o jego zaletach i pasjach. Należy unikać jednak powtarzania informacji zawartych w CV, szczegółowego opisywania swoich poprzednich stanowisk pracy, pozwalając sobie na wyciągnięcie i zaprezentowanie wniosków płynących z posiadanego doświadczenia. Ta krótka, słowna prezentacja powinna mówić o tym, kim jesteś, jakie masz cechy charakteru odpowiednie dla stanowiska, na które aplikujesz, jakie są Twoje cele zawodowe i kiedy chciałbyś je osiągnąć. Aby sprawdzić, czy wypadasz dobrze, odpowiadając na to pytanie, poproś kogoś o wysłuchanie Twojej wypowiedzi zanim pójdziesz na spotkanie z rekruterem. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza.

Teresa Bęben, Rekruter, Agencja Zatrudnienia CRAFTS

Co Pana/Panią interesuje?

Odpowiadając na to pytanie przede wszystkim trzeba być szczerym, nic więcej. Pokaż, że masz coś, co kochasz, że potrafisz się w to zaangażować oraz że jest to dla Ciebie ważne. Nie wpisuj w CV przypadkowych zainteresowań, jeśli Twoją pasją są książki, bądź gotowy opowiedzieć o nich w sposób, który zachwyci rekrutera.

Joanna Kamińska, autorka bloga HR z pasją

Jak rozwija Pan/Pani swoje umiejętności?

Aby pozostawić po sobie tylko dobre wspomnienie, na pytanie dotyczące rozwoju kandydat powinien przede wszystkim odpowiadać merytorycznie i zgodnie z prawdą. Jeśli na pytanie „Jak rozwija Pan/Pani swoje umiejętności?”, rekruter otrzyma jedynie odpowiedź: „Poprzez szkolenie”, może zacząć poważnie się zastanawiać nad prawdziwością odpowiedzi. Sposobów na rozwijanie umiejętności jest przecież wiele, więc kandydat powinien tu wykazać jak najwięcej szczegółowych informacji. Dobrze jest podzielić się wiedzą na temat znajomości portali branżowych, nazw certyfikatów i eventów dedykowanych danej branży lub chociażby kontaktami z doświadczonymi specjalistami, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Ważne jest także, aby kandydat, odpowiadając na to pytanie, chwalił się nawet najmniejszymi krokami, które poczynił, by poszerzyć swoją wiedzę w danym obszarze. Wypowiedź powinna być także spójna. Dzięki temu, kandydat będzie sprawiał wrażenie, że rozwój jest dla niego najważniejszy i jest realnym powodem, dla którego chce zmienić miejsce zatrudnienia.

Agnieszka Hajduk, Resource Project Manager, Connectis

Jak dobrze posługuje się Pan/Pani językiem X?

W zależności od wymagań stanowiskowych, rekruter może zadawać różne pytania, aby sprawdzić znajomość języka obcego. Często rozmowa dotyczy chociażby zainteresowań kandydata.
Używaj mniej popularnych zwrotów, idiomów, związków frazeologicznych, posługując się przy okazji świetnym akcentem. Z pewnością zyskasz dzięki temu kilka dodatkowych punktów.
Nie zapominaj jednak o bardzo istotnym czynniku, czyli znajomości języka branżowego. Jeżeli jest to niezbędny element pracy na danym stanowisku, nie należy liczyć na łut szczęścia.
Jeśli masz problem z odpowiedzią na jakieś pytanie, nie mogąc przypomnieć sobie konkretnego zwrotu, zacznij wypowiedź od „let me think about it”. Dzięki temu zyskasz kilka chwil na znalezienie odpowiednich słów i unikniesz krępującej ciszy. Opowiedz o tym, w jaki sposób uczyłeś się konkretnego języka, np. „byłem na zagranicznym kursie, intensywnie uczyłem się w szkole językowej, dzięki pobytowi za granicą, swobodniej posługuję się językiem x”. Odpowiedź „znam dobrze język x” zdecydowanie nie jest wystarczająca dla osoby sprawdzającej Twoje umiejętności.

Ewa Żurowska, Project Coordinator, MJCC Employer Branding Consultants

Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony?

Jeśli ktoś spyta Cię o słabe strony, wybrnij z tego pytania dyplomatycznie i z uśmiechem… coś w stylu „nie lubię gotować” lub „w nocy chrapię”. Wiedz jednak, że rozmawiasz z osobą, która sama jeszcze wiele się musi nauczyć w swoim zawodzie. Przymruż zatem oko i przejdźcie dalej, do dużo ważniejszych pytań. Na pytanie o mocne strony, odpowiadaj… prawdziwie. To wbrew pozorom jest dla ludzi bardzo trudne pytanie. Dobrze jest zatem się na nie przygotować, uświadamiając sobie kompetencje, które sprawiają, że czujesz się dobrym kandydatem na dane stanowisko.

Paulina Basta, HR Business Partner, autorka bloga paulinabasta.com

Z jakimi ludźmi pracuje się Panu/Pani najlepiej?

To, co odpowiesz powinno korespondować z rodzajem pracy, o jaką się ubiegasz. Pamiętaj, by przed rozmową kwalifikacyjną przemyśleć zakres obowiązków i wymagania pracodawcy. Jeśli stanowisko jest rozliczane zadaniowo, punktualność może nie być czynnikiem znaczącym w procesie rekrutacji mimo że jest to cecha ogólnie uważana za pozytywną. Natomiast, jeżeli masz pracować zadaniowo wraz z zespołem, możesz śmiało stwierdzić, że lubisz pracować z ludźmi kreatywnymi, którzy potrafią wypracowywać ciekawe rozwiązania i porozumienia. To pytanie pozwala też umiejętnie wskazać na słabsze obszary: jeśli przekażesz, że lubisz pracować w zespole z osobami, które uzupełniają Twoje kompetencje – pokazujesz, że masz dużą dozę samoświadomości, zauważasz cechy, nad którymi teraz lub w przyszłości zaczniesz pracować. Jako menadżer zespołu lub projektu masz tutaj punkt za refleksję nad kompetencjami, które są potrzebne do zrealizowania zadania.

Iwona Kaszuba, Koordynator Biura, Grupa Progres

Co powiedzieliby o Panu/Pani współpracownicy?

Nie ma idealnej odpowiedzi na to pytanie, należy jednak pamiętać, że weryfikuje ono nasze umiejętności pracy w grupie. Ważne, by udzielane informacje pokazywały kandydata, a przede wszystkim jego pracę zespołową, w jak najlepszym świetle. Należy bazować na prawdziwych i konkretnych sytuacjach, warto przytoczyć słowa współpracowników, usłyszane po wykonaniu danego zadania. Odpowiadając na takie pytanie trzeba uwydatnić te cechy, które warto pokazać w kontekście stanowiska, o które kandydat się ubiega. Niech opinia współpracowników dotyczy istotnych aspektów pracy. Można pokazać, w czym jesteśmy dobrzy i pomocni. Unikajmy opowiadania o sytuacjach konfliktowych, nie wyrażajmy się negatywnie o współpracownikach. Na przykład można powiedzieć: „Współpracownicy uważają, że jestem dobrym organizatorem. Z łatwością przychodzi mi ustalanie harmonogramów i dzielenie zadań, zawsze zwracam uwagę też czy ktoś nie potrzebuje wsparcia. Dzięki temu zadania zawsze były skończone na czas”.

Katarzyna Aftewicz, Business Development Executive, HRK S.A.

Jak radzi sobie Pan/Pani w sytuacjach konfliktowych?

Przed rozmową powinniśmy przywołać z pamięci kilka sytuacji konfliktowych.

 • Zaczynamy od krótkiego opisu kontekstu sytuacji. Przykład: w poprzedniej firmie otrzymałem do analizy prawnej ważne dokumenty, miałem na to dwa dni ale dokumenty trafiły do mnie z opóźnieniem. Poszedłem z tym do mojego szefa który nie ukrywał swojej złości wyładowując ją na mnie. Był to dla niego bardzo ważny kontrakt.
 • Następnie prezentujemy naszą reakcję, podejście tak, aby skupić się nie na samym konflikcie a na produktywnym jego rozwiązaniu. Przykład: Przyjąłem ze spokojem to co mój szef miał do powiedzenia, wytłumaczyłem powód opóźnienia oraz zaproponowałem rozwiązanie – włączenie do pracy nad analizą dokumentów kolejnej osoby co znacznie przyspieszyło czas realizacji a w konsekwencji pozwoliło zrealizować zamówienie na czas.
 • Na koniec opisujemy zakończenie historii skupiając się na pozytywnych rezultatach i wnioskach. Przykład: Dzięki tej sytuacji szef zrozumiał, jak ważne jest ustandaryzowanie obiegu dokumentów w firmie, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Osobą odpowiedzialną za stworzenie wdrożenie odpowiednich procedur zostałem ja, co było dla mnie wielkim wyróżnieniem. Końcowy efekt pracy spotkał się z uznaniem przełożonego i kolegów.

Oczywiście każda sytuacja i każdy problem wymaga innego podejścia. Kandydat winien opowiedzieć o swoich sposobach rozwiązywania konfliktów, takich jak rozmowa, burza mózgów czy bank pomysłów. Słuchanie swojego rozmówcy, poznanie jego poglądów i pomysłów może stać się kluczowe w rozwiązywaniu problemu. Pozwala bowiem na „schłodzenie” atmosfery konfliktu, porozumienie, eliminację różnicy zdań i ostateczny kompromis. Pokazujemy, że poszukujemy rozwiązań, które będą satysfakcjonować wszystkie strony. Podsumowując: jak odpowiesz na pytanie „Jak radzisz sobie w sytuacji konfliktowej?” Przede wszystkim zachowujesz spokój, słuchasz, wspólnie poszukujesz rozwiązań i ostatecznie potrafisz pójść na kompromis.

Łukasz Zuber, Menadżer Projektu, Grupa Progres

Jak planuje Pan/Pani swoją ścieżkę kariery?

Wbrew pozorom pytanie to jest ważnym elementem procesu rekrutacji, a odpowiedź pozwala ocenić Rekruterowi, czy kandydat będzie mógł rozwijać się w firmie na danych stanowiskach, co w konsekwencji przełoży się na dalszą motywację do pracy i podejmowanie kolejnych wyzwań. Dlatego też nie ma lepszej odpowiedzi na to pytanie niż szczere poinformowanie o swoich oczekiwaniach względem własnego rozwoju. Doświadczony Rekruter sukces liczy nie w liczbie zamkniętych projektów rekrutacyjnych a raczej w kolejnych sukcesach zawodowych kandydatów, których zrekrutował do struktur wewnętrznych firmy.

Anna Koźniewska, CEE Recruitment Manager, Unilever

Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?

Gdy podczas spotkania padnie pytanie: „Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?” warto potraktować je jako zachętę do interakcji, a nie znak, że powinniśmy grzecznie zaprzeczyć i się pożegnać. Warto przygotować sobie pytania i zapytać o takie kwestie, jak typowy przebieg dnia na danym stanowisku, zespół, kulturę firmy czy jej główne cele w perspektywie najbliższych lat. Natomiast lepiej powstrzymać się przed zadawaniem pytań typu: „Co właściwie będę robić na tym stanowisku?” lub „Czy firma monitoruje korzystanie z internetu?” – raczej nie zrobią one dobrego wrażenia na rekruterze.

Hanna Piotrowska, Manager, Adzuna Polska

Proszę opisać swoją historię zarobków.

Istnieje kilka scenariuszy odpowiedzi na pytanie o historię zarobków:

 • Ucieczka od odpowiedzi. Strategią ominięcia odpowiedzi jest w tym przypadku zmiana tematu na… opisanie oczekiwań finansowych. Na przykład: „W ostatniej pracy zarabiałem w przedziale X do Z i chciałbym zachować dotychczasowy poziom dochodów.”
 • Odmowa odpowiedzi: „Uważam, że informacje o wysokości zarobków muszą być tajne i, jeśli można, chciałbym te dane zachować dla siebie.”
 • Rzetelna odpowiedź: „Moje pierwsze zarobki wynosiły X. W ostatniej pracy zarabiałem już w przedziale Y do Z. To oznacza, że przez 15 lat kariery zawodowej udało mi się zwiększyć poziom dochodów ponad sześciokrotnie. Jestem z tego dumny. Uznaję to za rodzaj nagrody za wysiłek włożony w moją dyspozycyjność, oddanie pracy, lojalność i wykształcenie”.

Niezależnie od tego, który ze scenariuszy wybierzemy, musimy pamiętać o jednej zasadzie: nie opłaca się (w sensie dosłownym i w przenośni) koloryzować życia zawodowego.

Violetta Rymszewicz, właścicielka rymszewicz.eu

Proszę opowiedzieć o największej porażce/największym sukcesie.

Odpowiadaj konkretnie, opowiedz o konkretnej sytuacji, w której brałeś udział samodzielnie i osobiście. Chodzi tu o Twoje osobiste doświadczenia. Przypomnij sobie z czego byłeś najbardziej dumny, co Ci się udało. Co sprawiło Ci największą satysfakcję? Jakie konkretne zadanie, z którego wykonania byłeś dumny, zmotywowało Cię do dalszego działania? Z drugiej strony przypomnij sobie sytuację, w której popełniłeś błąd, ale wyciągnąłeś z tego naukę na przyszłość. Opowiedz o zdarzeniu, które było dla Ciebie dobrym doświadczeniem, które czegoś Cię nauczyło. Powiedz, czego Cię nauczyło.

Anna Krawczyk, Specjalista ds. Rekrutacji, Agora S.A.

Proszę opowiedzieć o osiągnięciu, z którego jest Pan/Pani najbardziej dumny.

Zastanów się nad takimi osiągnięciami w karierze zawodowej, które wymagały szczególnego wykorzystania posiadanych umiejętności i kompetencji, a także determinacji czy też szczególnej sztuki negocjacji. Pokazanie, że nie poddajesz się mimo wielu przeciwności i potrafisz przekuć w sukces nawet najtrudniejszą sytuację, pozwoli odpowiednio podkreślić Twoje naturalne cechy i zorientowanie na cel.

Klaudia Godlewska, Konsultant, HRK S.A.

Dlaczego zakończył/a Pan/Pani współpracę z poprzednim pracodawcą?

 • Powody zakończenia współpracy przedstaw mówiąc o faktach, a nie o emocjach.
 • Nie narzekaj na poprzedniego pracodawcę, unikaj informacji o konfliktach czy o tym, że złożyłeś wypowiedzenie chcąc utrzeć nosa szefowi. Nie serwuj emocjonalnych wynurzeń i personalnych pretensji.
 • Jeśli powody zakończenia współpracy wynikały z czynników po stronie pracodawcy, mów wprost o trudnej sytuacji ekonomicznej firmy, która spowodowała likwidację działu albo o zmianie siedziby firmy, która niosłaby za sobą konieczność przeprowadzki do innego miasta.
 • Nie wymieniaj zbyt niskich zarobków jako główny i jedyny motywator do zmiany pracy. Jeśli poruszasz kwestię finansów, zamiast mówić: „Za mało płacili”, lepiej powiedz: „Poziom mojego wynagrodzenia nie zmienił się od 3 lat, a przez ten czas znacznie zwiększył się zakres mojej samodzielności i odpowiedzialności. Zbierając informację z rynku uświadomiłem sobie również, że moje wynagrodzenie znacznie odbiegało od średnich zarobków w branży. Rozmawiałem z szefem na temat możliwości podwyżki, ale nie było na to szansy.”
 • Unikaj mało konkretnych odpowiedzi: „wypaliłem się”, „szukam nowych wyzwań” – to ogólniki, które nie przekonują rekrutera. Mów konkretnie: „Poszukuję miejsca, w którym będę mógł w pełni wykorzystać swoje kompetencje w zarządzaniu projektami IT – bardzo mi na tym zależy, a struktura poprzedniej organizacji nie pozwalała mi na to”.

Marta Barszczewska, autorka happyhr.pl

Jakim pracodawcą jest poprzednia firma?

1. Nie skupiaj się na negatywnej stronie poprzedniej pracy. Nawet, jeśli praca lub przełożeni pozostawiali wiele do życzenia unikaj wypowiadania się negatywnie na ich temat. Dla rekruterów to zła wróżba. Możesz zostać odebrany, jako osoba, która nie potrafi się dopasować i wspólnie realizować założeń firmy.

2. Znajdź elementy, które podobały Ci się w poprzedniej firmie. Umówmy się. Każda praca może przynieść dla Ciebie określone korzyści. Jako osoba, która przeszła przez różne typy prac jestem zdania, że każda z nich pozostawiła we mnie pozytywny ślad. Odszukaj taki u siebie.

3. Przeanalizuj ogłoszenie i pomyśl, czy chcesz wykonywać określone w nim obowiązki. Unikniesz mówienia o nieprawdziwej motywacji.

Piotr Sosnowski, Współzałożyciel InterviewMe.pl

Jakich obowiązków nie lubi Pan/Pani w swojej obecnej pracy?

Przykład takiej odpowiedzi: „Jako audytor mam częsty kontakt z klientami. Bardzo lubię swoją pracę, ale nie lubię spraw organizacyjnych, jakimi muszę się zajmować. Umawianie spotkań z klientami, przesuwanie terminów, dzwonienie do kogoś po kilka razy, bo nie odbiera telefonu. Na szczęście ostatnio awansowałem w strukturze firmy i przydzielono mi koleżankę do współpracy, która chętnie przejęła ode mnie te zadania.”

Angelika Śniegocka, Dyrektor Personalny, coach kariery, autorka książki „Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących.”, właścicielka OdZeraDoManagera.

Pytania o cele i premie, osiągnięte w dotychczasowych miejscach pracy.

Na te pytania należy odpowiadać zgodnie z prawdą. Zgodność odpowiedzi ze stanem rzeczywistym bardzo łatwo potwierdzić podczas wywiadu referencyjnego.

Mariusz Bzdęga, Manifest HR

Czego oczekuje Pan/Pani względem nowego stanowiska?

Jak odpowiadać na takie pytanie? Przede wszystkim unikajmy sztampowych, ogólnikowych odpowiedzi typu: „oczekuję stabilizacji”, „możliwości rozwoju”, „przyjaznej atmosfery pracy”. Kluczem do sukcesu jest szczerość i precyzja wypowiedzi, aby mieć pewność, że jesteś właściwie zrozumiany. Podkreśl co jest dla Ciebie ważne i uzasadnij, nie zamykaj się przy tym na negocjacje, np.: „Chciałabym mieć możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i spotkaniach branżowych. Mam świadomość, że polityka szkoleniowa jest różna w organizacjach, dlatego z pewnością będę szkolić się także we własnym zakresie. Zależy mi jednak, by mieć możliwość udziału w cyklicznych spotkaniach branżowych w czasie pracy.”

Magdalena Baster, Kierownik Oddziału, Grupa Progres

Jakie są Pana/Pani oczekiwania finansowe?

Pytanie o zarobki pada zawsze, nawet jeśli nie podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, to na pewno prędzej czy później się pojawi, dlatego warto przygotować zawczasu dobrą odpowiedź. Dobrą, to znaczy przedstawiającą kwotę optymalną zarówno dla Ciebie, jak i potencjalnego pracodawcy. Tak, jak w każdych negocjacjach celem jest wynik win-win: firma dostaje dobrego pracownika, na którego ją stać i który zarobi z nawiązką na własne wynagrodzenie, a pracownik zarabia tyle, że może żyć na satysfakcjonującym go poziomie, będąc jednocześnie zmotywowanym do osiągania wyników. Przede wszystkim bądź szczery: ustal, jaka kwota Cię interesuje i określ minimum, poniżej którego nie zdecydujesz się na podjęcie pracy. Zanim podasz tę kwotę, zrób research na temat zarobków w firmie, branży i na stanowisku, na które aplikujesz. Zapytaj znajomych, którzy pracują w tej lub podobnej firmie, przejrzyj statystyki dostępne w sieci (weź jednak pod uwagę, że te mogą być nieco przekłamane, ponieważ takie badania są zwykle prowadzone anonimowo za pośrednictwem komputera, więc nie ma możliwości zweryfikowania prawdziwości danych) oraz poszukaj informacji na forach. Czasami, choć rzadko wynagrodzenie jest podane w ogłoszeniu. Jeśli jest dla Ciebie za niskie – nie aplikuj. Udzielając odpowiedzi bądź pewny siebie, ale nie roszczeniowy. Mów wprost, bez ogródek, nie odpowiadaj pytaniem na pytanie. Jeśli wynagrodzenie nie jest dla Ciebie kluczowe, podając kwotę zaznacz, że bardziej niż na pieniądzach, zależy Ci na podjęciu pracy w tej firmie lub zdobyciu doświadczenia, więc jeśli proponowana kwota okaże się za wysoka, podlega negocjacjom. Możesz także podać kwotę, jaką zarabiasz teraz i zaznaczyć, że nie chciałbyś schodzić poniżej lub że, aby zdecydować się na zmianę pracy, chciałbyś zwiększyć swoje zarobki o X procent lub X złotych. Warto przy okazji umotywować dlaczego chcesz zarabiać właśnie tyle. Nikogo nie interesuje jednak to, czy masz kredyt czy dzieci na utrzymaniu. Przedstaw, co zawiera się w Twojej „cenie” – jakie realne korzyści przyniesiesz potencjalnemu pracodawcy – np. portfel oddanych Klientów, którzy przyniosą firmie zysk na poziomie X złotych.

Natalia Bogdan, prezes JobHouse

Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?

Zrób research i zastanów się, dlaczego właściwie chcesz aplikować na to stanowisko. Przejrzyj firmową stronę, fanpage, zainteresuj się działalnością społeczną lub ciekawym projektem, który firma prowadzi. Im ciekawszy znajdziesz powód tym lepiej, im bardziej szczegółowo opiszesz, tym więcej zdobędziesz punktów. I pamiętaj, że to pytanie należy do najczęściej zadawanych na rozmowie, dlatego musisz być na nie przygotowany. Powodzenia!

Kamila Czarnomska, autorka Trening Kariery

Czego oczekuje Pan/Pani, jeśli chodzi o warunki pracy, kulturę organizacyjną firmy?

Należy być autentycznym. Zastanów się, co teraz jest dla Ciebie ważne? Jak lubisz pracować? Bez czego nie możesz efektywnie wykonywać swoich zadań? Jakie wartości są dla Ciebie istotne? Jaki styl zarządzania Ci odpowiada? Dogłębne poznanie siebie jest kluczem nie tylko do właściwej odpowiedzi, ale i do osiągnięcia satysfakcji zawodowej w nowym miejscu pracy. Oczywiście warto wyrazić oczekiwania, które mogą być spełnione i nie są zbyt oryginalne (lepiej uniknąć oczekiwań typu „Kawę piję tylko z odtłuszczonym mlekiem i tylko świeżo mieloną”). W tej sytuacji warto uwzględnić też perspektywę pracodawcy.

Monika Monkiewicz, Konsultant ds. Rekrutacji, ATERIMA

Czego oczekuje Pan/Pani od swojego przełożonego?

Przykładowa odpowiedź na to pytanie może brzmieć następująco: „Chciałbym mieć w swoim przełożonym wsparcie w podejmowanych działaniach. Nie oczekuję, że mój przełożony będzie planować mój czas pracy, chciałbym jednak, aby w sytuacjach, w których nie będę mieć uprawnień do podejmowania decyzji, wspierał mnie i reagował na moje prośby. Zależy mi na jasnym wskazaniu celów i zasad jakie panują w firmie.” Taka odpowiedź wskazuje rozmówcy, że jesteś osobą, która ceni samodzielność, efektywność, jest zainteresowana wdrażaniem w życie swoich pomysłów, które pomogą w realizacji zadań, za które jesteś odpowiedzialny. Pokazujesz też, że czytelne określenie roli i zainteresowanie ze strony przełożonego będą dla Ciebie pozytywną motywacją!

Justyna Fiuk, Konsultant, Grupa Progres

Jakie cele określi sobie Pan/Pani na tym stanowisku?

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeb się do tego przygotować. Przed przyjściem na rozmowę, przeanalizujmy te zagadnienie, zastanówmy się nad tym jak widzimy daną rolę, jakie zadania i jakie cele chcemy sobie postawić. Możemy rozbić to na cele na początkowe tygodnie pracy i cele na kolejne miesiące. Aby urzec rekrutera warto dodatkowo przygotować to w formie pisemnej – wydrukowanej krótkiej prezentacji lub nawet 1 slajdu na ten właśnie temat. Jeśli nawet pytanie o cele i wizję stanowiska nie padnie, możemy na koniec zostawić rekruterowi ten materiał, albo omówić na podsumowanie rozmowy. Na pewno będzie to pozytywnie odebrane jako dodatkowa inicjatywa i ponadstandardowe zaangażowanie.

Joanna Kamińska, autorka bloga HR z pasją

Co chce Pan/Pani robić za 5 lat?

Nie oczekuj ode mnie gotowych odpowiedzi! Jestem rekruterką – nie mogę strzelić sobie w kolano, podsyłając gotowca. ;) Po cichu dodam: bądź sobą! Jeśli masz pomysł na siebie, niezależnie od tego, czy znajdzie swoje odzwierciedlenie w strukturze firmy, opowiedz mi o tym! Jeśli nie wiesz, co będziesz robić za pięć lat, nie obawiaj się, to nie przesądzi o wyniku rekrutacji. Warto jednak wiedzieć, jak długo Twoje ścieżki będą się schodzić z drogami firmy, kiedy się ewentualnie rozejdą i czy w ogóle warto tę podróż rozpoczynać.

Olga Sikorska, HR Specialist, CodiLime

Jeśli spotkałeś się z jakimś pytaniem, którego nie ma na liście, a chciałbyś wiedzieć, po co rekruterzy je zadają, napisz je w komentarzu. Postaramy się je opracować dla Ciebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.