Dane osobowe w serwisie GoldenLine

Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, to podstawowy element naszego profilu w GoldenLine. Jest to najważniejsza część naszej internetowej wizytówki, którą ten profil stanowi. Są to także dane, których podanie jest wymagane przez nasz regulamin.

Na GoldenLine.pl co dzień rejestruje się ponad tysiąc nowych użytkowników. Większość z nich zgodnie z regulaminem podpisuje się swym imieniem i nazwiskiem, jednak wciąż wysyłamy znaczną liczbę upomnień tym, którzy tego nie zrobili. Otrzymujemy też czasem pytania, na jakiej podstawie użytkownicy są upominani. Dlatego też pozwolę sobie pokrótce objaśnić punkt regulaminu, który mówi o danych profilowych.

Nasz regulamin w § 13 mówi co następuje:
„W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie miejscowości, województwa oraz wybranie branży. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone.

Warto zwrócić uwagę na dwa ostatnie zdania tego punktu. Widoczne podczas rejestracji oraz w trybie edycji profilu pola „imię” i „nazwisko” służą wyłącznie do wprowadzania tam tych właśnie danych. Oznacza to, że nie możemy zezwalać na dopisywanie tam tytułów naukowych czy np. pseudonimów. Rozumiemy, iż wielu spośród naszych użytkowników, szczególnie pracujących w branżach artystycznych, takimi pseudonimami się posługuje, jednak przecież umowy, które zawieramy z pracodawcami czy zleceniodawcami, podpisywane są danymi widniejącymi w dokumencie tożsamości. Na tytuły naukowe jest natomiast miejsce zarówno w polu dotyczącym wykształcenia, jak również np. w podsumowaniu zawodowym, czyli polu, które w profilu wyświetla się tuż pod naszymi personaliami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zawierać tam takie informacje, jak np. „doktor nauk prawnych”. Poprzez „tylko te dane, do których [pola] zostały przeznaczone” rozumiemy również… szyk personaliów. W Polsce, jak w większości krajów europejskich, oficjalnie obowiązującym szykiem jest kolejność imię – nazwisko. Wiele osób przedstawiając się używa odwrotnego szyku, pamiętajmy jednak, by nie wpisywać nazwiska w pole przeznaczone na imię. Jednym z powodów jest choćby fakt, że w automatycznych powiadomieniach i upomnieniach używane są dane pobrane z pola „imię”.

Istnieje znaczna grupa użytkowników, którzy nie chcą, by ich profile były widoczne w zewnętrznych wyszukiwarkach (np. Google) czy wręcz dla kogokolwiek spoza osób z ich skrzynki kontaktów. Dla nich właśnie przeznaczone są opcje prywatności pozwalające ukryć personalia przed niezalogowanymi użytkownikami lub przed wszystkimi spoza grona kontaktów. Opisywaliśmy je w artykule poświęconym ustawieniom prywatności w GoldenLine.

Sam sens podawania pełnego imienia i nazwiska jest dość jasny. Celem GoldenLine jest zapewnienie przyjaznego miejsca, w którym spotykają się pracodawcy i pracownicy oraz przestrzeni do prowadzenia dyskusji w grupach tematycznych. Zależy nam, by zarówno dyskusje na forach, jak i same profile były wiarygodne – a jednym z elementów, które mają na to decydujący wpływ, jest właśnie podpisywanie się własnym imieniem i nazwiskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.