Czego oczekują rekruterzy na rozmowach kwalifikacyjnych?

Czego oczekuje rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nęka wielu kandydatów, chcących, jak najlepiej wypaść podczas rekrutacji. Starając się o pracę warto sobie uświadomić jakie zadania stoją przed rekruterami oraz w czym pomagają im osobliwe pytania. Przyjrzyjmy się bliżej pracy rekruterów

Proces rekrutacji, a w szczególności sama rozmowa kwalifikacyjna są dla wielu osób stresujące. W sieci krążą różne historie na temat „dziwnych” pytań zadawanych przez rekruterów oraz osobliwych testów. Czemu mają służyć takie działania? W największym skrócie takie zagrywki pozwalają znaleźć najlepszego kandydata. Poznanie technik rekrutacyjnych oraz celów jakie są stawiane przed osobami prowadzącymi nabór pracowników pozwoli się lepiej przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej.

Strategia rekrutera podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Rekruterzy muszą dostosować strategię poszukiwania pracowników do konkretnych potrzeb danego stanowiska. Różne branże wymagają sprawdzenia potencjalnych kandydatów pod rozmaitym kątem. Część profesji może się opierać o zwykłą rozmowę kwalifikacyjną, podczas gdy inne wymagają solidnego sprawdzenia kompetencji zawodowych.

W efekcie rekruter musi zaplanować bardzo skrupulatnie proces rekrutacji. Oczywiście pierwszym etapem jest zbieranie aplikacji i wstępne odsianie kandydatów przy przeglądaniu CV. Nierzadko już rozmowa telefoniczna z zaproszeniem jest częścią rozmowy kwalifikacyjnej. Niektórzy kandydaci mogą odpaść już na tym etapie. Najważniejszą częścią pracy rekrutera jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, ponieważ to na nich poznaje on kandydatów i ostatecznie ocenia ich przydatność dla danej firmy. Właśnie rozmowie kwalifikacyjnej mogą towarzyszyć specjalne testy badające kwalifikacje kandydata. Tutaj się pojawia pytanie, jakie cele musi zrealizować rekruter podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Jakie cele musi osiągnąć rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna jest decydującym etapem rekrutacji i osoba prowadząca nabór pracowników musi zrealizować kilka kluczowych celów. Oczywiście nadrzędnym jest znalezienie odpowiedniego pracownika, ale osiągnięcie tego wymaga odhaczenia kilku celów po drodze.

Rekruter musi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej zweryfikować informacje zawarte w CV. Jego zadaniem jest sprawdzenie czy kandydat nie dopuścił się oszustwa oraz czy podane przez niego cechy i kompetencje się potwierdzą. Osoba prowadząca rekrutację w czasie spotkania z kandydatem ma szansę ocenić jego odporność na stres oraz radzenie sobie z niewygodnymi sytuacjami. Jest to również okazja do oceny celów kandydata i tego czy pokrywają się one z wymogami pracodawcy.

W jaki sposób rekruter dąży do realizacji swoich celów? Często po rozmowie kwalifikacyjnej zastanawiamy się skąd wzięły się „dziwne pytania”. To one pomagają w ocenie kandydatów.

Po co rekruterzy zadają „dziwne pytania”?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zostać zaskoczony pytaniem zakrawającym o absurd. Rekruterzy coraz częściej zadają pytania nie mające związku z wykonywanym zawodem, ale są „dziwną” łamigłówką. Czy w tej sytuacji osoba prowadząca rekrutację chce skompromitować kandydata? Nie! Te pytania mają bardzo konkretny cel.

Rekruter stara się nietypowymi pytaniami sprawdzić reakcję kandydata. Ta pokazuje jak dana osoba radzi sobie ze stresem oraz na jakim poziomie znajduje się jej kreatywność. Często w takich pytaniach nie ma jednej dobrej odpowiedzi, a ważne jest to jak szybko na nie zareagujemy, w jaki sposób i czy nasze rozwiązanie abstrakcyjnego problemu będzie zaskakujące i pomysłowe. Nie należy się bać takich pytań i często warto przy nich popuścić wodzę fantazji. W takiej sytuacji pokaż kreatywność i brak strachu przed wyzwaniami.

Co ciekawe nierzadko rekruter może zapytać o słabe cechy kandydata. Również to pytanie nie jest celowym podkopaniem pozycji osoby starającej się o pracę, ale okazją na sprzedanie swojej osoby oraz pokazanie ambicji. Nie bój się mówić o słabych stronach swojej osoby, ale rób to w kontekście pracy nad sobą. Jak sobie poradzić z odpowiedzią na to krępujące pytanie? Dowiesz się z artykułu przygotowanego przez serwis Aplikuj.pl.

Dobra relacja z rekruterem szansą na lepszą pracę w przyszłości.

Reruterzy bardzo często działają także w roli headhunterów, czyli dosłownie łowców głów. Ich zadaniem jest znalezienie wartościowych pracowników dla swoich klientów. To zaś oznacza, że utrzymywanie dobrych relacji z rekruterem może przynieść bardzo interesujące oferty pracy.

Przede wszystkim przy spotkaniu z rekruterem należy zachować wysoką kulturę osobistą. Bardzo ważne jest sprawne odpowiadanie na wiadomości, a już na pewno nie pozostawianie żadnych wiadomości bez odpowiedzi. Rekruter doceni terminowość oraz sumienność. Jeżeli pokażesz zaangażowanie i chęć podejmowania nowych wyzwań to łowca talentów Cię zapamięta. Utrzymując dobre relacje z rekruterem możesz się spodziewać ciekawych ofert pracy nawet, gdy otwarcie nie poszukujesz nowego zatrudnienia.

Pamiętaj, że praca rekrutera polega na znalezieniu wartościowych pracowników. Taka osoba nie jest Twoim wrogiem i zależy jej na Twoim powodzeniu. Utrzymując dobre relacje możesz sobie zapewnić zaskakujący rozwój kariery.