Czas na rozliczenia z Tarczy PFR 2.0.

28 lutego mija termin dla mikroprzedsiębiorców na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. W zależności od spełnienia warunków PFR może to wsparcie umorzyć lub nakazać zwrot, w całości lub w części

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. wyniosły 7,1 mld zł. Otrzymało je ponad 40 tys. mikrofirm i ponad 7 tys. małych i średnich podmiotów działających pod jednym z 54 kodów PKD. Niektóre z nich mogą liczyć na całkowite umorzenie tego wsparcia. W przypadku mikrofirm PFR określił dwa niezbędne warunki: nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 roku oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu do liczby pracowników, na których firma otrzymała subwencję. W przypadku małych i średnich firm pierwszy warunek był taki sam, a drugi to rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji. Te podmioty miały czas na rozliczenie do 23 stycznia br. (pierwotny termin 15 stycznia został wydłużony ze względu na problemy z plikami JPK). Z kolei od 19 stycznia przyjmowane są oświadczenia od mikrofirm. Termin dobiega końca 28 lutego. Po tym terminie formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

– Aby skorzystać z umorzenia, należy złożyć oświadczenie o rozliczeniu w trybie formularza elektronicznego w banku, za pośrednictwem którego została zawarta umowa z PFR – mówi agencji Newseria Biznes Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy. – Na mikroprzedsiębiorcach spoczywa obowiązek terminowego złożenia tego oświadczenia. Nie muszą oni załączać żadnych załączników, oświadczeń, zaświadczeń do tego formularza, bowiem PFR sprawdzi te średnioroczne zatrudnienie na podstawie danych uzyskanych od organów publicznych, np. z ZUS-u, Krajowej Administracji Skarbowej czy Ministerstwa Finansów.

Mali i średni przedsiębiorcy do oświadczenia musieli załączyć pliki JPK wygenerowane z systemu księgowego za dwa okresy rozliczeniowe: listopad–grudzień 2020 roku oraz styczeń–marzec 2021 roku. To dokumenty potrzebne do poprawnego rozliczenia subwencji. Przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o wsparcie, co do zasady prognozowali przychody i koszty stałe od listopada 2020 roku do końca marca 2021 roku. Teraz muszą podać rzeczywiste kwoty.  

– Mogło dojść do sytuacji, gdy np. w okresie listopad–grudzień 2020 roku subwencja się należała, a za okres styczeń–marzec 2021 roku już nie, bo prognozowany spadek przychodów nie osiągnął tego minimalnego pułapu 30 proc. I właśnie ta nadwyżka, którą przedsiębiorca otrzymał, musi zostać zwrócona. Termin na to mija 15 marca 2022 roku – mówi Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk.

Z kolei mikroprzedsiębiorcy muszą rozliczyć nadwyżkę, jeśli ich średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku było mniejsze niż w 2020 roku.

Polski Fundusz Rozwoju ma czas do końca kwietnia 2022 roku na analizę oświadczeń i decyzję o umorzeniu bądź nie przyznanej subwencji.

– W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach PFR może wydłużyć wydanie tej decyzji nawet do końca 2022 roku – mówi adwokat. – Możemy mieć do czynienia z trzema decyzjami. Po pierwsze, z umorzeniem części bądź całości otrzymanej subwencji. Po drugie,  z decyzją, zgodnie z którą należy zwrócić całą otrzymaną subwencję. Przedsiębiorca jest zobligowany zwrócić w całości taką subwencję w szczególności w przypadkach niedotrzymania ciągłości prowadzenia przedsiębiorstwa przez okres otrzymanej subwencji, otwarcia postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego. W trzecim wariancie PFR może poinformować, że wystąpiły okoliczności, poprzez które nie jest możliwe ustalenie kwoty subwencji zwolnionej ze zwrotu i potrzebne jest postępowanie wyjaśniające.

Jeśli PFR wyliczy nadwyżkę, przedsiębiorca będzie miał czas do końca maja na zwrot kwoty subwencji. W razie odmowy umorzenia całości lub części wsparcia przewidziane jest  postępowanie wyjaśniające. Za pośrednictwem banku przedsiębiorca może zgłosić zastrzeżenia lub poprosić o wyjaśnienia PFR.

– Co istotne, takie postępowanie wyjaśniające po wydanej decyzji, która wskazuje na zwrot całości otrzymanej subwencji, nie wstrzymuje tej decyzji. Ta nadwyżka powinna zostać zwrócona zgodnie z terminem, czyli do 31 maja 2022 roku. Jeżeli faktycznie PFR zauważy te rozbieżności, może wstrzymać wykonanie decyzji na czas tego postępowania wyjaśniającego, ale nie musi, jest to jego dobra wola – mówi Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk. – Jeżeli chodzi o odwołanie poza PFR-em, to mając na uwadze ostatnie orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z października 2021 roku, to odwołanie się beneficjenta będzie możliwe nie na drodze administracyjnej, ale cywilnej.

centrum kariery cv dokumenty aplikacyjne działanie efektywność goldenline GoldenLine od kuchni kariera kariera zawodowa kompetencje marka osobista motywacja nowa praca nowe oferty pracy oferty pracy oferty zatrudnienia personal branding porada porady goldenline porady rekrutacyjne praca praca biurowa praca w IT praca zdalna pracownicy przegląd pracy rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna rozmowa rekrutacyjna rozwój rozwój kompetencji rozwój osobisty rozwój zawodowy rynek pracy sukces szukam pracy szukanie pracy umiejętności weekendowy przegląd pracy wynagrodzenia wynagrodzenie zarobki zatrudnienie zmiana pracy ścieżka kariery

Informacja na podst. materiału agencji Newseria