Co sprawia, że zmieniamy pracę?

Według badania Antal w stosunku do zeszłego roku znacząco wzrósł, bo aż o 18 p.p. odsetek specjalistów i menedżerów poszukujących aktywnie pracy i wyniósł 48%

Spadł natomiast odsetek badanych, którzy nie poszukują pracy aktywnie, ale zapoznają się z ofertami (z 54% w poprzedniej edycji badania do 45% w obecnej) oraz tych, którzy je ignorują (z 16% w poprzedniej edycji badania do jedynie 7% w obecnej).

Widać bezpośrednią zależność między zadowoleniem z obecnej sytuacji zawodowej a aktywnością na rynku pracy. Wśród osób, które oceniają, że w ostatnim roku ich sytuacja na rynku zdecydowanie się poprawiła – tylko 23% szuka aktywnie pracy. Wśród tych, którzy twierdzą, że raczej się poprawiła – już 49% przegląda oferty, a wśród osób, które zdecydowanie nie widzą plusów – 76% – komentuje Maryla Aftanasiuk Lisiecka, Business Unit Director, Antal Sales & Marketing.

Kandydaci szukają bardziej atrakcyjnych finansowo ofert pracy w obliczu rosnących kosztów życia związanych z inflacją i wysokimi stopami procentowymi. Oczekują średnio zwiększenia płacy 20-30%. Propozycja wyższego wynagrodzenia jest jednak motywacją do faktycznej zmiany pracy tylko dla połowy badanych. Z raportu Antal wynika, że na czele listy powodów wpływających na zmianę pracy znajduje się złe zarządzanie w organizacji. Ten czynnik był powodem odejścia z firmy dla 53% badanych. Wskazuje to na konieczność zmian w przedsiębiorstwach, w zakresie dobrej komunikacji z pracownikami, stylu zarządzania oraz kultury pracy. Zła atmosfera panująca w pracy bądź rosnący stres związany z wykonywaniem obowiązków potrafi być znaczącym demotywatorem w rozwoju kariery.

Przyszłość pokaże czy wzrost związany z liczbą osób szukających pracy to chwilowy trend, mający na celu raczej sprawdzenie, jak obecnie wygląda rynek, czy może jednak dotrze do nas zza oceanu zjawisko Wielkiej Rezygnacji (Great Resignation). Trend łączony do tej pory głównie z rynkiem pracy w Stanach Zjednoczonych dotyczy fali zwolnień z inicjatywy pracowników, które wiązać można z brakiem wsparcia ze strony państwa oraz niezadowalającymi warunkami pracy. Natomiast  pogarszające się wskaźniki ekonomiczne mogą zwiększyć znaczenie stabilizacji i bezpieczeństwa, co przełoży się na ograniczenie składanych wypowiedzeń – komentuje Maryla Aftanasiuk Lisiecka, Business Unit Director, Antal Sales & Marketing.

Aktywność kobiet na rynku pracy jest mniejsza

Jak wynika ze wstępnych danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności[1] w pierwszym kwartale 2022 r. większość osób biernych zawodowo stanowiły kobiety (61,4 proc.). Raport Antal pokazuje,
że w porównaniu do 51% mężczyzn tylko 44% kobiet szuka aktywnie pracy. Widać też różnicę między płcią a częstotliwością brania udziału w procesach rekrutacyjnych. W porównaniu do 66% mężczyzn, mniej, bo 53% kobiet bierze udział w rozmowach o pracę raz w roku lub częściej. Kobiety rzadziej też awansują, średnio 2,8 razy a mężczyźni średnio 3,6 razy. Najwyższe podwyżki często można dostać właśnie przy zmianie pracy, więc ta zależność może skutokować wyższym wskażnikiem różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy płciami (gender pay gap).

Stereotypy płci były utrwalane przez wieki i choć współcześnie powoli odchodzą w niepamięć, ich konsekwencje są wciąż widoczne. Od lat obserwuję brak pewności siebie u wielu kobiet biorących udział w procesach rekrutacyjnych. Wiele z nich nie rozpoznaje własnej sprawczości a osiągnięcia przypisuje zbiegowi okoliczności. Dlatego tak ważne jest, aby jeszcze bardziej aktywnie motywować
i wspierać rozwój zawodowy kobiet oraz dawać narzędzia, potrzebne do rozwoju i otwierania się na nowe możliwości. Organizacje realizujące politykę diversity & inclusion oraz zwiększające obecność kobiet na stanowiskach zarządczych kształtują rynek pracy i robią to w sposób społecznie odpowiedzialny i zgodny z celami zrównoważonego rozwoju ONZ
– mówi Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.


[1] GUS Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 1 kwartał 2022 r.

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!