Co jest ważne dla młodych pracowników?

W dynamicznym środowisku zmiany zachodzą na każdym polu. Nie inaczej stało się z kryteriami, które są najważniejsze dla młodych ludzi przy wyborze pracodawcy. Priorytetem w ostatnich latach stały się pieniądze, wynika z raportu „Młodzi Polacy na rynku pracy”

W trzeciej edycji badania PwC Polska, Well.hr i Absolvent Consulting przyjrzały się wchodzącym na rynek studentom i absolwentom (do 27 r.ż.). Celem było sprawdzenie, jak z perspektywy doświadczeń minionego roku oceniają swoje szanse, jakie kwestie uważają za istotne przy wyborze zatrudnienia, w jaki sposób sprawdzają wiarygodność pracodawcy, jakie zmiany zaszły w ich postawach i oczekiwaniach na przestrzeni ostatnich lat oraz jakie są tego skutki dla pracodawców.

Chcesz pracownika? Bądź elastyczny

Ostatnie trzy lata postawiły młodych ludzi w obliczu wyzwań, z jakimi nie musiały się mierzyć poprzednie pokolenia – pandemia koronawirusa, nowe realia codziennego życia, wojna w Ukrainie. Te wszystkie wydarzenia zmieniły styl pracy, wpłynęły na rynek i szanse zawodowe studentów i absolwentów, którzy próbują odnaleźć się w zmiennym i nieprzewidywalnym świecie oraz rozpocząć karierę na swoich warunkach.

Absolwenci wskazują na potrzebę elastycznego podejścia do pracy i tego, żeby wykonywane przez nich obowiązki miały sens. To cenna wskazówka dla pracodawców, która pozwoli im rozważyć czy stosowany przez nich model zatrudnienia wymaga dostosowania do współczesnych trendów poszukiwanych przez pracowników. Możliwości jest znacznie więcej – B2B, zadaniowy czas pracy, praca w modelu hybrydowym, elastyczne modele benefitowe czy krótszy tydzień pracy. To ważne, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat widzimy jak zmieniają się priorytety młodego pokolenia Polaków wchodzących na rynek pracy, jak rośnie znacznie wysokich zarobków czy elastycznych godzin pracy, a jak maleje znaczenie zdobywania doświadczenia zawodowego czy stabilność zawodowa – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka PwC Polska z zespołu People & Organization.

Młodzi widzą szanse

Po raz pierwszy od 3 lat młodzi ludzie optymistycznie patrzą w przyszłość – 64,2% z nich uważa, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, ich szanse na rynku pracy poprawiły się. Na takie postrzeganie sytuacji rynkowej ma prawdopodobnie wpływ ożywienie ekonomiczne po czasie pandemii Covid-19 oraz duża liczba ofert adresowanych do studentów i absolwentów.

17% młodych ocenia, że ich szanse na rynku pracy uległy pogorszeniu, natomiast 18,7% – że są takie same jak przed rokiem. Dla porównania, w 2021 roku prawie połowa badanych (48,7%) oceniła, że w związku z pandemią ich możliwości na rynku pracy zmieniły się na gorsze. Pozytywnie swoje szanse na rynku pracy oceniają zwłaszcza respondenci, którzy już podjęli pracę.

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!

Swoboda przemawia do młodych

Pandemia nauczyła młodych, że mogą uczyć się i pracować z dowolnego miejsca, co więcej, są przekonani, że możliwość wyboru miejsca i czasu pracy ma pozytywny wpływ na ich produktywność. Z zainteresowaniem śledzą informacje o wdrażanych pilotażowo w Polsce i zagranicą nowych rozwiązaniach, takich jak krótszy tydzień pracy czy dodatkowe dni wolne od pracy. Uważają, że pozytywnie wyróżniają one pracodawców. Jednocześnie dużą wagę przywiązują do wellbeingu społecznego – w kolejnych edycjach badania coraz ważniejsze są dla nich dobre relacje z kolegami w pracy oraz wspierający szef, najlepiej taki, który potrafi pogodzić role autorytetu i kolegi. Na rynku pracy o młode talenty najłatwiej będzie konkurować pracodawcom, którzy zapewnią młodym poczucie wolności, a jednocześnie stworzą im środowisko pracy sprzyjające budowaniu dobrych relacji” – mówi Magdalena Pancewicz, współzałożycielka Well.hr, strateżka wellbeingu i komunikacji.

Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej to nieodzowny benefit dla odpowiednio 37,2% i 41,5% badanych. Dodatkowe dni płatnego urlopu oraz krótszy tydzień pracy to ważne świadczenia dla odpowiednio: 10,8% i 9,5% badanych. Pracodawca może się dodatkowo wyróżnić krótszym tygodniem pracy, na co wskazuje 31,1% przebadanych. Dla 22,7% ważne są dodatkowe dni płatnego urlopu.

Zarobki najważniejsze

Wśród wszystkich obszarów, które liczą się dla młodych pracowników, największe znaczenie mają wysokie wynagrodzenia, na które wskazało 56,8% badanych. W poprzednich latach na pierwszym miejscu stawiane były przyjazna atmosfera (2019) i zdobycie doświadczenia zawodowego (2020).

Ze słownika zespołów HR i EB, kadr i administracji wykreślmy frazes “konkurencyjne wynagrodzenie”. Płaca wyższa niż średnia rynkowa, tak samo jak pensja równa średniej rynkowej bez wskazania konkretnej kwoty lub widełek płacowych jest bajką, w którą nie uwierzy żadne młode pokolenie. Pieniądze dla generacji Z nie są i nigdy nie będą tematem tabu. Często narusza to strefę komfortu pracodawców w relacji organizacja-kandydat. Niesłusznie. Wykorzystajmy raport i nowe wnioski do projektowania pełnej zrozumienia komunikacji, w której przyszłe talenty traktujemy jak prawdziwych partnerów. Odświeżmy styl opowiadania. Róbmy to kalorycznie. Pozwólmy zrozumieć proces, bo codziennie tworzymy najlepsze możliwe miejsce pracy. Zaprośmy do jego współtworzenia! Świętujemy każde “done” na liście “to do”. Taki jest aktualny wzór na skuteczny dialog z młodymi uczestnikami rynku pracy w świecie zmieniających się rzeczywistości” – mówi Krzysztof Ciok, Head of Absolvent Consulting.

Zdaniem młodych Polaków na rynku pracy najbardziej cenione będą w przyszłości: otwartość i szybka adaptacja do zmian, łączenie różnych umiejętności, szybkie uczenie się oraz umiejętności z obszaru IT. Wskazania dotyczące najważniejszych na rynku pracy kompetencji nie zmieniły się prawie wcale od 2021 roku.

centrum kariery cv dokumenty aplikacyjne działanie efektywność goldenline GoldenLine od kuchni kariera kariera zawodowa kompetencje marka osobista motywacja nowa praca nowe oferty pracy oferty pracy oferty zatrudnienia personal branding porada porady goldenline porady rekrutacyjne praca praca biurowa praca w IT praca zdalna pracownicy przegląd pracy rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna rozmowa rekrutacyjna rozwój rozwój kompetencji rozwój osobisty rozwój zawodowy rynek pracy sukces szukam pracy szukanie pracy umiejętności weekendowy przegląd pracy wynagrodzenia wynagrodzenie zarobki zatrudnienie zmiana pracy ścieżka kariery