Bierni kandydaci czyli „Chciałbym mieć lepszą pracę, ale nie szukam”

Choć moment na zmianę pracy jest idealny, to nawet w obliczu atrakcyjnej oferty wielu specjalistów i menedżerów nie decyduje się na aplikowanie, swoją decyzję motywując nieodpowiednim momentem, brakiem pewności siebie lub faktem niespełnienia wszystkich wymagań. Co z tym zrobić?

– Niektóre osoby pomimo początkowego entuzjazmu i zainteresowania ofertą pracy w ostateczności wycofują się z udziału w rekrutacji. Zmianę pracy postrzegają przez pryzmat stresu i niepewności, które są nieodzownym elementem całego procesu, i w ostateczności nie decydują się na aplikowanie, pomimo realnych szans na otrzymanie pracy – wyjaśnia Grzegorz Opala, Senior Business Manager w Hays Poland.

Strach przed nieznanym i brak wiary w siebie są głównym źródłem wątpliwości. Kandydat zastanawia się, czy w ogóle chce zmienić pracę, nawet jeśli jeszcze kilka dni temu był o tym przekonany. W obliczu znacznych zmian zawodowych do głosu dochodzą argumenty, że w obecnej firmie nie pracuje mu się źle, lubi swoich współpracowników, a w perspektywie kilku lat może awansować. Są to oczywiście istotne kwestie, jednak nieaplikowanie na atrakcyjną ofertę pracy powinno być efektem kalkulacji, rozważenia wszystkich za i przeciw.

Podejmując decyzje zawodowe nie można kierować się strachem przed nieznanym. Każda zmiana w życiu prywatnym i zawodowym obarczona jest pewnym ryzykiem, lecz w obliczu potencjalnych korzyści, warto je podjąć. Ekspert Hays wymienia najczęstsze wątpliwości oraz radzi, jak się ich wyzbyć, aby otrzymać wymarzoną pracę.

Nie aplikuje, bo nie spełniam wszystkich oczekiwań

Jednym z najczęściej pojawiających się argumentów jest brak pewności względem dopasowania do profilu przedstawionego w ofercie. Kandydaci obawiają się, że nawet jeśli zdobędą pracę, to zawiodą pracodawcę, ponieważ nie spełniają jego wszystkich wymagań. W rezultacie nie aplikują.

 – Oczywiście istnieją kompetencje i oczekiwania, które są kluczowe w pracy na danym stanowisku, a kandydaci którzy ich nie spełniają nie mają większych szans na zatrudnienie. Pracodawcy wykazują się jednak coraz większą elastycznością w kontekście cech i kwalifikacji, które są pożądane lecz nie konieczne na danym stanowisku. W sytuacji, w której kandydat nie spełnia wymagań określonych jako „miło widziane”, może skoncentrować się na podkreśleniu w swoim CV cech, które umożliwią nadrobienie braków kompetencyjnych. Zalety takie jak pracowitość i umiejętność szybkiej nauki mogą zadziałać na korzyść, pod warunkiem, że kandydat przedstawi przykłady ze swojej kariery, które mogą to potwierdzić – wymienia Opala.

Zmiana branży budzi lęk

Doświadczenia ekspertów w rekrutacji dowodzą, że specjaliści i menedżerowie często mają również obawy przed podjęciem pracy w innej, do tej pory nieznanej branży. Do aplikowania na taką ofertę pracy często zniechęca ich konieczność poznania wymagań nowej specjalizacji. Obawiają się, że brak znajomości specyfiki branży stanie na przeszkodzie w otrzymaniu pracy bądź osiągnięciu sukcesu w nowej firmie.

Zmiana branży czy obszaru specjalizacyjnego w większości przypadków jest dobrym posunięciem zawodowym, ponieważ daje możliwość zdobycia doświadczenia oraz wiedzy eksperckiej na temat innych sektorów rynku. Taka decyzja dowodzi także otwartości na zmiany i zdolności przystosowania się do innego środowiska pracy, co może zadziałać na korzyść kandydata – komentuje Grzegorz Opala.

Pracodawcy często poszukują świeżego spojrzenia na biznes, otwierając się na kandydatury osób, które do tej pory funkcjonowały w innych obszarach specjalizacyjnych. W takim przypadku warunkiem jest gotowość do nauki i nadrobienia zaległości. Stąd też kandydaci powinni zadeklarować w dokumentach aplikacyjnych chęć zgłębienia wiedzy na temat branży oraz wyjaśnić powody, dla których ubiegają się o pracę.

Lęk przed zmianą

Perspektywa opuszczenia dobrze znanej firmy, w której spędziło się kilka bądź nawet kilkanaście lat, bardzo często odwodzi profesjonalistów od aplikowania na oferty pracy. Obecne miejsce zatrudnienia, mimo że nie spełnia wszystkich oczekiwań pracownika, oferuje komfort – dobrze poznanych współpracowników oraz rozeznanie w sposobie działania firmy.

Jako kolejny argument często pojawia się także nieodpowiedni moment na zmianę pracy. Perspektywa otrzymania podwyżki, awansu czy możliwości uczestnictwa w ciekawym projekcie powstrzymuje wielu profesjonalistów przed wzięciem udziału w procesach rekrutacyjnych równie często, jak poczucie odpowiedzialności wobec bieżących zobowiązań. Kandydaci nie biorą pod uwagę, że kwestia wyższego wynagrodzenia może być poruszona w trakcie negocjacji z potencjalnym pracodawcą, a okres wypowiedzenia służy przekazaniu obowiązków innym współpracownikom. Podejmując decyzję o zmianie pracy warto mieć na uwadze swój rozwój osobisty.

Zmiany zawodowe wiążą się z porzuceniem niesatysfakcjonującego, lecz „bezpiecznego” zajęcia na rzecz potencjalnie lepszego, lecz nieznanego pracodawcy, co dla wielu pracowników jest wystarczającym argumentem przemawiającym za pozostaniem w obecnej firmie. Jednak jak zauważa ekspert Hays, rozwiązanie bezpieczne nie zawsze jest korzystne. – W charakterystykę rozwoju standardowo wpisuje się konieczność uwzględnienia pewnego ryzyka. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że kandydat nie spełni oczekiwań pracodawcy lub firma nie okaże się wymarzonym pracodawcą. Jednak dalsze funkcjonowanie w pozornym komforcie obecnego miejsca pracy w połączeniu z nudą lub niezadowoleniem z warunków zatrudnienia zdecydowanie nie służy karierze. Dlatego w obliczu atrakcyjnej oferty pracy warto podjąć ryzyko i na nią zaaplikować – zauważa Grzegorz Opala.

Załóż profil na GoldenLine i daj się znaleźć rekruterom! Praca czeka na https://www.goldenline.pl/