6 kroków, aby być agile

Agile, zwinność – te słowa padają non stop. Jak dobrze przejść transformację do autentycznie zwinnej organizacji? Przekonaj się o tym w 6 prostych krokach a także podczas konferencji Agile Corporate 2021, której patronuje Goldenline

1: Wsparcie liderów

Z pracowników wyłońcie osoby, które staną się liderami zmiany. W zespole powinien pojawić się również sponsor, który będzie zaangażowany w cały proces. Musicie zdać sobie sprawę, że rozpoczęcie pracy w stylu Agile wymaga zmiany wielu elementów, m.in.: wskaźników efektywności, struktury, narzędzi, procesów, sposobów budżetowania czy w końcu – zmiany stanowisk. Jak widzicie przekształcenia obejmą każdy aspekt przedsiębiorstwa, dlatego ważnym jest, żeby kierownictwo było zaangażowane w proces od samego początku.

2. Obranie wizji i wytyczenie celów

Ten etap powinien zostać przeprowadzony z kadrą kierowniczą. Może się okazać, że niezbędny do tego będzie udział w warsztatach, w trakcie których zespół wypracuje wizje i cele wokół których będzie skupiał swoje działania. 

3. Symulacje biznesowe

To świetny sposób na przeprowadzenie wstępnych zmian w firmie, w bezpiecznym środowisku. Symulacje wchodzą w skład szerszego nurtu nazywanego serious games (gry poważne). Od gier rozrywkowych różni je to, że ich głównym celem nie jest zabawa. Nie oznacza to, że gracze nie mają frajdy podczas grania. Oznacza to, że ich głównym celem jest dostarczenie wiedzy, rozwinięcie kompetencji czy zmiana postaw u graczy. Zadaniem symulacji jest odwzorowanie rzeczywistości. Może bazować na dużym poziomie szczegółowości ukazując tylko jeden główny aspekt, który ma być ćwiczony np. limit WIP (work in progress) w Kanbanie lub też bardziej ogólnie np. wykorzystując wszystkie narzędzia zarządzania projektami z najnowszego PMBOKa. 

4. Pomoc doświadczonej osoby

Jeśli w organizacji nie pracują osoby, które są doświadczonymi praktykami Agile, to warto zwrócić się o pomoc i wynająć Agile Coacha lub firmę doradczą, która zajmuje się takimi usługami. Dzięki ich pomocy:

  • poznacie środowisko projektowe, w tym osoby zaangażowanych w realizację projektu. 
  • zrozumiecie różnice między podejściem tradycyjnym a zwinnym.
  • poznacie poszczególne fazy projektu w ujęciu AgilePM® oraz działania podejmowane w obrębie tych faz.
  • poznacie pryncypia, produkty i procesy AgilePM®.
  • nabędziecie podstawowe umiejętności zwinnego kierowania projektem w oparciu o AgilePM®.
  • zwiększycie szansę na osiągnięcie sukcesu projektu, w tym założonych korzyści.
  • nabędziecie wiedzę, którą można zastosować w praktyce do zróżnicowanych projektów.

5. Przypisanie nowych ról

Kolejny ważny krok w przejściu na Agile to wybranie osób do pilotażowego zespołu, który zidentyfikuje nowe jednostki, role i przeprowadzi próbną symulację. W czasie pilotażu zazwyczaj wyłapuje się nieprawidłowości, wąskie gardła, które sprawiają, że proces staje się nieefektywny.

6. Szkolenia dla członków zespołu zwinnego

Jak wspominaliśmy na początku artykułu, bez szkoleń się nie obejdzie. Zanim zasiądziecie do pierwszego sprintu musicie przejść szkolenie. Każda osoba powinna wybrać szkolenie dopasowane do swojej nowej, zwinnej roli.

Zainspiruj się i bądź bardziej Agile! Jak? Dołącz do międzynarodowej konferencji Agile Corporate. Patronem medialnym wydarzenia jest Goldenline.

Tekst powstał dzięki współpracy z ekspertami Mindstream