Jak nagradzać pracowników

Jedną z podstawowych funkcji zarządzania personelem jest motywacja. Oddziałując szczególnie na ten czynnik psychologiczny, osoby zarządzające oczekują od pracowników zwiększonego zaangażowania oraz wydajności pracy lub wykorzystują go do budowania świadomości nagrody,…