Era slaktywistów

„Kanapowi aktywiści”, „cyber bumelanci” czy „leniwi aktywiści” – określeń jest wiele, jednak wszystkie dotyczą tej samej grupy – slaktywistów. Termin “slaktywizm” pochodzi z języka angielskiego od słów „slacker” oraz „activism”…