Robotyzacja motywuje do edukacji

Postępująca, choć bardzo powoli na przestrzeni ostatnich pandemicznych lat, automatyzacja pobudza pracowników… do podnoszenia swoich kompetencji. Co ciekawe, 7 na 10 zatrudnionych nie zauważyło widocznych zmian związanych z automatyzacją w ostatnich 2 latach