#8: Zatrudnienie kandydata

Rozmowa kwalifikacyjna nie jest ostatnią częścią rekrutacji, po niej nastąpić musi wybór kandydata oraz kontakt z nim. Z tej części kursu dowiesz się, czy warto sprawdzać referencje potencjalnych pracowników, jak…

#7: Rozmowa kwalifikacyjna

Właściwie masz już za sobą cały proces rekrutacyjny – wyliczanie kosztów, tworzenie profilu, wybór źródeł kandydatów, dobór narzędzi ich poszukiwania i selekcję zgłoszeń. Teraz czas na wyjątkowo ważną część rekrutacji,…

#6: Pierwszy kontakt z kandydatem

Tak naprawdę wstępną selekcję przeprowadziliśmy już na etapie tworzenia profilu kandydata. Zdecydowaliśmy, jakie powinien mieć on kwalifikacje, czego od niego oczekujemy i jakie będzie miał obowiązki. W ten sposób zdecydowaliśmy,…

#5: Polecenia znajomych i social media

Dzisiejsza lekcja jest kontynuacją tematu o narzędziach pozyskiwania kandydatów na pracownika. Tym razem jednak omówimy metody odbiegające od tych, które zazwyczaj kojarzone są z rekrutacją, niemniej jednak równie skuteczne. W…