Dobrze zaplanowane procesy pomagają wszystkim – laureat konkursu People Innovation

Czy można sprawić, że każdy pracownik poczuje się częścią zespołu i organizacji? Odpowiednie przygotowanie procesów może w tym pomóc. Najlepiej potwierdza to firma Auchan Retail Polska, której projekt został nagrodzony i zajął II miejsce w drugiej edycji konkursu People Innovation

Starajmy się uspokoić nowego pracownika

Kandydat zaaplikował na ogłoszenie organizacji, przeszedł przez rozmowy podczas rekrutacji i otrzymał ofertę pracy, którą przyjął. Etap oczekiwania na pierwszy dzień w pracy jest stresujący dla wielu z nas – zmiana i nieznane dotąd środowisko zawsze budzi obawy.

Czy odnajdę się w zespole? Czy atmosfera w firmie będzie odpowiadać tej przedstawionej w rozmowie? Czy otrzymam szansę spokojnego wdrożenia do organizacji? To tylko niektóre z pytań, które mogą niepokoić nowego pracownika przed oficjalnym rozpoczęciem współpracy. Pojawiające się emocje można tonować dzięki ustrukturyzowanemu procesowi od rekrutacji po onboarding.

Dobrze zaplanowane procesy pomagają wszystkim

Jednak obawy nie znikają wraz z pojawieniem się w miejscu pracy. Pierwsze dni w nowym środowisku zawsze są trudne. Im szybciej pracownik zaadaptuje się do organizacji i jej kultury, tym lepiej dla wszystkich. Nauka stanowiska oraz nowych obowiązków będzie znacznie bardziej efektywna, jeżeli nowa osoba od pierwszego dnia poczuje się potrzebna w zespole. Co może w tym pomóc? Doskonale wiedzą o tym w firmie Auchan Retail Polska, której projekt HR „Integracja 2.0 czyli onboarding nastawiony na pracownika” otrzymał drugą nagrodę podczas II edycji konkursu People Innovation.

II miejsce konkursu People Innovation

Głównym założeniem projektu „Integracja 2.0 czyli onboarding nastawiony na pracownika” jest ustandaryzowanie procesu wdrożenia na poziomie ogólnokrajowym, aby niezależnie od stanowiska czy miejsca zatrudnienia każdy nowy pracownik od pierwszych dni poczuł się częścią zespołu Auchan Retail Polska. Projekt składa się z 3 etapów:

  • rekrutacji – prowadzonej przez profesjonalnych rekruterów,
  • pre-onboardingu – czyli pierwszego kontaktu z nowym pracownikiem drogą mailową lub telefonicznie, w celu przekazania terminów rozpoczęcia współpracy i odbioru skierowania na badania,
  • onboardingu – trwającego 3 miesiące.

Pierwsze dwa dni pracy w „Integracji 2.0” przeznaczone są ogólnopolskie szkolenia online prowadzone przez profesjonalnych, wewnętrznych ekspertów, którzy zapewniają wysoki standard i jakość przekazywanej wiedzy. W tym czasie nowy pracownik otrzymuje plan stażu, który realizuje w ramach onboardingu z dedykowanym, specjalnie przygotowanym do tej roli opiekunem, którego poznaje trzeciego dnia pracy. To jednak nie wszystko – nowozatrudniona osoba dostaje regularnie materiały mające pomów w utrwaleniu wiadomości oraz bierze udział w cyklicznych szkoleniach online.

Przebieg projektu

Auchan Retail Polska przeprowadził pilotażowy proces wdrożenia 2.0 w 12 sklepach z 6 trenerami. Podczas próby odbyło się 18 spotkań, w których wzięły udział 264 osoby. Bardzo ważne było utworzenie bazy trenerów wewnętrznych. To oni prowadzą szkolenia online w ramach projektu. Dzięki uzyskanemu feedbackowi firma mogła ulepszyć proces i rozpocząć działania na większą skalę. Odbyło się już 38 spotkań online, w których wzięło udział ponad 1000 osób ze 103 sklepów. W przypadku obcokrajowców Integracja 2.0 przebiega w identyczny sposób, ale w języku obcym.

Jakie są rezultaty projektu?

„Innowacje 2.0” cały czas się rozwija. Dzięki wprowadzeniu inicjatywy w organizacji, każda nowozatrudniona osoba zaczyna pracę z takim samym poziomem wiedzy. W szkoleniach w tym samym czasie biorą udział pracownicy z całego kraju. Sam proces zatrudnienia jest uproszczony i pozwala zaoszczędzić czas w obiektach firmowych. Dodatkowo, na początku współpracy nowa osoba otrzymuje Welcome Pack, dzięki któremu zapoznaje się z produktami marki.

Co zapewnia firmie skuteczny, dobrze zaprojektowany onboarding? Większą liczbę pracowników, którzy zostaną w organizacji po okresie próbnym oraz realne wzmocnienie zespołów wdrożonymi osobami. Efektywne przekazanie wiedzy i wpasowanie nowozatrudnionego członka do zespołu gwarantuje, że ten nie będzie odbijać się od swoich kolejnych zadań.