Polki chcą pracy hybrydowej

75,5% ankietowanych kobiet wybiera pracę w modelu hybrydowym, zaś 65,4% wskazało, że mentoring i dokładne wprowadzenie w zakres obowiązków odpowiednio przygotuje do rozpoczęcia pracy. To wyniki raportu “Czego Polki szukają na rynku pracy” opracowanego wspólnie przez Her Impact i PwC Polska

Polki na rynku pracy poszukują stabilności zatrudnienia, która sprowadza się do formy zatrudnienia, wynagrodzenia, benefitów oraz dobrych relacji opartych na zaufaniu, ale także na elastyczności i indywidualnym podejściu. Dla pań kluczowa jest praca w zgodzie ze swoimi potrzebami, wartościami i pomysłem na dalszy rozwój zawodowy tak, aby możliwe było porównanie ich nie tylko z potrzebami czy kulturą organizacyjną firmy, ale również z jej ofertą, i to przed wejściem w proces rekrutacyjny. Z kolei w ogłoszeniach o pracę, panie oczekują transparentności informacji, zwłaszcza na temat oferowanego wynagrodzenia, jasności w kwestii perspektyw rozwojowych i ścieżki kariery oraz opisu zadań. Zależy im, aby ich pracodawca prowadził biznes w sposób etyczny, profesjonalny i z poszanowaniem dla środowiska.

-Kobiety deklarują zbliżone preferencje i ambicje zawodowe do całego przekroju młodego społeczeństwa. Atmosfera w miejscu pracy i stabilność zatrudnienia i zarobków stają się coraz ważniejsze przy wyborze pracodawcy. W opiniach kobiet coraz częściej pojawiają się refleksje na temat ESG (Environmental, Social and Corporate Governance theory) – zdecydowana większość docenia to, że firma działa „na rzecz dobra wspólnego”. Jednak jeszcze więcej badanych zwraca uwagę na sukcesy finansowe pracodawcy, które mogą się przełożyć na sukcesy finansowe pracowników. Polki zdecydowanie chcą większych zarobków oraz większych szans na rozwój zawodowy, jednak największą obawą respondentek jest niesprzyjająca atmosfera w pracy – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka PwC Polska z zespołu People & Organization.

Z badania wynika, że zdecydowanie najbardziej preferowaną formą zatrudnienia jest pełen etat uwzględniający możliwość elastycznego czasu pracy (ponad 60%). Opcję pełnego etatu ze stałymi godzinami pracy wybrało 19% badanych a najmniej poszukiwaną formą współpracy jest niepełny etat (niespełna 3% badanych). Spory odsetek ankietowanych kobiet decyduje się na współpracę w formie samozatrudnienia (ponad 10%).  Największą popularnością cieszy się praca hybrydowa – preferuje ją prawie 76% badanych kobiet. Najmniejszą zaś praca stacjonarna – jest to wybór 8.1% Polek. Wśród najbardziej popularnych form wynagrodzenia i benefitów respondentki zdecydowanie wskazały na stabilne i pewne wynagrodzenie. Najpopularniejsze benefity pozapłacowe, takie jak opieka medyczna i karta sportowa nadal są preferowane, jednak zdecydowanie rośnie znaczenie dopasowanych, dobrze dobranych benefitów będących wyrazem troski pracodawcy, np. dodatkowy dzień wolny albo dodatkowe dni urlopu.

– Kobiety wybierają zatrudnienie w oparciu o pełen etat oraz stabilne i pewne wynagrodzenie, co pokazuje wagę bezpieczeństwa zatrudnienia i potrzebę stabilności finansowej, które może zapewnić pracodawca. Skutkuje to również tym, że zdania ankietowanych kobiet na temat motywacyjnego waloru bonusów i wypłat uzależnionych od KPI są mocno podzielone. Z drugiej strony badanie pokazało, że kobiety cenią sobie elastyczny czas pracy i hybrydowy model pracy, jak również zindywidualizowane podejście do ich potrzeb mające wyraz w oferowanych benefitach. Wskazuje to na chęć swobodnego dostosowywania się do zmian, których często w życiu zawodowymi prywatnym doświadczamy” – zaznacza Agnieszka Jurkowska, ekspertka Her Impact.

Przyjazna atmosfera w pracy jest najwyższą potrzebą badanych kobiet a jej brak najwyższą obawą przed rozpoczęciem nowej pracy. Respondentki wskazują również na chęć rozwoju i możliwość dalszego uczenia się jako istotny element, który uwzględnią przy wyborze pracodawcy. Kierują się również branżą, w której działa firma i uwzględniają jej efektywność w biznesie, co, liczą, przełoży się na ich wysokość wynagrodzenia. Nie mniej ważna dla kobiet jest działalność firmy na rzecz dobra wspólnego. Obawy kobiet wskazują na ich najwyższe potrzeby. Wśród kluczowych obaw wymieniono niesprzyjającą atmosferę w pracy (37,5%) oraz niskie wynagrodzenie (19,3%). 9,3% ankietowanych pań wskazało równorzędnie nienormowany czas pracy i niepłatne nadgodziny oraz brak zaangażowania w wykonywaną.

-Najwięcej, bo aż 27% respondentek, zainteresowane jest pracą obszarze Zarządzania Projektami. Marketing i Human Resources są kolejnymi najbardziej popularnymi wyborami wśród ankietowanych kobiet. Są to branże aktywnie rekrutujące i oferujące względną stabilność zatrudnienia, a także tradycyjnie częściej wybierane przez kobiety niż mężczyzn. Pomimo niewielkich podwyżek w sektorze edukacji, dziś niewiele kobiet deklaruje chęć pracy w tej – tradycyjnie bardziej kojarzonej z paniami – branży (ok. 5%), prawdopodobnie ze względu na to, że wynagrodzenie za taką pracę nadal jest niskie w porównaniu do innych możliwości rozwoju (ok. 4,5 tys. brutto miesięcznie), a czas pracy nie jest łatwy do dopasowania do personalnych preferencji – mówi Małgorzata Fiedorczuk, wicedyrektorka PwC Polska w zespole People & Organisation.

Kobiety wychodzą poza najczęściej dotychczas wybierane obszary zawodowe, takie jak Marketing (25,9%), HR (22,4%) czy Kultura i Sztuka (19,6%). Chcą się rozwijać w zarządzaniu projektami (26,8%) i IT (20,5%). Co ciekawe, poza 10. najchętniej wybieranych zawodów i branż znalazły się sprzedaż (11,7%) oraz PR (11,4%).

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2021 na grupie320 respondentek. Badanie uwzględnia szeroki przekrój kobiet na rynku pracy ze względu na wiek, przy czym 74,1% badanych to kobiety w wieku między 18 a 35 rokiem życia oraz miejsca zamieszkania, przy czym 76,6% kobiet pochodzi z dużych miast a 48,3% z województwa mazowieckiego. 87,2% respondentek posiada wykształcenie wyższe. Wśród  badanych porównywalna jest ilość kobiet w związkach (48,6%) oraz singielek (46,4%). Większość badanych pracuje w pełnym wymiarze godzin (56,7%), 21.2% studiuje w większości łącząc studia z pracą, 10,6% badanych jest samozatrudnionych. W części „co Polki sądzą na temat pomocy pracodawców dla Ukrainy, ukraińskich pracowników i uchodźców w Polsce?” wzięły udział 92 respondentki.

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej