Rekordowy wzrost zainteresowania nowymi ofertami pracy

Z najnowszej, 12. edycji raportu Antal “Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że rekordowo wzrosło zainteresowanie poszukiwaniem pracy przez specjalistów i menedżerów. O 60% wzrosła też liczba otrzymywanych zaproszeń do procesów rekrutacyjnych. Obecnie do najczęstszych przyczyn zmiany pracy należą złe zarządzanie (53%) oraz propozycja wyższego wynagrodzenia (50% badanych).

Antal opublikował raport na próbie 1046 specjalistów i menedżerów w terminie 30 czerwca – 18 lipca 2022. Ukazuje on aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji.

Rynek pracy nadal rynkiem pracownika

Badanie Antal pokazało rosnącą liczbę ofert pracy dla specjalistów i menedżerów. Otrzymują średnio 8 ofert pracy rocznie w porównaniu do 5 ofert w 2021 roku. Wojna na Ukrainie nie odbiła się na zapotrzebowaniu firm na nowych pracowników, a pandemia i związane z nią restrykcje gospodarcze wprowadziły tylko chwilowe zawirowania.

Spośród specjalistów najbardziej pożądanymi są obecnie specjaliści i menedżerowie IT, przedstawiciele administracji oraz pracownicy z branży HR. Choć nie przewiduje się już trendu wzrostowego w najbliższym czasie, to liczba obecnie wysyłanych ofert pracy będzie utrzymywała się na tym samym poziomie – komentuje Michał Borkowski, Sector Manager, Antal Finance & Accountancy.

Niemal 70% badanych otrzymało podwyżki co oznacza wzrost do ubiegłego roku o 10 punktów procentowych. Rośnie też udział tych wysokich wzrostów pensji – powyżej 20% rok do roku. Rynek kandydata kwitnie i pracownicy z tego korzystają. Inflacja daje im dodatkowe argumenty w negocjacjach.

W stosunku do zeszłego roku znacząco wzrósł, bo aż o 18 p.p. odsetek specjalistów i menedżerów poszukujących aktywnie pracy i wyniósł 48%. Prawie połowa respondentów pozostaje otwartych na oferty pracy, ale nie podejmuje konkretnych działań w celu zmiany. Spadł natomiast odsetek badanych, którzy nie poszukują pracy aktywnie, ale zapoznają się z ofertami (z 54% w poprzedniej edycji badania do 45% w obecnej) oraz tych, którzy je ignorują (z 16% w poprzedniej edycji badania do jedynie 7% w obecnej).

Widać bezpośrednią zależność między zadowoleniem z obecnej sytuacji zawodowej a aktywnością na rynku pracy. Wśród osób, które oceniają, że w ostatnim roku ich sytuacja na rynku zdecydowanie się poprawiła – tylko 23% szuka aktywnie pracy. Wśród tych, którzy twierdzą, że raczej się poprawiła – już 49% przegląda oferty, a wśród osób, które zdecydowanie nie widzą plusów – 76% – komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, Business Unit Director, Antal Sales & Marketing.

Zmieniamy pracę dla wypłaty?

Kandydaci szukają bardziej atrakcyjnych finansowo ofert pracy w obliczu rosnących kosztów życia związanych z inflacją i wysokimi stopami procentowymi. Oczekują średnio zwiększenia płacy 20-30%. Propozycja wyższego wynagrodzenia jest jednak motywacją do faktycznej zmiany pracy tylko dla połowy badanych. Z raportu Antal wynika, że na czele listy powodów wpływających na zmianę pracy znajduje się złe zarządzanie w organizacji. Ten czynnik był powodem odejścia z firmy dla 53% badanych. Wskazuje to na konieczność zmian w przedsiębiorstwach, w zakresie dobrej komunikacji z pracownikami, stylu zarządzania oraz kultury pracy. Zła atmosfera panująca w pracy bądź rosnący stres związany z wykonywaniem obowiązków potrafi być znaczącym demotywatorem w rozwoju kariery.

Przyszłość pokaże czy wzrost związany z liczbą osób szukających pracy to chwilowy trend, mający na celu raczej sprawdzenie, jak obecnie wygląda rynek, czy może jednak dotrze do nas zza oceanu zjawisko Wielkiej Rezygnacji (Great Resignation). Trend łączony do tej pory głównie z rynkiem pracy w Stanach Zjednoczonych dotyczy fali zwolnień z inicjatywy pracowników, które wiązać można z brakiem wsparcia ze strony państwa oraz niezadowalającymi warunkami pracy. Natomiast  pogarszające się wskaźniki ekonomiczne mogą zwiększyć znaczenie stabilizacji i bezpieczeństwa, co przełoży się na ograniczenie składanych wypowiedzeń – komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, Business Unit Director, Antal Sales & Marketing.

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej