Jak sprawdzić kompetencje marketingowca?

Analizując CV bardziej doświadczonych marketingowców rekruterzy natrafiają na ogrom informacji odnośnie posiadanego doświadczenia, sukcesów prowadzonych kampanii marketingowych, czy też znajomości licznych narzędzi marketingowych

Standardem rekrutacyjnym jest weryfikacja deklaracji zamieszczonych w CV podczas rozmowy rekrutacyjnej. Coraz więcej firm już na wczesnym etapie rekrutacji coraz częściej wykorzystuje testy psychometryczne.

W procesach rekrutacyjnych stosujemy różne testy kompetencyjne – najczęściej stosujemy badania analityczne, logiczne, czy też badanie FRISA. Warto korzystać z różnych badań kompetencji, ale warto pamiętać, że jest to jedno z narzędzi w procesie rekrutacyjnym – mówi Monika Maćkiewicz z Hortex.

Wg danych Talent Bridge, rekruterzy najczęściej wykorzystują testy badające umiejętności analityczne i werbalne. Testy analityczne sprawdzają u marketingowców umiejętność analizy i interpretacji danych liczbowych, dostrzegania oraz rozwiązywania problemów, krytycznego spojrzenia, a także dostrzegania trendów. Testy werbalne z kolei badają czy kandydat potrafi czytać ze zrozumieniem, dostrzega kluczowe informacje w tekście, radzi sobie z pracą pod presją czasu, a także potrafi podejmować właściwe decyzje. Co o kompetencjach marketingowców mówią liczby?

Firmy, które zdecydowały się wdrożyć do rekrutacji testy kompetencyjne otrzymują twarde dane do podjęcia decyzji o zatrudnieniu danej osoby. Przy dużej liczbie kandydatów jest to nieocenione wsparcie w rekrutacji. Z naszych testów wynika, że średni wynik marketingowca z testu analitycznego to 51,70% (skala 100%), z kolei z obszaru umiejętności werbalnych średni wynik to 58,01% (skala 100%). W pierwszym przypadku przebadaliśmy 1291 kandydatów aplikujących do działów marketingu, zaś w drugim 22 917 – komentuje Piotr Marciniak, Managing Director Talent Bridge Sp. z o.o.

Jak odczytać osiągnięte przez kandydatów wyniki? Jak tłumaczy Piotr Marciniak, wynik z testu analitycznego na poziomie 51-52% oznacza, że dana osoba posiada umiarkowany poziom kompetencji analitycznego myślenia, tzn. może popełniać niewielkie błędy w analizie danych i informacji, może nie dostrzec trendów. Z kolei wynik z testu werbalnego na poziomie 58-68% oznacza, że kandydaci są blisko osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji werbalnego myślenia. Osoby te poprawnie rozumieją i interpretują informacje, potrafią pracować pod presją czasu, podejmować właściwe decyzje, a także cechuje je dokładność oraz silne skupienie.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na technologię, poleganiem na wykorzystaniu mediów społecznościowych i stałą potrzebą poprawy widoczności w wyszukiwarkach (SEO), nie jest zaskakujące, że „cyfrowe” umiejętności w branży marketingowej odnotowały w ostatnich latach gwałtowny wzrost popularności. Marketingowcy muszą posiadać umiejętność analitycznego, werbalnego i krytycznego myślenia, kreatywność, a także biegłość komunikacyjną. Do tego powinni być na bieżąco z szybko zmieniającymi się trendami, potrzebami i możliwościami wokół nas. Jak znaleźć takie talenty? Tu ogromna odpowiedzialność spoczywa na barkach rekruterów, którzy nie tylko muszą mierzyć się z rynkiem pracownika, ale również z coraz trudniejszym sprawdzeniem posiadanych przez kandydatów umiejętności, np. tych analitycznych. Czasami rozmowa to za mało, by podjąć właściwą decyzję rekrutacyjną, a ta decyzja może mieć znaczący wpływ na rozwój sprzedaży i rozpoznawalności danej firmy.

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej