Wedel: słodkie spojrzenie na odpowiedzialność

Wedel, producent kultowych słodyczy, który na rynku działa już od ponad 170 lat, kontynuuje podejście zapoczątkowane przez założycieli, budując przyjazne środowisko pracy. Fundamentem pozostaje pasja do czekolady, tradycja połączona z nowoczesnością i wsłuchiwanie się w potrzeby różnorodnej załogi

Oto przykłady kilku praktyk wykorzystywanych przez jedną z najstarszych polskich firm cukierniczych

Staż robi wrażenie

Wedlowski przepis na sukces to ludzie, dlatego to z myślą o nich firma tworzy przyjazne środowisko pracy. Słuszność takiego podejścia potwierdza średni staż pracy, który wynosi aż 11 lat. Co kwartał celebrujemy moment osiągnięcia okrągłej rocznicy przez każdego pracownika. Rekordziści przepracowali w Wedlu ponad 50 lat.

Różni i równi

W Wedlu pracują 4 pokolenia, a kobiety i mężczyźni niemal w takich samych proporcjach zajmują stanowiska kierownicze. Z inicjatywy pracowników w firmie działa Grupa ds. Różnorodności i Włączania „Mieszanka Wedlowska”, a jej członkowie i członkinie inicjują różnego rodzaju projekty, mające na celu popularyzację różnorodności, np. przyjęcie Deklaracji Różnorodności i Włączania czy Karty Różnorodności, stosowanie feminatywów w nazwach stanowisk, etc.

CzekoSprawni na pokładzie

Od 2021 r. w firmie działa projekt „CzekoSprawni”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz edukacja w tym obszarze. Od tego czasu odsetek zatrudnionych OzN zwiększył się trzykrotnie.

Well-being na pierwszym miejscu

Poza standardowymi rynkowymi benefitami Wedel proponuje pracownikom wspólne aktywności, których celem jest dobrostan załogi. W firmie działa Klub Sportowy „Rywal”, który nawiązuje do tradycji klubu, funkcjonującego w Wedlu przed wojną. W jego ramach pracownicy spędzają wspólnie czas, trenując różnorodne dyscypliny sportowe. Ponadto, wewnętrzny program LeŻaK daje wszystkim pracownikom możliwość skorzystania z konsultacji zdrowotnych i profilaktyki.

Dobre praktyki docenione przez ekspertów

Odpowiedzialne podejście Wedla do pracowników znajduje odzwierciedlenie w wielu nagrodach w tym obszarze, m.in., tytule Top Employer 2022 czy Lidl Fair Pay za sprawiedliwe i równe wynagradzanie.

Informacja prasowa marki Wedel

Przeczytaj także:
Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej