Firmy walczą o utrzymanie specjalistów

Rosnące koszty prowadzenia działalności i wysokie oczekiwania pracowników sprawiły, że pracodawcy są w trudnej sytuacji. Oprócz utrzymania specjalistycznych kadr, muszą stworzyć strategie wynagrodzeń, które pozwolą skutecznie i długofalowo budować zespoły

Z najnowszego raportu Hays Poland wynika, że 83% firm przeprowadziło podwyżki w pierwszej połowie roku, ale tylko 37% specjalistów i menedżerów zadeklarowało zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia.

Sytuacja firm nie jest komfortowa

W pierwszej połowie roku firmy przeprowadziły mnóstwo rekrutacji, stawiły czoła związanymi z nimi wyzwaniami oraz zastosowały podwyżki. Pracodawcy, wiedząc, jak trudne jest pozyskanie odpowiedniego pracownika na rynku, podnosili wynagrodzenia i wielokrotnie składali kontroferty osobom deklarującym chęć odejścia z firmy.

Obecna sytuacja gospodarcza podniosła oczekiwania specjalistów i menedżerów, a pracodawcy często nie byli w stanie na nie odpowiedzieć. Odzwierciedlają to wyniki badania opisanego na łamach raportu Hays Poland „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów”, w którym pracodawcy oraz specjaliści zostali poproszeni o podsumowanie pierwszej połowy roku oraz nakreślenie planów na kolejnych 6 miesięcy.

Pierwsza połowa roku pod znakiem podwyżek

W bliźniaczym badaniu, opublikowanym w styczniu 2022 roku, 75% firm planowało zwiększać wynagrodzenia na przestrzeni nadchodzących 12 miesięcy. W pierwszym półroczu podwyżek dokonało aż 83% ankietowanych firm, najczęściej na poziomie powyżej 5%. Druga połowa roku nie będzie obfitować w równie ambitne plany podnoszenia wynagrodzeń. Taki ruch rozważa 46% pracodawców, podczas gdy najwięcej (53%) do końca roku planuje utrzymać płace na tym samym poziomie.

Oczekiwania pracowników rosną

Nie wszyscy specjaliści i menedżerowie doświadczyli jednak zwiększenia wynagrodzenia. Co więcej, wysokość przyznawanych podwyżek zdaniem pracowników często nie jest współmierna do obecnych warunków gospodarczych.

Pomimo powszechnych podwyżek, odsetek pracowników usatysfakcjonowanych ze swoich zarobków spada. W związku z tym, w drugiej połowie roku na rynku pracy specjalistów i menedżerów należy oczekiwać nadal wysokiej rotacji. W sytuacji, gdy obecny pracodawca nie odpowie na oczekiwania finansowe wysoko wykwalifikowanego pracownika, ten będzie skłonny poszukiwać innych możliwości na rynku pracy. Tymczasem w najbliższych miesiącach nie powinno zabraknąć intratnych propozycji zawodowych dla ekspertów. Wiele zależeć będzie jednak od rozwoju sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, jak również od kompetencji posiadanych przez kandydata – komentuje Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland.

Zdecydowana większość pracodawców przeprowadziła podwyżki w pierwszym półroczu 2022 roku, a część z nich planuje podnieść płace również w drugiej połowie roku. Wiele firm jest niejako przymuszona do odpowiadania na rosnące oczekiwania pracowników. A te w aktualnych warunkach są napędzane zarówno wysoką inflacją i rosnącymi kosztami życia, jak i atrakcyjnymi ofertami pracy. Mimo że pracodawcy starają się odpowiedzieć na potrzeby swoich kadr, to podwyżka rzędu 5-10% często nie satysfakcjonuje pracowników, ponieważ nie zwiększa ich realnej siły nabywczej – dodaje Agnieszka Pietrasik, Dyrektor Wykonawcza w Hays Poland.

Zmiana pracy? Nie tylko dla pieniędzy

Głównym powodem rozważania zmiany pracy jest wysokość wynagrodzenia. To pozostaje niezmienne. Jednak specjaliści coraz częściej zwracają uwagę również na inne kwestie, takie jak obowiązujący w firmie model pracy.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pracownicy przekonali się, że w domu są w stanie pełnić swoje obowiązki równie skutecznie, co w biurze. Co za tym idzie, coraz częściej wykazują się większą odwagą w negocjowaniu elastyczności pracy, a jeśli nie przynosi to skutku – są w stanie zmienić pracodawcę na takiego, który odpowie na ich potrzeby w tym zakresie – dodaje Aleksandra Tyszkiewicz, Dyrektor Wykonawcza w Hays Poland.

Pracownicy nie chcą być w biurach

Jak wynika z badania, profesjonaliści nierzadko pracują w modelu sprzecznym z ich preferencjami. Najwięcej specjalistów (43%) objętych badaniem pracuje w modelu hybrydowym, 29% w modelu zdalnym, a 26% – wyłącznie stacjonarnie. Tymczasem model hybrydowy jako preferowany wskazało 45% respondentów, model zdalny 34%, natomiast model w pełni stacjonarny zaledwie 9%. 70% ankietowanych pracowników uznało konieczność pracy w niesatysfakcjonującym modelu za wystarczający argument do zmiany miejsca zatrudnienia.

Kontroferta sposobem na zatrzymanie pracownika

W ostatnim czasie pracodawcy często decydowali się na zatrzymanie pracowników w firmach poprzez złożenie im kontroferty. Z badania wynika, że 81% organizacji praktykuje składanie kontrofert przynajmniej w konkretnych sytuacjach, co stanowi wynik identyczny z tym uzyskanym w styczniu 2022 roku. 25% firm składających kontroferty deklaruje, że obecnie decyduje się na taki ruch częściej niż 6 miesięcy wcześniej.

Wynika to z wysokiego zapotrzebowania na specjalistów, dużych trudności rekrutacyjnych, ale również z faktu, iż pozyskanie odpowiedniego zastępstwa dla odchodzącego pracownika niejednokrotnie wymaga zwiększenia budżetu rekrutacyjnego. Pracodawcy doświadczają skutków luki kompetencyjnej, co powoduje, że utrata doświadczonych członków zespołu bardzo często oceniana jest jako wysoko ryzykowna. W konsekwencji rośnie gotowość firm do składania kontrofert – zauważa Agnieszka Kolenda, Dyrektor Wykonawcza w Hays Poland.

Mierzenie satysfakcji może zapobiec rotacjom

Skuteczność kontrofert jest oceniana przez pracodawców bardzo różnorodnie. Wyniki badania pokazują, że zaledwie 35% ankietowanych firm jednoznacznie oceniło rozwiązanie jako skuteczny sposób na zatrzymanie pracowników. Aktualnie rekomendacją dla pracodawców jest ciągłe mierzenie i dbanie o satysfakcję pracowników, tak aby ich gotowość do poszukiwania alternatywnych możliwości zawodowych była jak najmniejsza.

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej