Najmłodsi chcą być docenieni przez pracodawców

Coraz śmielej do głosu w firmach dochodzą pracownicy najmłodszych pokoleń. Mają inne oczekiwania i potrzeby od starszych specjalistów, ale wyróżnia ich to, że nie boją się o tym głośno mówić. Jak wyglądają ich plany w porównaniu z innymi pokoleniami?

W badaniu „Global Workforce Hopes & Fears Survey 2022” sieci firm PwC ankietowani odpowiedzieli na pytania związane z ich najbliższą przyszłością zawodową, zmianami technologicznymi w firmach, podejściem do pracy hybrydowej oraz czynnikami wpływającymi na chęć pozostania u obecnego pracodawcy.

Z jednej strony pracownicy oczekują godziwych wynagrodzeń, większej kontroli nad tym jak pracują oraz poczucia, że ich praca ma realne znaczenie. Z drugiej strony pracodawcy powinni robić więcej, żeby poprawiać umiejętności pracowników oraz zapewnić takie środowisko pracy, w którym różnorodność kapitału pracowniczego będzie przynosiła zespołom korzyści, a nie prowadziła do konfliktów. Jednocześnie rolą pracodawców nie powinno być wskazywanie pracownikom co i jak mają myśleć, ale danie im możliwości do zabierania głosu, dokonywania wyborów (sprawczość) oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska w pracy. Innymi słowy, konieczne jest wyposażenie kadry menadżerskiej w narzędzia pozwalające im budować takie zespoły, które będą w stanie sprostać dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom. Zdolność do szybkiego rozpoznania sytuacji nawet najmniejszych zespołów jest już kluczowa dla utrzymania i rozwoju biznesu – mówi Michał Grzybowski, partner PwC Polska i lider zespołu People & Organization.

Młodzi chcą więcej

Ankietowani zostali zapytani o ich oczekiwania na kolejne 12 miesięcy. Pokolenia “Z” oraz Millenialsów, zdecydowanie bardziej niż “X” oraz “Boomersi”, będzie oczekiwało awansu i/lub podwyżki. 10% Boomersów wskazało, że zapewne odejdzie z obecnej firmy i opuści rynek pracy. Ponad połowa pokolenia “Z” (51%) chętnie poleci swojego pracodawcę znajomym i rodzinie. Niemal co czwarty przedstawiciel pokolenia “Z” (23%) i co piąty Millennialsów (19%) będzie poszukiwać nowego miejsca pracy. Na świecie średnio 35% ankietowanych pracowników planuje poprosić o podwyżkę w ciągu najbliższego roku, a co piąty planuje zmienić pracodawcę (19%). W Polsce o podwyżkę będzie ubiegać się 38% badanych, a 16% ankietowanych prawdopodobnie poszuka nowego miejsca pracy.

Pracownicy potrzebują wsparcia

Przejście na zdalny tryb pracy wymusiło zmiany technologiczne w firmach. W efekcie pojawiły się nowe możliwości i szanse, ale również zaniepokojenie i obawy. Ankietowani wskazali swoje największe wątpliwości związane z wpływem technologii na ich pracę w perspektywie 3 lat. W Polsce największe obawy związane są z niewystarczającym szkoleniem pracowników i rozwojem ich kompetencji cyfrowych (21%) oraz brakiem inwestycji w innowacyjne technologie (20%). W perspektywie globalnej, do wymienionych kwestii dochodzi ograniczona możliwość współpracy z osobami o bardziej zaawansowanych kompetencjach technologicznych.

Problem z brakiem innowacji

We wszystkich branżach z wyjątkiem finansowej te obawy są zbieżne. W sektorze finansowym główną obawą jest zastąpienie pracy ludzkiej rozwiązaniami technologicznymi. Braki w zakresie innowacyjnych technologii uzyskały najwyższy wynik pośród przedstawicieli sektora publicznego i ochrony zdrowia. Może wynikać to z konieczności nagłego przestawienia trybu pracy w tych sektorach na zdalny w dobie pandemii i w konsekwencji wysokiego obciążenia pracą w nieprzewidzianych warunkach.

Polacy nie przepadają za home-office

Ankietowani wskazali, iż obecnie wypracowane podejście do pracy hybrydowej jest w dużej mierze zbieżne z ich preferencjami na kolejny rok. Najczęściej wskazywanym rozwiązaniem w zakresie pracy zdalnej jest równe rozdzielenie dni wykonywania obowiązków w biurze oraz w domu. W przyszłości polscy pracownicy oczekują przynajmniej częściowego powrotu do przestrzeni firmowych. Krajowe wyniki w tym zakresie różnią się od światowych. 35% Polaków chce pracować w pełni lub przede wszystkim zdalnie, natomiast na świecie za taką opcją opowiedziało się 49% badanych. W kontekście pracy hybrydowej 43% ankietowanych z Polski uważa, że ich obowiązki mogą być wykonywane w sposób zdalny, lecz mimo to 16% z nich pracuje w pełnym wymiarze w biurze.

Co zatrzymuje pracowników w firmie?

W obecnych czasach zwiększonego ruchu na rynku pracy, niezwykle istotne jest należyte adresowanie potrzeb pracowników i budowanie ich przywiązania do firmy. Aby móc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, na ile poszczególne czynniki są dla nich ważne w miejscu pracy. Najwyższy wynik uzyskało otrzymywanie należytego wynagrodzenia. Kolejne miejsca na podium zajęły poczucie spełniania się w pracy oraz swoboda wyrażania się.

Różne pokolenia, różne potrzeby

Dzieląc badanych ze względu na wiek, należy zaznaczyć, że potrzeba należytego wynagradzania oraz poczucie spełnienia są istotne dla wszystkich pokoleń. Dla pokolenia “Z” (18-25) ważna jest możliwość swobodnej ekspresji w miejscu pracy. Millennialsi (26-41) cenią sobie możliwość wyboru miejsca pracy – nie tylko z biura lub z domu, ale też innych lokalizacji, korzystając m.in. z “workation”. Przedstawiciele pokolenia “Boomersów” (58-76) w największym stopniu potrzebują uznania dla ich umiejętności i doświadczenia. Ważne jest dla nich to, aby przełożony uwzględniał ich zdanie podczas podejmowania decyzji oraz sposobność wykraczania poza oczekiwania związane ze stanowiskiem.

Pokolenie “X” (42-57) jest najbardziej zróżnicowane ze wszystkich, przez co żadna z badanych kategorii nie skupia ich odpowiedzi w znacznym stopniu. Kobiety zdecydowanie niżej niż mężczyźni oceniają uwzględnianie ich opinii przez przełożonych (35% do 41%), ale bardziej cenią kwestie związane z miejscem pracy (69% do 60%). Po spełnieniu kluczowych potrzeb pracowników, dla kobiet ważne jest budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej, która zapewnia podmiotowość i zrozumienie unikalnych potrzeb i predyspozycji każdego z zatrudnionych.

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej