Rodzice będą mieć równe szanse?

Fundacja Rodzic w mieście przygotowała publikację na temat zmian wprowadzanych poprzez Dyrektywę Work-Life Balance Unii Europejskiej. Nowe regulacje mają wyrównać szanse mam i ojców na rynku pracy oraz wspomóc podział obowiązków rodzicielskich między nimi

Na polskim rynku pracy można zaobserwować duże nierówności w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. To na kobietach bowiem w zdecydowanej większości spoczywa wykonywanie obowiązków rodzicielskich. Według danych z ZUS jedynie 1% ojców skorzystało z prawa do urlopu rodzicielskiego w 2021 roku.

Urlop macierzyński problemem w pracy

W zdecydowanej większości to matki korzystają z urlopów związanych z urodzeniem dziecka i zmuszone są zrezygnować na dłuższy czas z pracy. Jakie są tego konsekwencje? Kobiety są postrzegane jako pracownicy wyższego ryzyka, co przekłada się na mniejsze szanse na awans i podwyżkę. Zarabiają mniej nie tylko od mężczyzn, ale również od kobiet bezdzietnych. Wpływa to niekorzystnie na ich bezpieczną przyszłość finansową i emeryturę.

Pracodawcy tracą rezygnując z mam

Jakie ma to konsekwencje dla pracodawców? Tracą potencjał na tworzenie różnorodnego środowiska pracy. To, że doświadczone pracownice nie wracają do pracy, wpływa również na zwiększenie rotacji pracowników. Dodatkowo, to niekorzystnie wpływa na liczbę kobiet sprawujących kierownicze stanowiska i będących w zarządach.

Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest możliwe. Jednak, aby zrealizować ten cel, niezbędne są trzy elementy: uaktualnienie przepisów prawa, wspieranie pracowników–rodziców przez pracodawców oraz większy udział ojców w opiece nad dzieckiem.

Ojcowie potrzebują warunków do wsparcia matek

Fundacja Rodzic w mieście, która zrzesza firmy wspierające pracujących rodziców, wraz z partnerami – członkami Sieci firm Pracuję i wychowuję – stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Fundacja chce w ten sposób zwrócić uwagę na to, jak ogromną rolę odgrywają pracodawcy w budowaniu równego rynku pracy.

Jednym z narzędzi jest tworzenie kultury organizacyjnej, w której ojciec może korzystać z przysługujących mu praw związanych z rodzicielstwem. Jest to długotrwałe działanie, z którego pracodawca będzie czerpał latami.

Według badania „Macierzyństwo a aktywność zawodowa” wsparcie partnera jest jednym z trzech najczęściej wymienianych rozwiązań ułatwiających kobietom powrót do pracy. Jednak, aby partner mógł przejąć część obowiązków wychowawczych musi mieć wsparcie pracodawcy. – mówi Karolina Bury, wiceprezeska Fundacji Rodzic w mieście.

Wspieranie rodziców z korzyścią dla firm

Pracodawca, który dba o dobrostan pracowników, wie, że łączenie ról pracownika i rodzica jest trudnym zadaniem. Powinien jednak mieć także świadomość, że wdrażanie programów wspierających pracujących rodziców, ma długofalowe pozytywne skutki także dla firmy.

Zadbanie o rodziców w miejscu pracy przynosi korzyści dla obydwu stron, zaopiekowany rodzic to oddany i zaangażowany pracownik, a zaangażowany pracownik przynosi wiele korzyści dla organizacji. – mówi Anna Ickiewicz, Asystentka ds. Rekrutacji i Wizerunku Pracodawcy Lafarge Cement S.A.

Komfort wszystkich pracowników sukcesem firmy

Różnorodne środowisko pracy to niezwykle ważny element budowania wizerunku pracodawcy. W takich firmach wszyscy czują się dobrze, bez względu na sytuację życiową, w jakiej aktualnie się znajdują.

Różnorodność i włączanie to część kultury organizacyjnej Sodexo. Chcemy tworzyć miejsce pracy, w którym odpowiadamy na potrzeby naszych różnorodnych zespołów, gdzie każdy czuje się bezpieczny i szanowany. – mówi Izabela Mendelowska, Head of Brand&Communications w firmie Sodexo Polska.

Unia wyciąga rękę do mających dzieci

Pomimo wielu działań podejmowanych na rzecz równouprawnienia płci, kobiety na rynku pracy znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni. Otrzymują niższe wynagrodzenie i mają mniejsze możliwości awansu. Najważniejszą przyczyną są obowiązki rodzicielskie, które w większości spoczywają na barkach kobiet.

Wdrażana obecnie w Unii Europejskiej Dyrektywa Work-Life Balance ma przede wszystkim przeciwdziałać tej nierówności, a co za tym idzie i jest równie ważne w jej kontekście dawać ojcom więcej możliwości dzielenia obowiązków rodzicielskich i jednocześnie szansę na większe zaangażowanie w życie rodzinne. – mówi Iwona Napierała, Specjalistka ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy w firmie Dr.Max.

Korzystne zmiany dla rodziców

Dyrektywa służy zwiększeniu uczestnictwa kobiet w rynku pracy i zapewnieniu lepszego podziału obowiązków opiekuńczych między rodziców. Z prawnego punktu widzenia zmiany nie są radykalne, ale mogą przynieść efekt na poziomie społecznym.

Znacząca część regulacji, na które wskazuje Dyrektywa, funkcjonuje już w naszym Kodeksie pracy. Jednak jej wdrożenie stworzy przestrzeń do rozmów i poszerzania wiedzy ojców o ich prawach związanych z rodzicielstwem. – mówi Marta Kopeć, Partner Zarządzający Kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Co mogą zyskać pracodawcy i pracownicy?

Większy udział ojców w opiece nad dziećmi to korzyść dla wszystkich. Dla kobiet, ponieważ ułatwia im powrót do pracy i wyrównuje szanse na awans i podwyżkę. Dla pracodawców, ponieważ tworzą zróżnicowane, inkluzywne środowisko pracy. Dla społeczeństwa, ponieważ mniej w nim nierówności i szkodliwych stereotypów.

Goldenline jest patronem medialnym publikacji.

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR