Młodzi nie mają łatwego startu

Młodym pracownikom brakuje odpowiednich umiejętności, które są niezbędne do skutecznego wejścia na rynek pracy. Pracodawcy, którzy szukają pracowników z konkretnymi kompetencjami stają przed dużym wyzwaniem, gdyż brakuje kandydatów pasujących do pożądanych profili pracowników

15 lipca to Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Z tej okazji, firma Hays przeprowadziła globalne badanie, które miało na celu weryfikację poziomu kompetencji najmłodszego pokolenia pracowników. W ankiecie wzięło udział ponad 17 tys. respondentów, a aż 69% z nich stwierdziło, że młode osoby nie posiadają odpowiednich umiejętności, pozwalających im skutecznie wkroczyć na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Najmłodszym brakuje pożądanych umiejętności

Z wyników innego badania firmy wynika, że główną przeszkodą na drodze do zdobycia umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy jest brak odpowiednich możliwości. Wskazało na to 45% badanych. 28% ankietowanych uważa, że wartościowe informacje dotyczące rozwoju kariery i kompetencji są trudno dostępne dla osób z pokolenia Z. 14% respondentów uważa, że barierą w doskonaleniu umiejętności młodych osób jest niewystarczający dostęp do edukacji, a 13% – że jest nią brak odpowiednich narzędzi lub rozwiązań technologicznych.

Braki kompetencyjne wśród młodych pracowników i kierunki edukacji, które nie są dopasowane do potrzeb rynku pracy mogą być wyzwaniem dla pracodawców w perspektywie krótko- i długoterminowej. Zauważalne są coraz większe braki umiejętności z zakresu IT i cyfryzacji. Problemem są również kompetencje miękkie, które nie są wystarczająco uniwersalne.

Potrzeba cierpliwości do młodych pracowników

W obliczu trudności rekrutacyjnych, z jakimi mierzą się firmy na dzisiejszym rynku, pracodawcy coraz częściej biorą na siebie część odpowiedzialności za przygotowanie młodych do pracy w zawodzie. Pracodawcom powinno zależeć, aby osoby dołączające do organizacji posiadały wszelkie umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy. Natomiast jeśli nie jest to możliwe, to niezbędne często staje się większe zaangażowanie w przygotowanie przedstawicieli najmłodszego pokolenia do samodzielnej pracy.

– Ważne jest zapewnienie młodym pracownikom możliwości rozwoju, dzięki którym będą mogli z sukcesem realizować swoje obowiązki i jednocześnie – odczuwać większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Należy jednak pamiętać, że wykształcenie takich kompetencji miękkich, jak umiejętność współpracy, zdolność dopasowania się do zmiennych czynników, odporność na stres czy zdolności analityczne wymaga czasu. – mówi Agnieszka Pietrasik, Dyrektor wykonawcza firmy Hays Poland.

Rozwój rynku nie pomaga absolwentom

Należy odnotować, że oczekiwania pracodawców stale się zmieniają. Wynika to m.in. z rozwoju technologii, automatyzacji i nowych potrzeb ze strony klientów. Pożądane umiejętności również różnią się od tych, które były potrzebne jeszcze kilka lat temu. W związku z tym obszary, w których kształcą się młodzi ludzie na drodze edukacji, mogą nie odpowiadać aktualnym wymaganiom rynku pracy. Wspieranie najmłodszego pokolenia pracowników w rozwoju kompetencji może zapobiec powiększaniu się luki kompetencyjnej w przyszłości.

Aby zapewnić najmłodszemu pokoleniu jak najlepszy start kariery, konieczna jest współpraca biznesu z instytucjami edukacyjnymi. Wówczas rozwijanie odpowiednich umiejętności u osób młodych może dać lepsze rezultaty. Dla przykładu, doradztwo zawodowe w szkołach oraz w uniwersyteckich biurach karier, powinno być lepiej dostosowane do aktualnych potrzeb biznesowych rynku pracy i ułatwiać młodym osobom podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Ze strony pracodawców, ważne jest dzielenie się praktycznymi wskazówkami z potencjalnymi, przyszłymi pracownikami oraz umożliwienie udziału w programach mentorskich bądź stażach jeszcze w trakcie edukacji. – mówi Agnieszka Pietrasik, Dyrektor wykonawcza firmy Hays Poland.

Młodych należy wspierać

Pracodawcy powinni również pamiętać, że osoby kończące edukację i zdobywające pierwsze doświadczenia zawodowe, mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w rozwijaniu swoich umiejętności. Niezbędne mogą się okazać szkolenia na nowym stanowisku pracy, zaangażowanie w ciekawe projekty oraz pomoc mentora. To może pomóc niedoświadczonemu pracownikowi udanie rozpocząć karierę.

Niektóre organizacje praktykują dwukierunkowy program mentoringu, w którym starsi i młodsi pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie doskonalą niezbędne kompetencje. Wpływa to również na pewność siebie osób znajdujących się na początku kariery. Jest to dla nich nie tylko okazja do rozwoju umiejętności, ale również dowód na to, że posiadane kompetencje mają realną wartość dla całego zespołu. – mówi Agnieszka Pietrasik, Dyrektor wykonawcza firmy Hays Poland.

Warto spojrzeć nie tylko na wykształcenie

Istotne jest, aby organizacje wychodziły poza schematy w kontekście wymagań wobec pracowników. W prowadzonych rekrutacjach kluczowy powinien być potencjał kandydata, jego doświadczenia i wartościowe cechy. Kierunek i poziom wykształcenia są sprawą drugorzędną.

Przeczytaj także:
Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR