Zgłoś swoją firmę do konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Do 6 września trwa nabór zgłoszeń do szesnastej edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Zwycięzców wybierze eksperckie jury

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania niefinansowego w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie ma wpływać na zwiększenie transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Coraz większe grono zobowiązanych raportowaniem

Do konkursu mogą zgłosić się zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe z siedzibą w Polsce, które wydały raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane w języku polskim obejmujące działania za rok 2021.

Raportowanie kwestii niefinansowych nabiera coraz większego znaczenia, rośnie także grono podmiotów obejmowanych obowiązkami sprawozdawczości w tym zakresie. Tym bardziej warto wskazywać dobre praktyki i motywować rynek do przykładania większej uwagi do raportowania ESG, które jest jednym z kluczowych elementów komunikacji firm i organizacji stawiających na CSR i zrównoważony rozwój.  Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, dzięki któremu razem możemy działać na rzecz popularyzacji tej tematyki w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Sporządzanie raportów zostanie docenione

Z dużą satysfakcją obserwuję rozwój raportowania niefinansowego, które zgodnie z nowymi regulacjami powinniśmy nazywać raportowaniem na temat zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia Dyrektywa CSRD, a także system europejskich standardów raportowania – ESRS, przyczyniły się do zwiększenia znaczenia ujawnień i szerszego spojrzenia na odpowiedzialność oraz wpływ organizacji na otoczenie. Z roku na rok zgłaszane do konkursu raporty są bardziej wnikliwe, odnoszą się do konkretnych zobowiązań i ambitnych celów, a udział interesariuszy jest coraz większy. Podczas kolejnej edycji konkursu chcemy nagrodzić organizacje, które sporządzają raporty na temat zrównoważonego rozwoju i wyróżnić liderów w tym istotnym obszarze – mówi Irena Pichola, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych firmy Deloitte.

Raporty zostaną ocenione przez jury złożone z ekspertek i ekspertów z różnych dziedzin odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przewodzić jury będzie Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Internauci również docenią zgłoszonych

Raporty ocenią również internauci, co jest tradycją konkursu. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 15 września na stronie konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas październikowej gali. Poznamy na niej laureatów następujących kategorii:

  • nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”
  • nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”
  • najlepszy debiut
  • nagroda internautów
  • wyróżnienia.

Ważne informacje

Etap nadsyłania zgłoszeń do inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte potrwa do 6 września. Publikacje należy zgłaszać poprzez stronę konkursową.

Bieżące informacje można śledzić na fanpage’u konkursu na Facebooku.

Przeczytaj także:
Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR