Dlaczego coraz częściej zmieniamy pracę?

Utrzymanie zespołu pracowniczego bez zmian w dłuższej perspektywie czasu stało się wyzwaniem dla firm we wszystkich branżach. Badanie „Global Employee Engagement Benchmark 2021” pomogło w zdefiniowaniu najczęstszych powodów skłaniających nas do zmiany miejsca zatrudnienia

Firma Great Place to Work przeprowadziła badanie, w którym ponad 14 tysięcy pracowników z 37 krajów oceniło swoje miejsce pracy na podstawie 17 stwierdzeń zawartych w ankiecie Great Palce to Work Trust Index.

Najlepsi pracodawcy? W Ameryce Południowej

Stwierdzenia dotyczyły czynników, które przyczyniają się do pozytywnych doświadczeń pracowników, takich jak: cel pracy, przestrzeń do innowacyjnego myślenia, bezpieczeństwo psychiczne, postrzeganie liderów czy uczciwość stosowanych zasad. Wyniki pokazują, że grupa posiadająca jednoznacznie pozytywne doświadczenia, która myśli o swoim pracodawcy jako świetnym miejscu pracy stanowi około 50% pracowników na świecie.

Różnice między regionami są niewielkie. Najlepszy wynik został osiągnięty w Ameryce Południowej, gdzie 60% pracowników określiło swoją firmę jako świetne miejsce pracy. Pracodawców najsłabiej ceni się w Europie, w której 52% ankietowanych uważa, że pracuje w wyjątkowym miejscu pracy.

Złe samopoczucie pracowników obniża możliwości firmy

Pracowników na całym świecie frustruje wiele czynników związanych z pracą, ale najgorszy wpływ na doświadczenia jednostki mają: brak wzajemnego zaufania, brak poczucia celu w pracy oraz nienajlepsze relacje międzyludzkie panujące w firmach.

Takie doświadczenia są niestety udziałem połowy pracowników na świecie. To oznacza, że przeciętna firma nie korzysta z pełnego potencjału swoich pracowników, co przekłada się na niższą konkurencyjność i słabsze wyniki biznesowe firm. – mówi Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place to Work.

Jakie są największe problemy w firmach?

Dzięki analizie wyników badania możliwe było wyodrębnienie czterech obszarów, które stanowią dzisiaj największe wyzwanie dla większości firm na świecie. Są to:

  • Uczciwość i równość traktowania: ponad połowa pracowników uważa, że wynagrodzenia i awanse nie są przyznawane sprawiedliwie
  • Atmosfera pracy i relacje międzyludzkie: 45% zapytanych osób twierdzi, że ich firma nie jest środowiskiem sprzyjającym zdrowiu psychicznemu
  • Poczucie celu: to dla pracowników coraz ważniejszy aspekt. Niestety, duże grono ankietowanych zadeklarowało, że nie ma poczucia, że ich praca ma sens i znaczenie
  • Przywództwo: niemal połowa badanych nisko oceniła kompetencje przywódcze swoich liderów, wskazując m.in., że nie dbają o nich jako o ludzi i nie angażują ich w podejmowane decyzje.

Rotacje kadrowe nie zwolnią?

Globalny rynek pracy mierzy się od lat z problemem kosztownej i dużej rotacji pracowników oraz trudnościami z pozyskiwaniem talentów. Wyniki badania Great Place to Work pokazują, że większość miejsc pracy na świecie będzie mieć kłopoty z utrzymaniem pracowników.

Prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że nie chce związać się długoterminowo ze swoim obecnym pracodawcą. Firmy te staną również przed wyzwaniem przyciągnięcia nowych talentów. Blisko 50% pracowników zadeklarowało, że nie zamierza polecić swojego pracodawcy innym.

Dobrzy pracodawcy mają zadowolonych pracowników

Diametralnie inne doświadczenie w miejscu pracy deklarują osoby zatrudnione w firmach z listy World’s Best Workplaces. Na tle średniej światowej, gdzie niemal połowa zatrudnionych marzy o zmianie pracy, wyniki Najlepszych Miejsc Pracy na świecie pokazują, że istnieją firmy, w których zdecydowana większość pracowników czuje się bezpieczna i zawodowo spełniona.

88% zatrudnionych zamierza związać się zawodowo na dłużej ze swoim aktualnym pracodawcą, a co ważniejsze 89% jest skłonna polecić swoją firmę jako świetne miejsce pracy innym. To sprawia, że pozycja tych firm na rynku jest o wiele bardziej stabilna.

Firmy muszą inwestować w ludzi

Brak satysfakcji z pracy przekłada się na mniejsze zaangażowanie pracowników, a to w sposób bezpośredni rzutuje na cały potencjał firmy. Organizacjom trudniej w takiej sytuacji szybko i sprawnie reagować na nowe wyzwania albo zwinnie dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych. Dlatego długofalowe inwestycje w pracowników mają sens w rozumieniu biznesowym.

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej