Młode pokolenie docenia firmy działające ekologicznie

Coraz większą rolę przy wyborze pracodawcy ogrywa ich podejście do zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne. Firmy, które wpisują się w trend bycia eko, uzyskają przewagę na rynku pracy i będą mieć większą wartość dla pracowników, ale również klientów i partnerów biznesowych

Już nie tylko osoby prywatne, ale też instytucje i przedsiębiorstwa podejmują działania biznesowe, które mają przyczynić się do ochrony środowiska. Coraz więcej firm jest odpowiedzialnych społecznie, angażując się w działania proekologiczne. Pracownicy są coraz bardziej świadomi, jak ważna jest kwestia ochrony zasobów naturalnych. Zachowując postawy ekologiczne w życiu prywatnym chcą mieć możliwość stosowania rozwiązań proekologicznych również w miejscu pracy.

Ekologia jest ważna dla kandydatów

Podczas rozmów rekrutacyjnych coraz częstszym tematem jest zrównoważony rozwój, a szczególnie kwestie związane z ochroną środowiska i minimalizacją negatywnego wpływu działalności firmy na klimat. Kandydaci chcą wiedzieć, jaka jest polityka firmy w zakresie ekologii. Część z nich odrzuca oferty, jeżeli pracodawca nie wdrożył odpowiedniej polityki ekologicznej.

Z moich obserwacji wynika, że szczególnie młodsi kandydaci zwracają uwagę na podejście pracodawców do zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne. O ile w przypadku stanowisk sprzedażowych nie ma to aż tak dużego znaczenia, o tyle dla kandydatów na stanowiska marketingowe utożsamianie się z wartościami marki staje się coraz bardziej istotne – mówi Łukasz Przywóski, Client Partner HRK Consumer Goods.

Eko-działania wartością dodatnią

Osoby wchodzące na rynek pracy przywiązują coraz większą wagę do wartości potencjalnych pracodawców i ich podejścia do poszanowania środowiska naturalnego. Jeszcze kilka lat temu silna marka i wysokie wynagrodzenie pozwalały zachęcić do udziału w rekrutacji szeroką grupę kandydatów. Obecnie część kandydatów odrzuca oferty pracodawców, w których DNA nie ma wartości środowiskowych.

Świadome realizowanie działań proekologicznych przez przedsiębiorstwa może przełożyć się na poprawę wyników finansowych i w znaczący sposób zwiększyć atrakcyjność na tle konkurencji. Wzmianka w ogłoszeniach rekrutacyjnych o prowadzonych działaniach związanych z ekologią wciąż wyróżnia oferty pracy, a trend ten podchwyca coraz więcej pracodawców.

Młodzi chcą pracy zgodnej z wyznawanymi wartościami

Młodzi pracownicy szczególnie cenią sobie odpowiedzialne traktowanie środowiska naturalnego i chcą pracować w firmach, które mają takie same wartości.

W przypadku firm handlowych i produkcyjnych z branży spożywczej informacja o działaniach proekologicznych zawarta w ogłoszeniu o pracę, może dodatkowo zachęcić do udziału w procesie. Warto jednak podkreślić, że dziś takie działanie nie sprawdza się jeszcze we wszystkich grupach zawodowych. Z drugiej zaś strony, dla najmłodszego pokolenia na rynku pracy, niezależnie od specjalizacji danej osoby, deklaracje firmy i realne działania proekologiczne są ważne. Kandydaci coraz bardziej zwracają uwagę na wpływ działalności firmy na środowisko naturalne – mówi Łukasz Przywóski, Client Partner HRK Consumer Goods.

Produkcja będzie mieć kłopoty?

W kwestiach związanych z ekologią firmy produkcyjne są oceniane bardziej surowo niż firmy usługowe. To może przerodzić się w problem, ponieważ z roku na rok rośnie grupa kandydatów, którzy sprawdzają potencjalnych pracodawców pod kątem promowanych przez nich wartości.

Firmy produkcyjne, które nie uwypuklają dbałości o środowisko jako celu, mogą mieć z czasem coraz większy problem w pozyskaniu najlepszych specjalistów w wielu obszarach. Najjaskrawiej widać to przy stanowiskach marketingowych, ale i innych grupach zawodowych (analizy, IT). Kandydaci specjalizujący się w obszarach szczególnie poszukiwanych przez pracodawców mogą pozwolić sobie na stosowanie większej ilości kryteriów oceny oferty. Dla nich, oprócz wynagrodzenia, trybu pracy czy benefitów, ważna jest również zgodność wartości pracodawcy z ich własnymi – mówi Łukasz Przywóski, Client Partner HRK Consumer Goods.

Przewaga konkurencyjna? Strategia prośrodowiskowa

Realne wdrażanie strategii związanej ze zrównoważonym rozwojem może być elementem EVP, który wyróżni pracodawcę na tle konkurencji. Świetnie rozumieją to takie firmy, jak IKEA, które elementy ESG wpisały w globalną strategię swojego rozwoju, a informacje o działaniach komunikują m.in. w kanałach kierowanych do kandydatów.

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej