Wybory zawodowe młodych inżynierów branży budowlanej

Z badania HRK na temat przyszłości zawodowej studentów i absolwentów kierunków budowlanych wynika, że 63% ankietowanych chce związać się z branżą konstrukcyjno-budowlaną, a 36% z nich chciałoby rozwijać się w projektowaniu

Od kilku lat w Polsce brakuje specjalistów budowlanych, co szczególnie odczuwają kadry inżynierskie i kierownicze. Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki pomiędzy 2016 a 2019 rokiem odnotowano 15-procentowy spadek liczby kandydatów na studia na kierunku budownictwo, co nie pozwala zaspokoić potrzeb firm tego sektora. Dopiero w ostatnich 2 latach nastąpił powolny wzrost liczby studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w tej specjalizacji.

Większość badanych jest związana z profilami budowlanymi (77%). Pośród innych profili można wyróżnić kierunki związane z inżynierią środowiska (13%), inżynierią elektryczną (2%) i energetyką (1%). Reprezentanci pozostałych kierunków stanowili mniej niż 1% badanych. Należy odnotować, że branża budowlana zaczyna być interesującym kierunkiem dla kobiet.

Karierę zawodową w branży budowlanej wybiera zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, ale od kilku lat zainteresowanie kierunkami związanymi z budownictwem wśród kobiet rośnie, więc jest to tendencja napawająca optymizmem. Wielu moich klientów bardzo pozytywnie wypowiada się o posiadaniu w organizacji pracownic, które często wnoszą „pierwiastek kobiecy” do zespołu i łagodzą obyczaje w budowlanym środowisku opanowanym przez mężczyzn, a ich kompetencje zawodowe oceniane są na równi z ich kolegami po fachu – mówi Patrycja Sidło, Executive Recruitment Consultant w HRK Real Estate & Construction.

Projektowanie jest atrakcyjne

Najatrakcyjniejszą specjalizacją w branży budowlanej jest projektowanie, w którym chce rozwijać się 36% badanych. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazła się praca w sektorze wykonawczym firm zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych. Chęć kształcenia się w tym kierunku zadeklarowało 29% ankietowanych. Ostatni stopień podium przypadł rolom zarządzającym w budownictwie, na które wskazało 16% badanych.

Pośród konkretnych segmentów budownictwa największe zainteresowanie budzi branża konstrukcyjno-budowlana (budownictwo kubaturowe), na które wskazało 63% badanych. Znacznie mniej atrakcyjne dla ankietowanych wydają się sektory budownictwa specjalistycznego oraz drogowy (po 15%). 13% badanych mogłoby związać się z branżą instalacji sanitarnych, natomiast 11% z budownictwem przemysłowym, odnawialnymi źródłami energii i branżą mostową. Najmniej atrakcyjne okazały się sektory: instalacji teletechnicznych i elektrycznych (po 7%) oraz kolejowy (6%).

Młodzi inżynierowie cenią się

W badaniu ankietowani odpowiedzieli na pytanie o wysokość wynagrodzenia, jakie ich interesuje. 57% z nich chciałoby zarabiać powyżej 5001 zł netto. Zarobki w granicach 4001 – 5000 zł netto mogą usatysfakcjonować 29% badanych. Problemem jest nierówność płacowa w zależności od płci.

Coraz więcej w ostatnim czasie mówi się o różnicach pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn. Według różnych źródeł realna luka płacowa w Polsce wynosi około 20%. Jak pokazały wyniki naszego badania, istnieje różnica nie tylko pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, ale również w ich oczekiwaniach finansowych. Z perspektywy rekruterki, z przykrością muszę potwierdzić, że kobiety na tych samych stanowiskach i o podobnym doświadczeniu zawodowym co mężczyźni, mają niższe oczekiwania finansowe. Różnica kształtuje się na poziomie około 10 – 25%. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Myślę, że jednym z nich jest mniejsza pewność siebie wśród kobiet. – mówi ekspertka HRK.

Osoby, które w trakcie studiów zainwestowały w zdobycie doświadczenia zawodowego, oczekują wyższego wynagrodzenia finansowego. 63% liczy na zarobki powyżej 5001 zł netto. Pewności siebie nie brakuje również badanym bez cennego przetarcia w branży – 46% z nich również oczekuje wynagrodzenia przekraczającego 5001 zł. Wpływ na to mają plany zawodowe.

W obszarze projektowania oczekiwania finansowe powyżej 5001 zł netto ma niespełna połowa (45%) osób zainteresowanych pracą w tej specjalizacji. Zdecydowanie więcej osób oczekuje takich samym zarobków w przypadku zajmowania się wykonawstwem z ramienia wykonawcy (65%) czy zarządzania w budownictwie (67%).

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej