Sieć Firm Pracuję i Wychowuję na pomoc rodzicom

W Polsce wskaźnik poziomu urodzeń z roku na rok jest niższy. Fundacja Rodzic w mieście stworzyła innowacyjny projekt, którego partnerem jest Goldenline

Niemal 70% mam obawia się, że po powrocie do pracy nie będzie miało możliwości łączenia opieki nad dzieckiem i pracy w satysfakcjonujący sposób (tak wynika z raportu „Macierzyństwo a aktywność zawodowa”). Z kolei mniej niż 1% ojców zdecydowało się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w 2021 roku (według danych z ZUS).

Jakie są tego konsekwencje? Z jednej strony aktywność zawodowa kobiet w Polsce znacznie odbiega od średniej dla Unii Europejskiej. Z drugiej strony przechodzimy przez duży kryzys demograficzny z powodu coraz niższego poziomu urodzeń. Czy zmiana tego trendu jest możliwa? W Fundacji Rodzic w mieście wierzą, że tak. Jednak potrzebne jest do tego wsparcia pracodawców.

Można wpływać na demografię

Demografia jest wyzwaniem, z którym obecnie mierzą się wszystkie kraje Europy. Jednym z czynników ujemnego przyrostu naturalnego są ogromne trudności w łączeniu aktywności zawodowej z rodzicielstwem. Opóźnia się moment decyzji o pierwszym dziecku, coraz rzadziej zapada decyzja o kolejnym.

Rozwiązania proponowane przez Państwo nie zawsze odpowiadają na realne potrzeby pracujących rodziców. Nie można jednak zapominać, że przedsiębiorstwa w naturalny sposób powiązane są ze społeczeństwem, w którym działają i coraz częściej aktywnie uczestniczą w kształtowaniu procesów społecznych. Uświadamianie pracodawców o problemach rodziców to niezwykle istotny kierunek na drodze do zażegnania kryzysu demograficznego.

Wspieranie rodziców to priorytet

Wychodząc z tego założenia, Fundacja Rodzic w mieście stworzyła innowacyjny projekt – Sieć Firm Pracuję i wychowuję. To sieć przedsiębiorstw, dla których rodzice są ważni, a ich potrzeby brane pod uwagę.

Naszą misją jest stworzenie takiej kultury korporacyjnej, w której do pracowników podchodzi się w sposób holistyczny. Chcemy, aby pracodawcy mieli świadomość, że pracownicy pełnią również inne role społeczne, które są dla nich ważne – mówi Karolina Bury, wiceprezeska zarządu Fundacji Rodzic w mieście.

Budując sieć Fundacja zaprosiła do współpracy firmy, które jasno deklarują chęć wspierania swoich pracowników-rodziców i otwartość w budowaniu środowiska pracy, jakiego potrzebują rodzice. Grono partnerów tworzą: Lafarge Polska, kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p., Sodexo Polska Sp. z o.o. oraz Dr.Max Sp. z o. o. Każda firma, która deklaruje chęć wspierania rodziców może dołączyć do sieci, gdyż ta jest otwarta.

Biznes i środowisko mogą współpracować

Cele działania sieci firm Pracuję i wychowuję to przede wszystkim wspieranie firm w budowaniu wspierającego środowiska pracy, wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, promowanie kultury korporacyjnej odpowiedzialności rodzinnej biznesu (CFR) oraz wspieranie firm w tworzeniu programów realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Sieć cechuje wiara w to, że biznes może realnie wpływać na zmianę społeczną.

Prowadząc działania wspierające pracowników – rodziców można osiągnąć zarówno cele społeczne i biznesowe. W efekcie wdrażania praktyk work&family balance firmy otrzymają zaangażowanych i oddanych specjalistów, więcej kobiet w zarządach i mniejszą rotację pracowników. – mówi Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska zarządu Fundacji Rodzic w mieście

Biznes i społeczeństwo mają obecnie bardzo zbieżne cele. W Pracuję i wychowuję wierzą, że poprzez współpracę są w stanie usuwać bariery, z którymi mierzą się rodzice w miejscu pracy oraz tworzyć społeczeństwo, w którym rodzice mogą mieć równe szanse na znalezienie godnej pracy i łączenia jej z opieką nad dzieckiem w satysfakcjonujący sposób, który jest zgodny z ich wartościami.

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
Digital HR

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej