Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne?

A gdyby tak zatrudnić osobę niepełnosprawną do naszej organizacji? Sprawdź, o czym warto pomyśleć i do czego się przygotować

Coraz większa liczba pracodawców, firm i przedsiębiorstw przyjmuje w swoje szeregi osoby z niepełnosprawnością, które są przydzielane do różnorodnych stanowisk. Tendencja związana z angażowaniem osób z niepełnosprawnością do życia zawodowego z roku na rok wzrasta. Dzieje się tak między innymi dzięki rosnącej pracodawców, że osoby z niepełnosprawnościami są równie wartościowymi pracownikami, co osoby pełnosprawne. Poziom wykształcenia, kursy, praktyki, jakie zdobywają osoby z niepełnosprawnością, są na coraz wyższym poziomie, dzięki czemu stawiają ich na równi z innymi. Wielu pracodawców, nie mając na co dzień do czynienia z pracownikami niepełnosprawnymi, zastanawia się nad różnymi przepisami, prawami i obowiązkami, jakie będą ich dotyczyły, gdy zatrudnią taką osobę.

Jakie korzyści finansowe pracodawca uzyskuje, zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością?

Poza liczną formą dofinansowań, pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może zniwelować bądź całkowicie obniżyć wpłaty obowiązkowe do PFRON, które są dość wysokie. Można sobie obliczyć, jak duże wynikają z tego korzyści. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 osób a jednocześnie zatrudnienie w Firmie pracowników z niepełnosprawnością jest równe bądź większe niż 6%, jest całkowicie zwolniony od wpłat na PFRON. Organizacją, która pomaga w wypełnianiu dokumentów oraz wylicza wszystkie potrzebne koszty, w tym przedstawia najlepsze rozwiązanie dla danej firmy, jest BPO Network. To jednostka, która od lat zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami i realizuje w praktyce najwyższe standardy etyczne.

Jakie są koszty związane z zatrudnieniem pracownika wspomagającego?

Każdy pracodawca, zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością, widząc, że ten ma problem z pewnymi czynnościami, może zatrudnić pracownika wspomagającego, a koszty, które zostaną poniesione w ten właśnie sposób, zostaną zwrócone pracodawcy.

Warto również zaznaczyć, że nie tylko korzyści materialne są istotną sprawą w odniesieniu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Otóż według wielu najnowszych badań, między innymi takich, jakie przeprowadził zespół konsultantów zespołu Employer Branding HRK, pracodawcy i firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością są postrzegane jako troskliwe i te, które oferują stabilne zatrudnienie, co przekłada się na wzrost empatii, lojalności, integracji zespołu oraz zaangażowanie pracowników w stosunku do pracodawcy. Dodatkowo wśród klientów widać tendencję do większej chęci kupowania produktów bądź korzystania z usług właśnie w tych firmach, które są odpowiedzialne społecznie. Dla przykładu:

W centrum telefonicznym Ikea w Niemczech zauważono, że niewidomi lepiej niż pełnosprawni pamiętają szczegółowe informacje i potrafią udzielić ich „od ręki”, natomiast w firmie Carrefour Polska głuchoniemi kasjerzy często osiągają wyższą efektywność niż ich pełnosprawni koledzy — informuje Joanna Kotzian, menedżer zespołu Employer Branding HRK. – Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  bardzo chętnie się angażują w wykonywanie obowiązków, których, ze względu na powtarzalność, nie chcą wykonywać pełnosprawni.

Co poza aspektem finansowym zyskuje Ppracodawca, zatrudniając osobę z niepełnosprawnością?

 • Pracownika godnego zaufania
 • Pracownika odpowiedniego na dane stanowisko
 • Pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami
 • Często pracownika ze zwiększoną odpornością na stres
 • Pracownika odważnego, który nawet w obliczu powszechnych chorób nie będzie rezygnował z pracy ani odizolowywał się od środowiska.

Dodatkowe korzyści z obecności pracowników z niepełnosprawnością w firmie:

 • Zwiększona lojalność pracowników (pełno i niepełnosprawnych)
 • Zwiększona integracja wśród współpracowników
 • Wzrost empatii w firmie
 • Zwiększone zaangażowanie pracowników w stosunku do pracodawcy.
 • Możliwość pozyskania nowych klientów z różnych grup społecznych
 • Możliwość pozyskania grupy kandydatów z rynku pracy na przyszłe stanowiska
 • Ogólne polepszenie wizerunku firmy
 • Większa atrakcyjność firmy jako godnej współpracy
 • Wzrost zainteresowania inwestorów
 • Wzrost konkurencyjności
 • Poprawa w stosunkach z lokalnymi samorządami, podmiotami państwowymi

Temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zdecydowanie widać, że każdy pracodawca może w dużym stopniu na tym skorzystać, zarówno finansowo jak wizerunkowo. Trzeba zacząć postrzegać pracowników z niepełnosprawnością w sposób całkowicie normalny. W Polsce w dalszym ciągu wskaźnik zatrudnienia wyżej wymienionej grupy jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Spośród 3,5 milionowego społeczeństwa osób z niepełnosprawnościami pracuje mniej niż 0,5 miliona. W dalszym ciągu – choć to się zmienia – pracodawcy postrzegają osoby z niepełnosprawnością jako „gorszy sort”. Wiąże się to z różnymi negatywnymi stereotypami, które w polskim społeczeństwie są od dziesiątek lat.

Czasy się zmieniają, jak również podejście do wielu zagadnień, w tym do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. – Trzeba iść z duchem czasów, być otwartym na to, co nowe, co nieznane i to co wydaje się gorsze, słabsze często właśnie bywa filarem, opoką, podstawą – mówi Joanna Olszewska CEO BPO Network.  

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
People Trends 2026

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej