Polityka Młodzieżowa: prace wciąż trwają

Na etapie uzgodnień międzyresortowych jest obecnie polityka młodzieżowa Polski. Jej celem jest m.in. dążenie do większej aktywności młodych ludzi, także na rynku pracy

– Prace nad Strategią na rzecz Młodego Pokolenia są w tej chwili na etapie uzgodnień międzyresortowych, czyli ustaleń z ministerstwami odpowiedzialnymi za jej poszczególne elementy, bo ta strategia dotyczy m.in. edukacji, rynku pracy, polityki społecznej, kultury i zdrowia, więc jest tutaj potrzeba współpracy różnych instytucji – mówi agencji Newseria Biznes Piotr Mazurek. – Ten etap uzgodnień międzyresortowych został trochę spowolniony w związku z wybuchem wojny w Ukrainie i koniecznością zajęcia się przez nas – jako instytucji odpowiedzialnej za ten obszar – organizacją pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy i koordynacją udziału NGO-sów. Z tego powodu strategia będzie o kilka miesięcy opóźniona.

Przeczytaj także:

Strategia na rzecz Młodego Pokolenia to dokument strategiczny, który ma odpowiedzieć na realne potrzeby i oczekiwania młodych Polek i Polaków. Prace nad nią zostały zainicjowane na początku ubiegłego roku, po czym odbyły się zakrojone na szeroką skalę konsultacje – prowadzone od lutego do listopada ub.r. – w każdym z 16 województw, podczas których młodzi mogli zgłaszać swoje opinie, inicjatywy i pomysły na rozwiązanie najważniejszych dla Polski wyzwań społecznych i gospodarczych. Konsultacje zostały podzielone na obszary tematyczne, wśród których były m.in. edukacja i szkolnictwo wyższe, rynek pracy, kultura i społeczeństwo obywatelskie, polityka prorodzinna i mieszkaniowa, zdrowie i sport oraz ekologia i klimat.

– Przeprowadziliśmy w ubiegłym roku największe w historii Polski konsultacje społeczne, w których wzięło udział 30 tys. młodych osób ze wszystkich regionów kraju. Następnie te tysiące pomysłów, propozycji, konkretnych inicjatyw zostało poddanych szczegółowej analizie przez mój zespół w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – mówi pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej. – Wśród wielu wniosków, które z tych konsultacji wypływają, była potrzeba, aby wprowadzić nowe narzędzia dostarczające młodym ludziom wiedzy i praktycznych umiejętności, które przyczynią się do ich wzmocnienia pozycji na rynku pracy, które pozwolą im łatwiej znaleźć pracę.

Ekspert wskazuje, że ostatnie dwa lata – naznaczone pandemią, a następnie wybuchem wojny w Ukrainie – wpłynęły zarówno na obszar edukacji, jak i na perspektywy młodych ludzi na rynku pracy. Potwierdza to też ubiegłoroczny raport firmy doradczej PwC („Młodzi Polacy na rynku pracy 2021”), z którego wynika, że w ocenie 48,8 proc. studentów i absolwentów wyższych uczelni ich możliwości na rynku pracy uległy pogorszeniu w związku z pandemią. Wsparciu młodych ma służyć także nowy program szkoleniowo-stażowy Kariera Jutra, uruchomiony wspólnie przez podmioty sektora prywatnego i publicznego, który będzie się skupiał na kształceniu kompetencji przyszłości z zakresu marketingu internetowego.

– Temat praktycznej edukacji, dostarczania młodym ludziom praktycznych umiejętności jest ważnym tematem w ramach naszej strategii. Zresztą pewne elementy są już wdrażane, bo minister edukacji, prof. Czarnek, ogłosił, że w szkołach będzie prowadzona edukacja ekonomiczno-biznesowa. To jest bardzo ważne i młodzi ludzie o to bardzo apelowali – mówi Piotr Mazurek.

Jak wskazuje, oprócz rynku pracy ważnym dla młodych elementem, który przewijał się w trakcie konsultacji, okazały się też kwestie związane ze zdrowiem i skutkami pandemii COVID-19, np. wsparcie psychologiczne.

– Konsultacje strategii na rzecz polityki młodzieżowej mówią o młodych to, że bardzo dużo z nich interesuje się sprawami publicznymi. Udział w tych konsultacjach tak dużej grupy 30 tys. osób z całej Polski pokazuje, że jest w nich chęć zaangażowania na rzecz spraw społeczno-politycznych, na rzecz pewnych zmian systemowych, nie jest to tylko egoistyczne zajmowanie się wyłącznie samym sobą, ale także pewne myślenie wspólnotowe. To jest bardzo ważne – mówi pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej. – Ale myślę, że młodzi ludzie są także bardzo kreatywni, bo liczba tych pomysłów, konkretnych propozycji, rozwiązań jest naprawdę oszałamiająca. To też oznacza dużą pracę do wykonania, aby to wszystko przetworzyć i przełożyć na konkretne działania instytucji publicznych.

Strategia na rzecz Młodego Pokolenia ma być wieloletnim planem działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej i odpowiedzieć na najważniejsze problemy tej grupy wiekowej. Co istotne, jej celem jest też zaktywizowanie młodych i włączenie w życie publiczne i społeczne. Jak podkreśla rządowy pełnomocnik, działania w tym kierunku zostały już podjęte.

 Nie może być tak, jak wielokrotnie bywało w przeszłości, że ludzie, którzy o młodzieży mają pojęcie bardzo mgliste, decydują o jej losie, kompletnie pomijając głos młodych. Stąd też podstawowym założeniem – już zresztą w ogromnej mierze zrealizowanym – jest stworzenie jak największej liczby takich instytucji, które zapewniają udział młodych ludzi w procesach decyzyjnych. Dlatego powołaliśmy na poziomie centralnym Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, czyli organ, w którym z jednej strony zasiadają przedstawiciele prezydenta, premiera, ministrów, samorządowców, a z drugiej strony przedstawiciele środowisk młodzieżowych. Przy szeregu ministerstw powstały także resortowe rady doradzające, więc na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego wzmocniliśmy instytucje młodzieżowych rad – mówi Piotr Mazurek.

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
People Trends 2026

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej

Informacja na podst. informacji serwisu Newseria