Docenianie zawsze będzie ważne – wyniki badania Siła Doceniania 2022

Najbardziej doceniani czują się Polacy, którzy pracują zdalnie i hybrydowo (niemal po 2/3 wskazań). Poczucie doceniania osób, które pracują stacjonarnie jest aż o 20 punktów proc. niższe (tylko 44% wskazań) – wynika z badania Siła Doceniania 2022 przeprowadzonego przez HRM Institute

Zadbanie o dobrostan pracowników i docenianie już od kilku lat są w ścisłej czołówce najważniejszych atrybutów, które brane są pod uwagę zarówno przez kandydatów szukających pracy, jak i pracowników. Zwłaszcza tych, którzy zastanawiają się, czy zmienić swojego pracodawcę, na takiego, który docenia na co dzień. HRM Institute po raz drugi przeprowadził projekt Siła Doceniania, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat znaczenia doceniania, feedbacku i radości w pracy wśród pracodawców, pracowników i kandydatów. Jednym z elementów tego projektu jest raport Siła Doceniania 2022, w którym, oprócz wyników badania przeprowadzonego wśród pracowników z Polski, znajdują się dobre praktyki pracodawców zaproszonych do udziału w projekcie.

Dbanie o dobrostan pracowników i ich docenianie w pracy to rozsądny i naturalny model zarządzania zespołami w firmach, a korzyści z tych działań wykraczają daleko poza tworzenie przyjemnej atmosfery w firmie. Strategiczny i szczegółowy plan doceniania pracowników może być potężnym narzędziem budującym zaangażowanie pracowników. Ułatwia także zatrzymanie wartościowych pracowników. To pierwszy powód, dla którego każdy pracodawca powinien zadbać o docenianie swoich pracowników w sposób strategiczny – podkreśla Anna Macnar, CEO w HRM Institute.

Docenianie nie jest naturalną skłonnością człowieka, nasz mózg ewolucyjnie nastawiony jest raczej na wychwytywanie zagrożeń, czegoś co nie działa. Dlatego warto i trzeba o tym przypominać. Kultura doceniająca stanowi ważny element przyciągający pracowników i napędzający ich do działania – twierdzi Julia Węglicka z Banku BNP Paribas, Partnera projektu Siła Doceniania.

Kultura doceniania to coś więcej niż mówienie „dziękuję” – choć to również ważne. To cały system wartości, którego głównym celem jest budowanie zaangażowanych zespołów składających się z zadowolonych ludzi. Kultura doceniania staje się faktem wtedy, kiedy jest wielopoziomowa – dodają Magdalena Dorożyńska i Iwona Szramik z Capgemini Polska, przedstawicielki kolejnego Partnera projektu.

Docenianie motywuje do pracy

Zarówno tegoroczne, jak i ubiegłoroczne badanie „Siła doceniania” przeprowadzone było w czasie, kiedy wydawać by się mogło, że nie myślimy o takich tematach jak docenianie w pracy. Najpierw pandemia, a potem wybuch wojny w Ukrainie. Mimo tego 99% ankietowanych w naszym badaniu uznało, że docenianie w pracy jest dla nich ważne. W każdych czasach chcemy wiedzieć, że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane, a nasza praca ma sens.

Pracodawcy szukają różnych sposobów na zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników. Tymczasem sami ankietowani wskazują, że docenianie jest w tym zakresie bardzo skuteczne. 77% ankietowanych potwierdza, że docenianie motywuje ich do dalszej pracy, a 58% uważa, że zwiększa ich zaangażowanie. Docenianie sprawia również, że pracownicy czują, że ich praca jest dostrzegana i podnosi się ich samoocena.

Potrzeba uznania, zauważenia i docenienia jest naturalną ludzką emocją. Zaspokojenie tych potrzeb sprawia, że człowiek czuje się dostrzeżony i wzrasta jego poziom samozadowolenia – twierdzi Magdalena Dorożyńska z Capgemini Polska.

Pracownicy coraz częściej wiedzą, że ich lojalność i ciężka praca są cenne. Oczekiwanie uznania tego wkładu i docenianie ich nie wydaje się być zbyt wygórowane. Pracownik zawsze może zmienić pracodawcę. Pytanie czy pracodawców na to stać i czy nie warto spełnić tych oczekiwań? – podkreśla Anna Macnar.

Zdalnie i hybrydowo bardziej docenieni?

W czasach pracy zdalnej pracodawcy zauważyli, że w rozproszonych zespołach trudniej utrzymać zaangażowanie i relacje z firmą. W wielu organizacjach położono nacisk na to, żeby te relacje utrzymać i w czasie spotkań online znaleźć na to czas. Wygląda na to, że się to udało, ponieważ najbardziej doceniani czuję się ankietowani, którzy pracują zdalnie i hybrydowo (niemal po 2/3 wskazań).  Poczucie doceniania osób, które pracują stacjonarnie jest aż o 20 punktów proc. niższe (tylko 44% wskazań).

Pandemia trwale wpłynęła na nasz sposób pracy. W banku duża część pracowników może pracować zdalnie, dlatego w 2022 roku postawiliśmy stronę z wirtualnymi kartkami doceniającymi. Akcja nie ograniczyła się tylko do 5. marca, kartki były wysyłane przez kolejne dni, w sumie nasi pracownicy wysłali 9,5 tysięcy kartek. Pracownicy komentowali, że to fajna akcja i najmilsza chwila oddechu w tych trudnych dniach – wspomina Julia Węglicka z Banku BNP Paribas.

Przełożony i finansowe uznanie mają realny wpływ

Ankietowani pytani o najbardziej preferowane formy doceniania wskazują, że są to: pozytywna informacja od przełożonego (60% wskazań) i gratyfikacja finansowa (59%). Pozytywna informacja od przełożonego jest szczególnie ważna dla kobiet, z kolei mężczyźni zdecydowanie bardziej wolą otrzymać gratyfikację finansową. Na kolejnych miejscach znalazły się podziękowanie na forum i zwykłe podziękowanie. Te formy doceniania można wdrożyć od razu – warto spróbować i zobaczyć, jak zmieni się atmosfera w pracy.

Zastanawiasz się, w jaki sposób twoja organizacja może obrać #KierunekDocenianie? Pamiętaj, że nie chodzi w nim o wielkie gesty, ale codzienną obecność i zauważenie drugiej osoby. W McDonald’s Polska zależy nam na tym, by każdy, kto angażuje się i pracuje na nasze wspólne sukcesy, wiedział, że jego praca jest ważna. Zacznij i doceń siebie za swoje pierwsze kroki na drodze doceniania! – mówi Anna Kiełczewska, Senior Manager, Talent and Employer Reputation & Engagment Leader w McDonald’s Polska.

Oczekujemy feedbacku

Pochwała za dobrze wykonaną pracę ma sens, jeśli wiemy, za co jesteśmy chwaleni. Informacja zwrotna jest nieodłączną częścią doceniania. Tymczasem program feedbacku funkcjonuje w 43% firm, w których pracują ankietowani. Dla pracowników ważne jest, żeby nie tylko wiedzieli, że coś robią dobrze czy źle, ale potrzebują również konkretów dotyczących oceny ich pracy. Uczestnicy badania najbardziej chcieliby otrzymywać szczegółową konstruktywną informację zwrotną (58% ankietowanych) lub ogólną konstruktywną informację zwrotną (31%).

Najczęściej otrzymujemy informacje zwrotne podczas oceny okresowej (23% wskazań). Około 20% badanych otrzymuje feedback raz na tydzień lub raz na miesiąc. 13% ankietowanych nigdy nie dostaje informacji zwrotnych w pracy.

Radość istotna w pracy

Radość w pracy jest ważna dla 99% ankietowanych, a jednocześnie tylko 45% badanych uważa, że w ich organizacjach radość w pracy jest ważnym tematem. – W pracy spędzamy dużą ilość czasu – warto, żeby było to miejsce przyjazne i motywujące do działania – zauważa Julia Węglicka z BNP Paribas.

Ankietowani kojarzą radość w pracy w pierwszej kolejności z atmosferą, w której mogą czuć się swobodnie i nie boją się wyrażać swoich poglądów (87% wskazań). Na drugim miejscu znalazła się praca z ludźmi z poczuciem humoru (47%), a trzecie miejsce zajmuje pozytywny feedback i docenianie ze strony pracowników i szefa (37%).

Czas na radość w pracy wg ankietowanych może poprawić relacje w pracy (75% wskazań), zmniejszyć stres i napięcie (74%), a także dodawać energii do działania (71%). Pracownicy, którzy mają czas na radość w pracy, są bardziej zaangażowani (56% odpowiedzi) i zmotywowani (61%), zwiększa się ich kreatywność (51%) oraz pracują efektywniej (45%). Warto zadbać o czas na radość w pracy.

  • Organizator projektu Siła Doceniania: HRM Institute
  • Partner Projektu: Bank BNP Paribas, Capgemini Polska
  • Uczestnicy Projektu: Jeronimo Martins (Biedronka), McDonald’s Polska
  • Patroni medialni: Nais, HRlink, Goldenline, Brief, Dream Employer, Mamopracuj.pl, helloHR
  • Informacje na temat projektu: siładoceniania.pl
Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
People Trends 2026