People Trends 2026: Praca przyszłości

Na co pracodawcy powinni zwrócić uwagę już teraz, by nie być zaskoczonym za kilka miesięcy czy lat? Sprawdź w artykule Tiny Sobocińskiej

Pandemia zmieniła nasz model pracy na zawsze. Tego, że można pracować zdalnie w wielu firmach, obszarach kompetencyjnych, rolach, nie da się odczarować. Praca zdalna zamienia się w pracę hybrydową, a te firmy, które wypracowały swoje modele łączące pracę z biura z pracą zdalną, dostosowane do ich specyfiki, preferencji zespołu i potrzeb indywidualnych pracowników, wygrają na rynku pracy. Pracownicy chcą pracować elastycznie, z jak największą swobodą miejsca i czasu pracy. Menedżerowie potwierdzają, że elastyczność wiąże się bezpośrednio z zaangażowaniem i efektywnością.

Dialog podwójnie istotny

Firmy, które podeszły do tego tematu jak do strategicznej transformacji, włączyły w dialog pracowników, oddały decyzyjność menedżerom, pomagając im jednocześnie przygotować się do codziennych wyzwań związanych z długofalową integracją pracowników z firmą i zespołem, produktywnością, innowacyjnością, onboardingiem nowych pracowników czy utrzymaniem właściwego zdrowego work-life balance, które usprawniają sposoby pracy, podnoszą umiejętności technologiczne, ale też integrują wszystkich uczestników w hybrydowym świecie. Dzięki temu wygrywają wojnę o talenty i cieszą się znacznie niższą rotacją, niż inne organizacje, które potraktowały pracę zdalną jako odpowiedź na kryzys pandemii i w bezpiecznym momencie wróciły razem z pracownikami do biur. Ci ostatni utracili ogromną szansę opartą na uczeniu się z unikatowego doświadczenia, zmianie kultury organizacyjnej, podniesienia poziomu zaufania w organizacji.

Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie

Naturalną częścią zdrowego ekosystemu pracy są biura. W wielu firmach zaszły widoczne zmiany w przestrzeni biurowej – od zwiększenia przestrzeni coworkingowych, ilości sal na spotkani, czy liczby budek telefonicznych po zadbanie o akustykę, zieleń, ciche pokoje, aplikację do rezerwacji flexi desks, parkingów albo sal konferencyjnych. Te zmiany owocują zwiększeniem efektywności pracy, ale także zadowoleniem pracowników i większą gotowością, aby pracować również z biura. Tak jak potwierdziło badanie Gallupa, nowy sens pracy z biura opiera się na 4C: Connection, Collaboration, Creativity and Culture i to w takim środowisku pracownicy pracują najefektywniej.

Praca hybrydowa to również otwarcie się na nowe kompetencje. Kolejna ogromna zmiana w sposobie funkcjonowania firm przyniosła paradoksalnie jeszcze większą zwinność w poruszaniu się w nowej rzeczywistości a także umiejętność pracy asynchronicznej czy pracy głębokiej. Zespoły HR zmodyfikowały podejście do employee experience z podziałem na online, offline oraz hybrid. Miały wpływ na zmianę kultury firmy m.in. przez podniesienie efektywności spotkań. To wszystko, co zainwestowały firmy w działania w obszarze: praca hybrydowa, czyli transformację sposobu pracy, nowoczesne biura, nowe umiejętności, zwraca się jako inwestycja w walce o talenty. Pod warunkiem, że na pokładzie pracują świadomi liderzy, którzy potrafią pracy w nowych warunkach nadać sens oraz proaktywny HR, który transformacji modelu pracy umie nadać strategiczny charakter, a jednocześnie połączyć to wyzwanie z podniesieniem standardów hybrid employee experience i dodaniem nowej, świeżej energii w organizacji.

2026: przyszłość wokół pracownika

Wiele firm wprowadziło już 4-dniowy tydzień pracy lub 6-godzinny dzień pracy. Praca hybrydowa jest standardem, a organizacje powszechnie korzystają ze strategicznej analityki opartej na danych dotyczących naszej efektywności, wellbeingu, komfortu pracy w dowolnym miejscu i czasie. Etyczna sztuczna inteligencja pomaga planować aktywności indywidulane w ciągu dnia, ale też dopasowywać benefity do potrzeb konkretnych pracowników z wysoką trafnością ich dostosowania. Dane z aplikacji w miejscu pracy zapewniają pogłębione analizy optymalnego wykorzystania przestrzeni biurowych i ich ciągłego elastycznego dostosowywania. Zastosowanie technologii w komunikacji międzyludzkiej, współpracy, pracy zespołowej i indywidualnej zwiększa znacząco zaangażowanie i rezultaty. Prezentacje w zaawansowanych technologiach wizualnych są powszechne, a spotkania przebiegają na najwyższym poziomie koncentracji uwagi i bycia tu i teraz.

Technologie dla pracowników

Powszechna edukacja technologiczna umożliwia szybkie przekwalifikowanie się do nowych zadań, a nawet zawodów. W tym wszystkim wysoka świadomość znaczenia relacji międzyludzkich oraz unikatowości roli natury w naszym życiu powoduje, że ogromne środki inwestowane są w dbanie o środowisko naturalne, obecne również w pracy w biurach, domach. Popularne jest też ograniczanie podróży z powodów ekologicznych. Społeczności są głównym kontaktem każdego pracownika z firmą. Pracowników łączą wspólne cele, kompetencje, potrzeby, pasje, ale także np. trudności losowe. AI pomaga dopasować talenty do charakteru pracy, uwzględniając również motywatory i apetyt na rozwój w przyszłości. Jest skutecznym motorem rozwoju indywidualnego i kształtowania współpracującej organizacji (collaborative culture) opartej na różnorodności, inkluzywności i maksymalnej elastyczności modelu pracy w stosunku do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane wykorzystywane są do strategicznego planowania zmian w modelach pracy, budowania różnych scenariuszy pod kątem pozyskania i wewnętrznego rozwijania talentów, antycypowania umiejętności krytycznych w przyszłości w danej organizacji, ale też w ścisłym zestawieniu z preferencjami pracowników i ich zmieniającymi się nawykami poza pracą – elastyczność czasu i miejsca pracy to wymusza.

Workplace Manager standardem

Pracownik ma podobne oczekiwania wobec środowiska pracy jak konsument. Praca przyszłości wciąż jest tematem strategicznym w agendzie organizacji, dlatego rola Workspace lub Workplace Managera jest jedną z najbardziej poszukiwanych na rynku, holistycznych i rozwojowych ról dla wszechstronnych talentów z obszaru HR, administracji, projektowania biur, psychologii i socjologii. To rola, która strategicznie planuje, dostosowuje, analizuje trendy i rekomenduje najbardziej efektywne rozwiązania w ramach pracy w biurach, home office, w tzw. miejscach trzecich, a także umiejętności niezbędne do szybkiego dostosowywania się do zmian. Jeszcze szybszych niż w 2023 roku. Organizacje zmierzają w kierunku jednego z 4 światów (raport PwC The Four Worlds of Work in 2030): Świata Czerwonego (Red World) opartego na innowacjach, wysokim poziomie ryzyka i zwinności; Świata Niebieskiego (Blue World), kierującego się maksymalizacją produktywności, świata korporacji opartego na agresywnym zdobywaniu rynku; Świata Żółtego (Yellow World) określanego przez autonomię jednostki, etykę, sprawiedliwość, z człowiekiem w centrum uwagi lub Świata Zielonego (Green World) – zbudowanego na prawach człowieka, społecznej odpowiedzialności biznesu, różnorodności i lokalnych społecznościach. Ciekawe, które firmy w ramach 4 światów, będą najbardziej pożądanymi pracodawcami w roku 2026? Z mojej krótkiej ankiety przeprowadzonej na LinkedIn w 2021 roku, wynika, że preferowany będzie Świat Zielony. Sprawdzimy to!

Tina Sobocińska – obecnie HR4future – Founder & HR Strategic Advisor. HR Director 20+ lat doświadczenia w międzynarodowych firmach (PwC, DHL, Schneider Electric, Sanofi Aventis). Liderka networku Digital HR Champions, pasjonatka Workplace of the future. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS i w SGH. Autorka pierwszego w Polsce programu studiów podyplomowych na temat pracy hybrydowej i nowoczesnych biur.

Tekst pochodzi z raportu People Trends 2026.

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
People Trends 2026

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej