Wyższe zarobki łączą pracowników i pracodawców

Większość Polaków jest przekonanych, że ich sytuacja na rynku pracy będzie w tym roku taka sama lub lepsza niż rok wcześniej. Stąd pozytywne nastawienie do podwyżek i starania o wyższe wynagrodzenie

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service wynika, że 45 proc. zatrudnionych dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, 38 proc. widzi ją jako neutralną, a zaledwie 14 proc. osób wskazuje, że jest źle. Co więcej, już 6 na 10 osób jest przekonanych, że ich sytuacja zawodowa w 2022 roku będzie taka sama lub wręcz lepsza niż w poprzednim. Pogorszenia spodziewa się co szósty pracownik. Dobre nastawienie do własnej sytuacji na rynku pracy idzie w parze z oczekiwaniami wyższych zarobków. 60 proc. osób deklaruje, że będzie się starało o podwyżkę swojego wynagrodzenia. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 29 proc. osób. Nie jest to jednak jedyna strategia zatrudnionych, żeby zwiększyć swój miesięczny dochód. Co piąty pracownik poszuka lepiej płatnej pracy, a co dziesiąty rozejrzy się za pracą dorywczą.

Polski Ład wpłynął na podwyżki?

Jednym z argumentów za zwiększaniem swojego wynagrodzenia, poza inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, są zmiany prawno-podatkowe związane z Polskim Ładem. Dla 35 proc. osób Polski Ład nie miał wpływu na ich wynagrodzenie wypłacane na rękę, a 31 proc. pracowników twierdzi, że teraz ich miesięczna pensja jest mniejsza niż jeszcze w zeszłym roku. Podwyżkę zaobserwowało 16 proc. zatrudnionych.

Deficyt kadrowy nadal jest wskazywany przez firmy jako jedno z głównych wyzwań w 2022 roku. W obliczu braku rąk do pracy, podnoszenie wynagrodzeń jest najskuteczniejszym sposobem na zatrzymanie lub przyciągnięcie pracowników. Firmy o tym wiedzą. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service wynika, że 52 proc. firm planuje podnosić pensje. Wśród nich 19 proc. planuje podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej, 17 proc. chce wyrównać inflację, a 16 proc. deklaruje, że podniesie pensje bez względu na inflację i wyższy poziom płacy minimalnej. W przypadku 28 proc. pracodawców jest plan, żeby wynagrodzenia się nie zmieniły, a zaledwie 7 proc. planuje obniżkę. Im mniejsza firma tym większa szansa na niższą pensję – tylko 2 proc. największych przedsiębiorstw planuje obniżkę wynagrodzeń w porównaniu do 8 proc. średnich i 11 proc. małych.

– Pytając pracodawców o szczegóły związane z podwyżkami okazuje się, że najwięcej firm planuje podwyżki o maksymalnie 6-10 proc. Górne widełki tej podwyżki pozwalają pokryć inflację, która w marcu przekroczyła 10 proc. Jednak nie wszyscy pracodawcy będą tacy hojni. Co czwarta firma planuje podwyżki tylko o 1-5 proc. Nieco mniej, bo 17 proc. chce zwiększyć wynagrodzenia o 11-15 proc. A tylko 13 proc. zatrudnionych może liczyć na wzrost pensji przekraczający 16 proc. aktualnego wynagrodzenia – podsumowuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Metodologia badania:

Rating Group. Badanie pracowników z Ukrainy obejmowało osoby, które miały doświadczenia pracy w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat. Byli to mieszkańcy czterech ukraińskich przygranicznych miast: Lwowa, Łucka, Tarnopola oraz Iwano-Frankowska. W sumie przebadano 400 respondentów metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby N=400 to +/- 4,9%. Wywiady z pracownikami zostały zrealizowane w terminie 7-16 lutego 2021 roku.

Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview) w terminie 8-12 lutego 2022 roku. Próbę pracowników dobrano metodą selekcji z ogólnopolskiej próby losowo-kwotowej N=1000 osób w wieku od 18-tu lat wzwyż, gdzie kwoty łączne dla kategorii płeć x wiek x wielkość miejscowości zamieszkania dobrane według reprezentacji w populacji pełnoletnich Polaków, z czego wyselekcjonowana została próba właściwa do analiz, tj. osoby pracujące na dowolny rodzaj umowy lub prowadzące działalność gospodarczą. Próbę pracodawców o liczebności N=300 dobrano w podziale na strukturę zatrudnienia – n=100 firm małych (10-49 pracowników), n=100 firm średnich (50-249 pracowników) oraz n=100 firm dużych (250+ pracowników) – z uwzględnieniem województwa (miejsca prowadzenia działalności) oraz branży.

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
People Trends 2026

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej