Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Obywateli Ukrainy można zatrudnić na 24 miesiące na podstawie uproszczonej procedury. W związku z obecną sytuacją za naszą wschodnią granicą formalności związane z zatrudnieniem obcokrajowców mają być jeszcze bardziej skrócone. Tłumaczymy, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy

Zatrudnianie Ukraińców w Polsce

Zgodnie z informacją zamieszczoną na rządowej stronie gov.pl obywateli Ukrainy oraz innych pięciu państw Europy Wschodniej można zatrudnić na okres dwóch lat na podstawie uproszczonej procedury tzw. oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. To ważna informacja zwłaszcza teraz, gdy nasi wschodni sąsiedzi uciekają przed wojną i planują zatrudnić się w Polsce. Jakie są obowiązki pracodawcy względem zatrudnienia osoby z Ukrainy? Tłumaczymy obowiązujące przepisy.

Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Chcąc legalnie zatrudnić obywateli Ukrainy, wystarczy złożyć odpowiedni dokument w powiatowym urzędzie pracy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy można złożyć wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić, jest obywatelem Ukrainy albo Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji
  • okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące
  • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie są pracami sezonowymi, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, to oświadczenie wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do właściwego urzędu pracy w formie papierowej lub elektronicznej przez rządowy portal praca.gov.pl. Opłata za wpis wynosi 30 złotych.

Planujesz zatrudnić pracowników z Ukrainy? Zapisz się na specjalny webinar w ramach cyklu HR wspiera Ukrainę, który odbędzie się już we wtorek 15 marca o godz. 11:00

Uproszczona procedura zatrudnienia pracowników z Ukrainy

Możliwość złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez osobę z Ukrainy upraszcza proces zatrudnienia. Powiatowy urząd pracy nie musi przeprowadzać testu rynku pracy oraz niepotrzebne jest pozwolenie na pracę, co sprzyja szybszej legalizacji zatrudnienia. Po złożeniu odpowiednich dokumentów w urzędzie pracy, następuje weryfikacja i jeżeli wszystko jest w porządku, to oświadczenie zostaje wpisane do ewidencji w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów. W przypadku postępowania wyjaśniającego rozstrzygnięcie następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego Ukraińców

Pracodawca, który planuje zatrudnić osobę z Ukrainy, powinien dopełnić wszelkich formalności i na podstawie oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi musi:

  • Zrobić kopię ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu w Polsce
  • Przekazać zarejestrowane przez urząd oświadczenie, na podstawie którego osoba z Ukrainy będzie mogła uzyskać wizę w celu wykonywania pracy
  • Zawrzeć umowę pisemną z przyszłym pracownikiem
  • Powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy przez daną osobę z Ukrainy w ciągu 7 dni od jej rozpoczęcia.
  • Zgłosić pracownika z Ukrainy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ciągu 7 dni od podjęcia pracy

W przypadku gdy zgłoszona w oświadczeniu osoba nie podejmie pracy, należy poinformować o tym właściwy urząd pracy w ciągu 7 dni od od dnia określonego w ewidencji jako dzień rozpoczęcia zatrudnienia.

Termin ważności oświadczenia

Oświadczenie jest ważne przez 24 miesiące. Przekroczenie tego terminu zostanie uznane jako wykonywanie pracy za nielegalną. Okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia zawsze dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy. W związku z tym należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia, niezależnie od tego, czy praca była wykonywana tylko w jednym przedsiębiorstwie, czy też w innych.

Planowane zmiany w przepisach

W związku z napiętą sytuacją za naszą wschodnią granicą i wzmożoną migracją osób z Ukrainy do Polski rząd stara się uprościć obowiązujące przepisy tak, by Ukraińcy szybciej mogli podjąć się zatrudnienia. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie gov.pl obecnie trwają pracę nad ustawą zawierającą nowe rozwiązania dotyczące szczególnej procedury zatrudniania osób, które wyjechały z Ukrainy w związku z trwającą w tym państwie wojną. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w marcu 2022 roku, w związku z tym należy na bieżąco śledzić pojawiające się informacje.

. prasówka benefity bezpośrednie poszukiwania biznes candidate experience CSR direct search eb employer branding goldenline goldenline.pl hr HRlink human research IT kandydat kariera konferencja konkurs marka pracodawcy nowości nowość ogłoszenia praca pracodawca pracownik prasówka przegląd mediów raport rekrutacja rekruter rozwój rynek pracy scena hr serwis social media trendy trendy hr webinar wizerunek wizerunek firmy wynagrodzenia wyszukiwarka kandydatów zatrudnienie zmiany

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
People Trends 2026