HR Challenge Poland 2022

Weź udział w inspirującej konferencji HR CHALLENGE POLAND, która odbędzie się 9 i 10 marca 2022 roku. Wiedza wyciągnięta podczas dyskusji panelowych z wybitnymi ekspertami z branży na pewno przyda się w codziennych zawodowych działaniach

Dlaczego warto?

Goście z Polski i zagranicy

Podczas całego eventu HR CHALLENGE POLAND 2022 będzie można wziąć udział w niesamowitych dyskusjach panelowych, które poprowadzą goście z Polski i z zagranicy. Różne podejścia, różne perspektywy od reprezentantów z działów HR i biznesu

Doświadczenia ludzi sukcesu

Doświadczeni managerowi i dyrektorowie z największych firm przedstawią nam sprawdzone rozwiązania używane w praktyce

Eksperckie HR-owe rozwiązania

W dobie transformacji biznesu i pracy hybrydowej HR-owi eksperci opowiedzą o rozwiązaniach, ułatwiających codzienną pracę w branży

Angażująca, interaktywna formuła

Networking z prelegentami, indywidualne chaty 1:1, spotkania face to face to wszystko czeka na uczestników konferencji

100% online!

Bezpiecznie, wygodnie, elastycznie. Podczas dwóch dni będzie można swobodnie przechodzić pomiędzy różnymi panelami i wybierać najciekawsze z nich

Mało? Sprawdź poniżej przedsmak jednej z dyskusji panelowej

Przywództwo w nowej rzeczywistości – dyskusja panelowa

Rola przywództwa jeszcze nigdy nie była tak kluczowa jak obecnie. COVID-19 okazał się katalizatorem przemian w tym obszarze. Zmianie uległy modele pracy oraz zachowania pracowników. Naturalnym więc jest przyjrzenie się temu, co działo się w Polsce w roku 2021 w obszarze zarządzania zespołem i co w praktyce oznacza pojęcie leadershipu.

Jakie są oczekiwania pracowników od liderów?

Andrzej Borczyk, HR Director, GRUPA ŻYWIEC

Oczekiwania pracowników w stosunku do liderów ulegają zmianie ze względu na różne pokolenia działające na rynku pracy, a także ciągłe zmiany spowodowane nowymi modelami biznesowymi dopasowującymi się do dynamicznego otoczenia biznesu. COVID także zredefiniował wiele strategii i sposobów działania.

Rolą lidera jest budowanie różnorodnego środowiska pracy, w którym pracownik może czuć się sobą, rozwijać się oraz realizować zakładane cele. W coraz częstszych hybrydowych formach pracy staje się ważne budowanie wspólnego sensu działania, przynależności do zespołu i firmy. Budowanie miejsca pracy, z którego czujemy się naturalnie dumni. By to się zadziało liderzy, pomimo że pracują na odległość muszą być blisko swoich podwładnych, rozumieć ich ambicje, potrzeby rozwojowe oraz aspekty życia prywatnego. Dzielić się feedbackiem oraz o niego prosić. Być nie tylko bezpośrednim przełożonym, lecz także coach’em, mentorem, po prostu autorytetem. Rolą autentycznego lidera, jest budowanie zespołu, który wspólnie dostarcza cele, kształtuje trendy i adaptuje się do zmieniającej się teraźniejszości, w której chcemy razem działać. Musi on budować zaangażowane miejsce pracy oraz dbać o ciągły rozwój swój, oraz pracowników. Tego dziś oczekujemy od lidera.

Który z elementów przywództwa w aktualnej rzeczywistości staje się kluczowy, a może nawet najważniejszy?

Krzysztof Potyrała, Dyrektor Personalny Polska i Kraje Bałtyckie, INTERSNACK

Ostatnie dwa lata to przewartościowanie oczekiwań wobec liderów i w rezultacie konieczność ich przejścia na pozycję „servant leadership”.  Oparta jest ona nie tylko o wskazywanie kierunków działania i „proste” motywowanie do realizacji celów, ale również – z może przede wszystkim  – o indywidulanie podejście do członków zespołów, ich słuchanie i wspieranie w zmieniającym się jak w kalejdoskopie otoczeniu biznesowym i społecznym. 

Które kompetencje liderów warto obecnie rozwijać?

Marcin Mendruń, Dyrektor ds. Management Development i Szkoleń, JERONIMO MARTINS

W wyniku doświadczeń wielu liderów, oraz badań nad przywództwem, bez wątpienia „dziś i jutro” dobrego przywództwa to RELACJE. Zdecydowanie rekomenduję, by zatem rozwijać kompetencje związane z autentycznością, lepszym rozumieniem siebie (self awareness) i innych, pracą z obszarem emocjonalnej inteligencji. Dla wielu menedżerów brzmi to wciąż jak „fanaberie”, a to po prostu klucz do sprawczości menedżerskiej.  Drugim ważnym obszarem do rekomendacji jest otwartość na rozwój, zwana taż learning agility, a więc realna a nie taka „malowana” gotowość do ciągłego uczenia się, ale też – oduczania – co czyni z nas skutecznych liderów w czasach ciągłej zmiany.

Weź udział w inspirującej konferencji i czerp inspiracje od ekspertów z branży


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne