Pióro odpowiedzialności – zgłoś artykuły

Po raz 12. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyłoni najlepsze artykuły na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Rozpoczął się nabór tekstów w konkursie „Pióro odpowiedzialności”

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów CSR

Wystartował nabór artykułów w konkursie dla dziennikarzy i ekspertów CSR – Pióro odpowiedzialności. Teksty opublikowane w 2021 roku na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju można rejestrować do 28 lutego poprzez poprzez formularz. Ogłoszenie laureatów nastąpi 25 maja br. podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie. W konkursie obowiązują następujące kategorie:

  • artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
  • artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
  • artykuł tematyczny „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

Dzięki zaangażowaniu dziennikarzy_ek i ekspertów_ek, podnoszących w swoich publikacjach kwestie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, tematy te są obecne w debacie publicznej i zyskują na znaczeniu. Ostatnie lata to czas, kiedy trafiły do mediów głównego nurtu. W konkursie „Pióro odpowiedzialności” chcemy wyłonić najlepiej opracowane teksty m.in. pod względem zawartości merytorycznej, rzetelności czy innowacyjności w przygotowaniu materiału. Zachęcam serdecznie do zgłaszania publikacji, które Państwa zdaniem zasługują na to wyróżnienie. W ten sposób przyczyniamy się do popularyzacji i wzmocnienia idei zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG czy mówiąc najprościej – odpowiedzialnego biznesu, jakiego potrzebuje dziś świat – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Przebieg konkursu

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem. Autorzy nagrodzonych tekstów otrzymają statuetki lub dyplomy.

Wyłonienie zwycięzców konkursu

Zwycięzcy 12. edycji „Pióra odpowiedzialności” zostaną ogłoszeni podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny). Wydarzenie odbędzie się 25 maja br.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 12 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.