Trening mentalny, czyli jak zwiększyć poziom zaangażowania pracowników

Poziom zaangażowania pracowników jest coraz niższy, potwierdzają to przeprowadzone badania. Co w tej sytuacji mogą zrobić działy HR? Trenerka mentalna Joanna Nycz-Kowalska radzi pracodawcom, jak mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników

Spada poziom zaangażowania pracowników

Badania Kincentric, przeprowadzone w trzecim kwartale 2021 r. na grupie ponad 26 tys. pracowników wskazały, iż poziom zaangażowania pracowników wynosi 45%. Dla porównania –  w pierwszym kwartale 2021 r. wskaźnik zaangażowanych pracowników wynosił 57%.  Na ten stan rzeczy wpływ miało wiele czynników m.in: pandemia i jej konsekwencje, praca zdalna, brak kontaktów z ludźmi, obawa o zdrowie, ale także brak perspektyw rozwojowych czy niekorzystna atmosfera w pracy.

Działy HR w trosce o zaangażowanie pracowników

Co z tych badań mogą wyczytać pracodawcy? Przede wszystkim nie mogą ich zignorować, gdyż zaangażowanie pracowników ma bezpośredni wpływ na realizowane przez nich zadania, co z kolei może prowadzić do osiągania celów biznesowych przedsiębiorstw lub ich braku. Dodatkowo zdemotywowany pracownik nie identyfikuje się z firmą, nie jest przewiązany emocjonalnie do organizacji i jej celów,  na takim poziomie, aby być i czuć się jej częścią.

Spadek zaangażowania pracowników – konsekwencje

Jak to odczucie jest ważne, zapewne każdy się przekonał, kiedy miał przed sobą trudny projekt i pełen entuzjazmu oraz wiary w sukces, często po godzinach, realizował go, wierząc w siebie, w projekt i w firmę.  Na drugim biegunie jest właśnie brak zaangażowania, który może prowadzić do frustracji, obniżenia poziomu zadowolenia z życia, a finalnie do zmiany pracy.

Jeżeli dodamy do tego badania mówiące o tym, że 57% badanych pracowników rozważa zmianę pracy (wzrost o 13% punktów procentowych więcej w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r.), problem pracodawców zaczyna się robić coraz bardziej palący.

Sposoby na zaangażowanie pracowników

Co zatem robić w tej sytuacji? Postawię tezę, że zwiększenie zaangażowania pracowników może być poprawione poprzez połączenie dwóch czynników: poprawienia stanu zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwo finansowe.  Na tym pierwszym czynniku się skupię.

Trening mentalny

Poza standardowymi ofertami dla pracowników w postaci dofinansowywanych zajęć sportowych i prywatnej opieki medycznej przyszedł czas na ich zdrowie psychiczne – i tu, w naturalny sposób pojawia się trening mentalny.

Sukces zaczyna się od głowy, a konkretnie od myśli, postawy czy dialogu wewnętrznego. Tym „zajmuje się” trening mentalny i między innymi pomaga on wypracować odporność psychiczną, która jest kluczową umiejętnością w dzisiejszych czasach. Na czym konkretnie polega? Odporność psychiczna to umiejętność radzenia sobie z problemami dnia codziennego, wyzwaniami i przeszkodami, które stają na drodze.  Innymi słowy, odporność psychiczna to schemat, w jaki pracownik reaguje na stres czy presję.

Zwalczanie stresu

A to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo długotrwały stres przyczynia się do spadku koncentracji, zmniejszenia decyzyjność, w końcu może prowadzić do zaniedbywania obowiązków służbowych. Skutki błędnego koła stresu są też odczuwalne w życiu prywatnym. Stres powoduje, że mamy mniejszą zdolność zarządzania emocjami, zakłócone procesy poznawcze, planowanie, podejmowanie decyzji czy przewidywanie konsekwencji, obniża się pewność siebie. Dodatkowo hormony stresu, czyli adrenalina i kortyzol – wydzielane w nadmiarze – mogą prowadzić do chorób serca, bezsenności, natarczywych myśli – tzw. ruminacji, czy do depresji.

Zmiana sposobu myślenia

W tej sytuacji konieczne jest działanie. Można, doraźnie, rozpocząć od aktywności fizycznej, medytacji, jednak, aby wyeliminować źródło problemu, konieczna jest praca „w głowie”.  To trening mentalny sprawia, że odporność możemy kształtować poprzez postawę i sposób myślenia. To z kolei już prosta droga do wyeliminowania problemu i możliwość cieszenia się życiem. Zawodowym i prywatnym.

Trening mentalny w firmie

I tu ruch i działanie leży po stronie pracodawców. Mając świadomość, jak ważne jest zdrowie psychiczne pracowników, niektóre firmy tworzą w swoich strukturach miejsce dla tzw. menedżerów ds. szczęścia. Np. w Ceneo od 2013 r. działa mood manager, a spółka Vivus w 2016 r. powołała grupę „Power Rangers”, której zadaniem jest dbanie o dobrostan pracowników.  Kwestią czasu jest zatem kiedy usłyszymy, że firmy zaczną zatrudniać trenerów mentalnych.

***

Trening mentalny – to skuteczne, oparte na badanych naukowych działania na styku psychologii, socjologii, endokrynologii, neuronauki, które m.in. pozwalają na kontrolę procesów wewnętrznych oraz bodźców zewnętrznych. Trening mentalny m.in.: na kondycję psychiczną, koncentrację, pewność siebie, radzenie sobie z porażkami czy wyrobienie nawyku zwyciężania. 

Joanna Nycz-Kowalska

Trener Mentalny

www. MentalniePomocni.pl

Szukasz inspiracji do działania w obszarze HR? Dołącz do Zimowej Akademii Marki Pracodawcy.

Zapisz się na newsletter Goldenline

i otrzymaj dostęp do nagrania z webinaru

Marka pracodawcy a rekrutacja