Polska najmocniej poprawiła wskaźnik zatrudnienia ze wszystkich krajów UE

W okresie kryzysu wywołanego przez COVID-19 Polska odnotowała poprawę wskaźnika zatrudnienia o 2,4 pp. To najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej – wynika z najnowszych danych Eurostatu

Wskaźnik zatrudnienia w krajach UE

Na drugim miejscu, tuż za Polską znalazły się Niderlandy ze wzrostem o 2,3 pp., podium zamyka Słowacja (+2 pp.). Bezrobocie w UE wróciło w trzecim kwartale 2021 roku do poziomu sprzed kryzysu, a już 1 na 4 bezrobotnych w analizowanym okresie znalazł pracę.

W trzecim kwartale 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wynosił w UE 73,5 proc. (wzrost o 0,7 pp. w porównaniu z drugim kwartałem), a luka na rynku pracy spadła do poziomu 12,9 proc. W okresie od drugiego do trzeciego kwartału zeszłego roku pracę w Unii Europejskiej znalazło 3,8 mln bezrobotnych, co stanowi 24,4 proc. wszystkich bezrobotnych odnotowanych w tym czasie.

Chcesz być na bieżąco? Sprawdź e-book: HR Trendy 2022 i śledź nowinki z branży rekrutacyjnej

Wskaźnik zatrudnienia w skali kwartalnej i „pandemicznej”

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia w trzecim kwartale odnotowano w Niderlandach (82,6 proc.), wynik powyżej 80 proc. zanotowały również Szwecja, Niemcy i Czechy. Polska z wynikiem 75,7 proc. znalazła się powyżej średniej europejskiej. Najniższy wskaźnik zatrudnienia zanotowały natomiast Włochy (63,1 proc.) i Grecja (63,2 proc.)

W porównaniu kwartalnym największy wzrost odnotowano w Grecji (+1,8 pp.), na Cyprze (+1,6 pp.), w Irlandii (+1,5 pp.), a także na Litwie i w Austrii (w obu przypadkach +1,1 pp.). W Polsce wskaźnik wzrósł o 0,4 pp. Ogółem zatrudnienie wzrosło w 24 państwach UE, pozostało stabilne w Bułgarii i Chorwacji, a spadło jedynie w Finlandii (o -0,2 pp.).

Biorąc pod uwagę wskaźniki notowane w czwartym kwartale 2019 roku, czyli z okresu sprzed pandemii, zatrudnienie spośród wszystkich krajów UE najmocniej, bo o 2,4 pp. wzrosło w Polsce. Nasz kraj notuje systematyczną poprawę tego wskaźnika od 2013 roku. Jednym wyjątkiem był drugi kwartał 2020 roku, kiedy do Polski dotarła pandemia. Polski rynek pracy odrodził się szybko, by w ostatnim czasie bić kolejne rekordy pod względem zatrudnienia czy liczby miejsc pracy – zauważa Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, Personnel Service.

Na drugim miejscu, tuż za Polską znalazły się Niderlandy ze wzrostem o 2,3 pp., podium zamyka Słowacja (+2 pp.). Dla całej UE wskaźnik ten w analizowanym okresie od 2019 roku wzrósł 0,1 pp., co oznacza, że po pandemicznych wahaniach, wrócił do poziomu sprzed COVID-19. Wskaźnik zatrudnienia spadł natomiast najmocniej w Rumunii, o 4,6 pp., „pod kreską” znaleźli się także nasi sąsiedzi – Niemcy i Czechy, gdzie wskaźniki wyniosły kolejno -0,2 i -0,3 pp. 

Polska na podium również pod względem stopy bezrobocia

Według Eurostatu, w  trzecim kwartale 2021 r. bez pracy pozostawało 13,8 mln osób, a unijna stopa bezrobocia wyrównana sezonowo wynosiła 6,7 proc. (0,4 pp. niż mniej niż w drugim kwartale 2021). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Czechach (2,7 proc.). Polska z wynikiem 3,2 proc. znalazła się na drugim miejscu spośród wszystkich krajów UE, obok Niemiec i Niderlandów, które zanotowały ten sam wynik. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Grecji (14,3 proc.) oraz Hiszpanii (14,5 proc.).


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne