Wzrasta rola kobiet w przemyśle

Międzynarodowe firmy z branży produkcyjnej od lat wdrażają programy mające na celu zatrudnianie większej ilości kobiet w zespołach technicznych. Trend też jest widoczny także w Polsce. Z badania „Kobieta w branży przemysłowej” przeprowadzonego przez HRK wynika, że 34% firm deklaruje wzrost zatrudnienia kobiet na stanowiska specjalistyczne inżynierskie i naukowo-techniczne

Różne płace?

Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Badań Statystycznych (Eurostatu) w 2019 roku luka płacowa między mężczyznami a kobietami w Polsce wynosiła 8,5% i była niższa od średniej europejskiej o 5,6 pkt proc. Największa luka płacowa występuje w działach gospodarki zdominowanych przez mężczyzn. Wyjątek stanowi budownictwo, gdzie to mężczyźni wykonują prace wymagające sprawności fizycznej i siły, kobiety zaś częściej zajmują stanowiska wyższe, wymagające określonych i jednocześnie lepiej płatnych kompetencji (np. projektantka, architektka).

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez HRK,  51% szefów działów HR podało, że w ich organizacjach nie występują różnice w wysokości wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami zatrudnionymi na analogicznych stanowiskach. Z kolei 26% uczestników badania jest zdania, że różnice te występują, a 23% nie posiada wiedzy na ten temat.

Zdecydowanie pewniej nasi ankietowani odpowiadali na pytanie o różnice w zakresie obowiązków pomiędzy kobietami a mężczyznami, którzy są zatrudnieni na analogicznych stanowiskach. Aż 83% wskazało, że zakres obowiązków dla wszystkich pracowników na analogicznych stanowiskach jest taki sam.

Różnorodność w organizacji

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania tematem różnorodności w biznesie. Dla niektórych jest to tylko chwilowy trend, dla innych możliwość budowania pozytywnego wizerunku i jeden z elementów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Jednak, jak wynika z doświadczeń specjalistów ds. rekrutacji z HRK, firmy które wdrożyły i realizują strategię diversity, sukcesywnie zwiększają swój potencjał biznesowy. Dodatkowo odczuwają przy tym pozytywne skutki finansowe.

– Zarówno w Polsce, jak i na świecie coraz więcej organizacji z sektora przemysłowego stara się  przełamywać stereotypy, dąży do zatrudniania większej ilości kobiet i prowadzi projekty rozwojowe pomagające w rozwijaniu ich kariery zawodowej. Takie działania prowadzą do zmiany wizerunku całej branży  i postrzegania jej przez kandydatki jako bardziej przyjaznej. Spowodowane jest to również coraz bardziej popularnym w ostatnich latach tematem zarządzania różnorodnością w organizacji. Możemy spotkać się z kampaniami rekrutacyjnymi skierowanymi głównie do kobiet, a także używaniem feminatywów o ogłoszeniach rekrutacyjnych i na stronach karier pracodawców. Dlatego nie powinny nas już zdziwić tytuły ogłoszenia o pracę takie jak „inżynierka ds. sprzedaży” czy „technolożka”. Z mojej perspektywy rynek pracy idzie w dobrym kierunku. Pracodawcy chętniej widzą kobiety na stanowiskach postrzeganych jako męskie. Jednakże potrzeba jeszcze wielu lat, aby zobaczyć znaczącą różnicę w strukturze zatrudnienia – podsumowuje Kinga Ulko z HRK S.A.

Wciąż jednak jest wiele firm, które nie stawiają sobie za cel realizacji rozwiązań wspierających różnorodność w miejscu pracy. Kierują się zasadą, że należy zatrudniać po prostu najlepszych kandydatów, bez względu na aspekty takie jak płeć czy wiek. Takie wypowiedzi również przeważały wśród uczestników badania „Kobieta w branży przemysłowej”, gdy zostali poproszeni o wskazanie korzyści, jakie płyną z zatrudniania kobiet i mężczyzn na poszczególne stanowiska. Zarówno w przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiska wyższego szczebla, jak i tych zatrudnianych na stanowiska specjalistyczne, zdaniem 42% ankietowanych płeć nie ma znaczenia, liczy się wiedza i zaangażowanie oraz wykształcenie i cechy osobowości.

Szukasz inspiracji? Zajrzyj też na blog HRlink z mnóstwem pomysłów związanych z rekrutacją, czy onboardingiem. Zachęcamy też do udziału w certyfikowanym cyklu webinarów Zimowej Akademii Markii Pracodawcy Goldenline i HRlink.

. prasówka benefity bezpośrednie poszukiwania biznes candidate experience CSR direct search eb employer branding goldenline goldenline.pl hr HRlink human research IT kandydat kariera konferencja konkurs marka pracodawcy nowości nowość ogłoszenia praca pracodawca pracownik prasówka przegląd mediów raport rekrutacja rekruter rozwój rynek pracy scena hr serwis social media trendy trendy hr webinar wizerunek wizerunek firmy wynagrodzenia wyszukiwarka kandydatów zatrudnienie zmiany

Zapisz się na newsletter Goldenline, a otrzymasz bezpłatnie raport

„Human Relations Trends 2025”


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne