Zrównoważony rozwój w pandemii

W trakcie trwającej pandemii biznes pozostaje zaangażowany w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Infografika Forum Odpowiedzialnego Biznesu ukazuje spektrum działań CSR firm w Polsce, skierowanych do różnych grup interesariuszy

Zrównoważony rozwój a pandemia COVID-19

Organizacja zachęca, aby podobne działania zgłaszać do największego w Polsce przeglądu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju – wydawanego corocznie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Nabór trwa do 17 stycznia i odbywa się poprzez stronę https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/.

Przykłady praktyk

Interaktywna infografika przedstawia przykłady 52 praktyk przyporządkowanych do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Po kliknięciu na wybraną inicjatywę można zapoznać się z treścią danej dobrej praktyki, zamieszczonej na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. Firmy zaprezentowane na infografice należą do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przykładowe działania zostały przyporządkowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Infografika daje obraz między innymi: form współpracy ze społecznościami lokalnymi, rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu, partnerstw sektorowych i międzysektorowych, aktywności w obszarze edukacji, czy zagadnień pracowniczych i konsumenckich. To przykłady zaangażowania biznesu w walkę ze skutkami pandemii – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Tym bardziej zachęcam do zgłaszania dobrych praktyk CSR do dorocznego przeglądu, przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja to także źródło inspiracji, jak działać na rzecz zrównoważonego rozwoju – dodaje.

Zgłoś inicjatywę do 14 stycznia

Firmy działające w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mogą do 17 stycznia zgłaszać swoje inicjatywy poprzez stronę https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/. Zakwalifikowane praktyki publikowane są w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W poprzedniej edycji wydawnictwa znalazły się działania 225 firm.

Zasady zgłoszeń

Firmy mogą dobre praktyki rejestrować do 17 stycznia 2022 roku, do końca dnia przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/. Wszystkie zgłoszone inicjatywy muszą być realizowane w 2021 roku. Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 inicjatyw.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – przedstawiciele

Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB. Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzieli menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz, (tel+48 663 020 358; ewa.wojciechowicz@fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne