Różnorodność i inkluzja w miejscu pracy – polskie realia

Diversity IN Check to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której celem jest analiza dojrzałości pracodawców w Polsce w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających organizacji. Niedawno ukazał się raport podsumowujący I edycję badania, a już 10 stycznia ruszy nabór do drugiej odsłony projektu

Diversity IN Check – co to jest?

Diversity IN Check to narzędzie badawcze, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, standardy GRI, norma ISO 26000 czy Wytyczne ONZ dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania w kwestionariuszu zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Pobierz raport >>

Lista pracodawców zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością

Na podstawie wyników badania stworzona została pierwsza Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Wszystkie firmy, które uczestniczyły w badaniu, otrzymały indywidualną kompleksową analizę uzyskanych wyników. Tym samym, niezależnie od tego, czy znalazły się ostatecznie na liście najbardziej zaawansowanych organizacji w zakresie D&I, uzyskały użyteczne narzędzie doskonalenia swoich działań. To właśnie edukacja w zakresie budowania włączających organizacji stanowi najważniejszy cel i  wartość.

Raport zrealizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport zawierający wnioski z badania, rekomendacje dla pracodawców oraz komentarze ekspertek i ekspertów z zakresu zarządzania różnorodnością. 

Pobierz raport >>

Pracodawcy posiadają procedury z zakresu D&I. Wyzwaniem są konkretne programy i skuteczna komunikacja

W badaniu Diversity IN Check maksymalna liczba punktów wynosiła 91,5, przy czym tylko trzy spośród pięciu obszarów były punktowane. Najwięcej, bo aż 39 punktów można było uzyskać w obszarze „Programy i działania”. W dwóch pozostałych obszarach, „Podstawy zarządzania” oraz „Budowanie zaangażowania”, można było uzyskać zbliżoną liczbę punktów – odpowiednio 26,5 oraz 26 punktów.

Szczegóły raportu:

Najwyższy osiągnięty wynik to łącznie 81 punktów, co stanowiło 89% możliwych do uzyskania punktów. Średnia uzyskana przez wszystkie organizacje biorące udział w badaniu to 60%. W zestawieniu tylko jedna organizacja i tylko w jednym obszarze uzyskała maksymalną liczbę punktów, osiągając w ten sposób 100% wskaźnika dla obszaru. Wynik ten odnotowano w obszarze „Budowa zaangażowania”. Średni wynik dla tego obszaru to 62%.

Co ciekawe, najsłabszy wynik średni uzyskaliśmy w obszarze „Programy i działania” (56%), przy 62% dla „Budowania zaangażowania” i 63% dla obszaru „Podstawy zarządzania”. Może to oznaczać, że o ile procedury w wielu firmach są już obecne, to nie przekładają się jeszcze na konkretne programy kierowane do różnych grup zatrudnionych. 67% ankietowanych firm przekroczyło próg 49,5 punktów, który był pierwszym progiem zakwalifikowania się na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce – Diversity IN Check.

10 stycznia ruszy nabór do II edycji badania

Nowa edycja badania Diversity IN Check rozpocznie się 10 stycznia. Organizatorzy zachęcają do udziału w badaniu także firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób. W ten sposób chcą poszerzyć spektrum organizacji, które poddają eksperckiej diagnozie swoje podejście do tematyki budowania włączających miejsc pracy. Uzyskanie informacji zwrotnej od pracodawców pomoże zaś w upowszechnianiu tematyki diversity & inclusion w Polsce. Ogłoszenie wyników badania nastąpi 25 maja 2022 roku podczas Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. 

Kto może zgłosić się do udziału w badaniu?

Każdy pracodawca, który realizuje działania z zakresu diversity & inclusion. Więcej informacji o kończącej się właśnie edycji można znaleźć na stronie http://kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck

Zdecydowana większość organizacji obecnych w pierwszej edycji chce kontynuować swój udział w badaniu i dodatkowo poleciłaby je innym pracodawcom. To najlepsza rekomendacja. Tym bardziej zależy nam oraz partnerom badania na przeprowadzeniu kolejnej edycji i jeszcze liczniejszym udziale pracodawców – zarówno sygnatariuszy Karty Różnorodności, jak i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. To zaproszenie kierujemy także do mniejszych firm i organizacji – zachęca Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce. 

Zaangażuj się w działania Karty Różnorodności w Polsce: http://kartaroznorodnosci.pl/