Zgłoś dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu. Nabór działań CSR do #Raport2021

Firmy, które realizowały działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w 2021 roku mogą je już zgłaszać do dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Trwa nabór działań CSR

Nabór działań trwa do 14 stycznia i odbywa się poprzez formularz, a udział jest bezpłatny. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”  będzie edycją jubileuszową. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikuje raport po raz 20. Wydawnictwo stanowi największy w Polsce przegląd CSR oraz kwestii ESG za dany rok. W poprzedniej edycji raportu znalazło się blisko 2000 przykładów działań 225 firm.

Zgłoś dobre praktyki >> https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/

Organizatorzy wprowadzili zmiany w raporcie. Limit zgłoszonych dobrych praktyk od tej edycji wynosi 10. Zrezygnowano także z podziału w raporcie na praktyki nowe i długoletnie.

Zasady zgłoszeń

Firmy mogą dobre praktyki rejestrować do 14 stycznia 2022 roku, do końca dnia przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/. Wszystkie zgłoszone inicjatywy muszą być realizowane w 2021 roku. Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 inicjatyw.

Inicjatywy:

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Premiera publikacji będzie miała miejsce podczas 9. Targów CSR, które odbędą się 25 maja 2022 roku, w Centrum EXPO XXI w Warszawie, wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.