Budowanie pozytywnych doświadczeń na linii: przełożony – pracownik

Dobre relacje między przełożonym a pracownikiem mogą zagwarantować udaną współpracę. Jak dbać o odpowiednie stosunki i budować stabilną więź w organizacji? Budowanie pozytywnych doświadczeń wśród pracowników i ich przełożonych powinno być niezbędnym elementem w każdej firmie. Zobacz, jak wdrożyć takie działania.

Pozytywne relacje między przełożonym a pracownikiem

To jakie relacje panują w danej organizacji, zależy w dużej mierze od jej członków. Wzajemny szacunek, wsparcie i zaufanie znacznie pomagają w  budowaniu dobrych relacji w drużynie. Jak dbać o prawidłowe stosunki między współpracownikami? Wdrożenie odpowiednich technik i dbałość o kompetencje kadry zarządzającej są w tym celu niezbędne.

Menadżerowie, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, potrafią sukcesywnie zarządzać zespołem i wiedzą, jak budować pozytywne doświadczenia na linii: przełożony – pracownik, czego przykładem jest nagrodzony w konkursie People Innovation projekt HR zrealizowany przez Anitę Koralewską – Ratajczak z grupy Raben.

Manager of Choice – projekt rozwoju kadry zarządzającej

Pomysł „Manager od Choice – projekt rozwoju kadry zarządzającej” zajął trzecie miejsce w pierwszej edycji konkursu People Innovation. Pomysłodawczynią nagrodzonego projektu jest Anita Koralewska – Ratajczak, która od 4 lat pełni funkcję Head of HR dla Grupy Rabel i jest wykładowcą MBA. Jakie były założenia jednego z najlepszych projektów HR w Polsce? Otóż firma zatrudniająca ponad 10 tysięcy pracowników w Europie zrealizowała plan, którego efekty są korzystne dla każdego członka organizacji.

Chcesz wiedzieć więcej o przebiegu projektu? Pobierz e-book People Innovation i przeczytaj szczegółowe informacje na temat nagrodzonego pomysłu HR.

Jak budować pozytywne doświadczenia na linii przełożony – pracownik?

Praktyczne rozwiązania wspierające budowanie długoterminowych i pozytywnych doświadczeń między przełożonymi a pracownikami wymagają wdrożenia i utrwalenia najlepszych praktyk w całej organizacji. Właśnie takie podejście do sprawy zrealizowała w projekcie Grupa Raben, dzięki czemu wzmocniła kompetencje menadżerów oraz integracje zespołów w firmie. Zapewnienie pozytywnych doświadczeń pracownikom przełożyło się na wzrost ich zaangażowania w wykonywane obowiązki, co w konsekwencji uspójniło podejście do zarządzania i przyniosło szereg korzyści dla całej organizacji.

Dzięki realizacji założonych celów w firmie zaszły pozytywne zmiany w postrzeganiu menadżerów przez pracowników, których zaangażowanie wzrosło. Co więcej, wdrożone działania przyczyniły się do zmniejszenia poziomu fluktacji w organizacji. Efekty projektu widać w liczbach i przeprowadzonych badaniach.