Raport: Pracodawca na TAK

Jak autentycznie, po partnersku i skutecznie zatrudniać osoby niepełnosprawne? Pomoże w tym raport Pracodawca na TAK przygotowany przez Fundację TAKpełnosprawni, którego patronem jest Goldenline

– Raport nie jest natomiast przewodnikiem po statystykach oraz finansowych korzyściach wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wierzę, że dostrzegą Państwo wiele innych wartości wynikających z posiadania różnorodnego zespołu. Osoby z niepełnosprawnościami są dużą i bardzo różnorodną grupą. Ich inkluzja -zarówno biznesowa, jak i społeczna – to wręcz konieczność, chociażby ze względu na zmiany demograficzne, starzejące się społeczeństwo. Sama nie posiadam żadnej niepełnosprawności, ale niewykluczone, że za kilka/kilkanaście lat będę  potrzebować dostosowań, aby pozostać na rynku pracy. Każdy, kto teraz otworzy się na różnorodność, tak naprawdę inwestuje we własną przyszłość. Nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. Mam nadzieję, że ten raport Państwa do tego przekona – mówi Agata Robińska, prezeska zarządu w Fundacji TAKpełnosprawni.

Z badania Pracodawca na TAK wynika, że bardzo różni się postrzeganie rynku pracy przez pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami. Ponad 60% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% osób z niepełnosprawnościami widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Jak poprawić tę sytuację? Odpowiedzi znajdziemy w 10 zasadach skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami według międzynarodowego standardu ILO Global Business and Disability Network. W Polsce ich praktyczne wdrożenie zostało opisane po raz pierwszy.

Naszym wspólnym wyzwaniem jest edukacja społeczna. Każdy, kto teraz otworzy się na różnorodność, tak naprawdę inwestuje we własną przyszłość. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, dlatego włączenie do zespołów osób z niepełnosprawnościami to konieczność. Już dziś to około 15% światowej populacji – tłumaczy Agata Robińska, prezeska Fundacji TAKpełnosprawni, pomysłodawczyni koncepcji raportu.

Co mówią pracodawcy o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy?

• 64% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami niż 5 lat temu

• 41% pracodawców przyznało, że firma nie podejmowała w ostatnich latach żadnych działań, aby zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami

41% respondentów uważa, że dużym utrudnieniem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami jest brak wiedzy na temat postępowania z tą grupą pracowników

73% pracodawców zadeklarowało, że obecność osób z niepełnosprawnościami w zespole zwiększa empatię wśród pozostałych pracowników

• 25% pracodawców uważa, że obawa przed roszczeniowością utrudnia zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

• 41% pracodawców jest zdania, że niepoinformowanie pracodawcy o posiadanym orzeczeniu może mieć dla pracownika negatywne konsekwencje (przede wszystkim związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem, niedostosowaniem stanowiska pracy i utratą uprawnień).

Jak tą sytuację widzą osoby niepełnosprawne? Sprawdź raport. Wydawcą publikacji jest Fundacja TAKpełnosprawni, która promuje zatrudnienie i inkluzję osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Pobierz raport już teraz!


Zapisz się na newsletter Goldenline, a otrzymasz bezpłatnie raport

„Human Relations Trends 2025”


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz