Accenture: nowy paradygmat wzrostu w Europie

Przedsiębiorstwa europejskie spodziewają się, że proces wychodzenia z pandemii potrwa co najmniej sześć miesięcy dłużej w porównaniu do firm z regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej

Raport „Europe’s new dawn – Reinventing industry for future competitiveness” pokazuje, że chociaż przed pandemią Europa dotrzymywała kroku innym regionom pod względem wzrostu i udziału w rynku, to w ostatnich miesiącach trajektoria uległa zmianie. Jednocześnie według raportu Europa jest dobrze przygotowana, by wykorzystać przyszłe możliwości wzrostu dzięki dużemu potencjałowi w kluczowych branżach. Przyspieszone inwestycje zarówno w cyfryzację, jak i zrównoważony rozwój – które w raporcie określono mianem Twin Transformation – mogą zwiększyć liczbę miejsc pracy netto w regionie o nawet 5,7 mln do 2030 r. Obszary, w których powstaną miejsca pracy to przede wszystkim produkcja sprzętu przemysłowego, zaawansowane technologie, oprogramowanie, usługi komunalne, motoryzacja, life sciences oraz komunikacja i media.

Jakim liderem będzie Europa?

Aby stworzyć te miejsca pracy, Europa będzie musiała wzmocnić swoją pozycję światowego lidera w sektorach motoryzacyjnym, dóbr i usług konsumpcyjnych, użyteczności publicznej i chemicznym oraz wykorzystać potencjał sektorów, w których europejskie przedsiębiorstwa mają już silną pozycję, takich jak przemysł lotniczy, kosmonautyczny i obronny, life sciences oraz komunikacja i media. Szanse mają również inne branże, w tym urządzeń przemysłowych, technologii i oprogramowania, jednak będą one musiały dalej inwestować w innowacje i przyspieszyć transformację cyfrową oraz osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy świadkami powstawania nowego paradygmatu wzrostu i konkurencyjności w skali globalnej, który europejskie firmy mogą wykorzystać – powiedział Jean-Marc Ollagnier, CEO Accenture w Europie. – Chociaż stosunkowo powolne tempo szczepień w Europie może osłabiać nadzieje przedsiębiorstw na szybkie ożywienie gospodarcze, to wiodąca pozycja regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju – w połączeniu z inwestycjami w najbardziej obiecujące technologie oraz w powstające ekosystemy międzybranżowe, takie jak mobilność – mogą zwiększyć jego konkurencyjność, umożliwić wyłonienie globalnych liderów, a w dłuższej perspektywie stworzyć miliony nowych miejsc pracy w regionie.

Aby europejski przemysł mógł utrzymać swoją pozycję lub zostać globalnym liderem, będzie musiał inwestować w określone technologie i obszary o wysokim potencjale wzrostu. Z badania przeprowadzonego wśród 700 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w Europie, inwestycje technologiczne powinny skoncentrować się na sztucznej inteligencji, którą wymieniło 66% respondentów, 5G i 6G (58%), chmurze (52%) oraz bateriach nowej generacji (34%). Gdy poproszono o wskazanie obszarów o wysokim potencjale wzrostu, 55% europejskich liderów wymieniło „inteligentną produkcję”, „cyfrowe zdrowie” (50%), „inteligentną mobilność” (46%) i „transformację energetyczną” (33%).

Kierunek inwestycje

Dziewięć na dziesięć firm w Europie planuje w tym roku zwiększyć inwestycje w transformację cyfrową i realizację celów zrównoważonego rozwoju, podczas gdy w 2020 r. tylko 58% przedsiębiorstw zwiększyło inwestycje w tych obszarach.

Europejskie firmy kładą duży nacisk na przekwalifikowanie swoich pracowników. 86% przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych trzech lat podnieść kwalifikacje lub przekwalifikować nawet 25% swoich pracowników, aby sprostać potrzebom firm. W sumie około 7 milionów pracowników w regionie mogłoby skorzystać z inicjatyw w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji.

– Chociaż kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 jeszcze nie minął, istnieje pilna potrzeba, aby przedsiębiorstwa nie tylko przygotowały się na odbicie od dna, ale również zmieniły swój sposób działania, dzięki czemu pozostaną w gronie globalnych liderów lub dołączą do niego – powiedział Ollagnier. – Europa ma wyjątkową okazję, aby stać się liderem gospodarczym po pandemii, ale osiągnięcie tego celu będzie wymagało już dziś inwestycji we właściwe technologie i ekosystemy, a co najważniejsze – w ludzi. W ten sposób stworzone zostaną podwaliny pod przyszły wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy.

Ważna rola rządów i UE

Oczekuje się, że rządy europejskie i instytucje UE mają do odegrania istotną rolę, by Europa mogła stać się światowym liderem w wielu branżach i wspierać możliwości tworzenia miejsc pracy w regionie. W raporcie wskazano pięć obszarów działań, których podjęcia europejskie przedsiębiorstwa oczekują od rządów i instytucji UE. Są to m.in:

  • Stworzenie siły roboczej nowej generacji: wymagane działania obejmują modernizację systemów kształcenia i szkolenia poprzez promowanie kluczowych inkubatorów talentów i umożliwienie pracownikom nabywania najbardziej potrzebnych umiejętności, przy jednoczesnym ułatwieniu alfabetyzacji cyfrowej, kształcenia zawodowego i dokształcania się przez całe życie.
  • Umożliwienie transformacji cyfrowej i wdrożenia zrównoważonej gospodarki: wymagane działania obejmują planowanie i uruchomienie wspólnej infrastruktury technologicznej (5G, chmura, IoT, AI) oraz wspieranie wysiłków na rzecz dekarbonizacji. Oczekuje się również stworzenia ram regulacyjnych sprzyjających inwestycjom i innowacjom, na przykład poprzez ograniczenie fragmentacji prawa i biurokracji oraz dalszy rozwój centrów innowacji w celu testowania nowych technologii.
  • Wspieranie rozwoju sektorów przemysłu o wysokim potencjale: w szczególności poprzez inwestycje w przełomowe badania i innowacje, wdrożenie polityki wspierającej rozwój innowacyjnych ekosystemów przemysłowych oraz tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych.

Zapisz się na newsletter Goldenline, a otrzymasz bezpłatnie raport

„Human Relations Trends 2025”


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz